Fra venstre bruges pedalerne til
:
1. Samle gribearmene der holder fælgen under montering/fjerne dækket.
    Trykkes let på pedalen kører armene stille og roligt ind.
    Trykkes pedalen helt i bun, kører armene helt ind med det samme
    Trykkes på pedalen igen kører armene helt ud.

2. Bruges til at presse pressearmen ind mod dækket.

3. Bruges til at få dækket til at rotere.
    Trykkes der på denne roterer dækket mod uret rundt.
    Løftes pedalen kører dækket med uret rundt.