Generalforsamling 2015-02-15


Tilstede: Alexander Larsen, Anders Cronberg, Andreas Steffansen, Astrid Bruhn, Jens Bager, Kent Dabelsteen, Maja Blume, Martin Wittrock, Michael Dantzer-Sørensen, Morten Wagner, Morten Munch, Thomas Grothe, Thorbjørn Jørgensen, Victor de Val Weywadt
Fuldmagt: Christian Knudsen, Henrik Kofoed-Sørensen, Nikolaj Kjeldsen
Referent: Thorbjørn Jørgensen

Punkt 1 - Valg af dirigent og referent

Thorbjørn er referent og Alexander er dirigent.

Punkt 2 - Kontrol af Generalforsamlingens beslutningsdygtighed jf. §5 stk. 1 og 7

På datoen for generalforsamlingen har foreningen 44 gyldige medlemmer, hvilket betyder at der skal være 11 antal fremmødte medlemmer for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Der er 14 medlemmer til stede. Desuden har Victor fuldmagt fra Christian Knudsen, Nikolaj B. Kjeldsen og Henrik Kofoed-Sørensen. Ligeledes er generalforsamlingen korrekt indkaldt inden for 2 uger.
Generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Punkt 3 - Den afgående formands beretning

Formandens beretning kan ses separat under referater på pmc.dk

Punkt 4 - Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab

Vi antog et dyrt år, grundet jubilæum og indkøb at dækmaskine.
Dækmaskinen blev dog aldrig indkøbt og både jubilæum, PMC-træf og julefrokost var ikke så omkostningsfulde som forventet.
Der er dog allerede indkøbt for 6.000 DKK værktøj i løbet af januar 2015.
Ølkassen ses som negativ omsætning generelt, men vi har et indkøb af dåser vi har betalt og ikke solgt i klubben og desuden er kassen ikke optalt løbende, derfor står kassen til et underskud på 3.500 DKK.
Fremover vil arrangementer som tærer på beholdningen af drikkevarer bidrage til kassen via regnskabet.

Punkt 5 - Valg af formand og kasserer jf. §8, stk. 1 og 2

Victor genopstiller som formand for klubben, ligeså gør Martin som kasserer.
Begge er valg uden modkandidater og med stor applaus.

Punkt 6 - Valg af bestyrelse jf. §7 og §8, stk 4. Nøgleansvarlig skal fremgå

Maja Blume, Thomas Grothe og Thorbjørn Jørgensen opstiller som øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Da der ikke er andre kandidater til posterne, bliver alle valgt.
Victor overtager posten som nøgleansvarlig fra Martin.

Punkt 7 - Valg af suppleanter

Astrid Bruhn og Kent Dabelsteen opstiller som suppleanter til bestyrelsen.
Da der ikke er andre kandidater til posterne, bliver begge valgt.

Punkt 8 - Valg af revisorer jf. §5, stk 8

Michael Dantzer og Daniel N. Petersen (in absentia) opstiller som revisorer.
Da der ikke er andre kandidater til posterne, bliver begge valgt.

Punkt 9 - Forslag om indkøb af olie, kædespray, bremsevæske o.lign. til køb i klubben

Der foreligger forslag om at indkøbe et lager af forskellige forbrugsvarer til service, som medlemmerne kan købe af klubben.
Dette er med henblik på at gøre det nemmere for medlemmer at foretage service i klubben.

Bager mener at det er en dårlig idé, da det lægger endnu en arbejdsbyrde på bestyrelsen.
Der kunne i stedet indsættes en ”olie pusher” der sælger ud af et lille lager.
Thorbjørn, fremsætter forslag om man evt. kunne time Louis indkøbene. Dette mener Bager ikke er noget problem, folk skriver bare hvis de ønsker noget.
En forsøgsordning er vedtaget og der prøves med olie i begrænset omfang samt bremsevæske og bremserens.
Dette punkt evalueres, når det er blevet prøvet af i en periode.

Punkt 10 - Valg af revisorer jf. §5, stk 8

Da der ikke blev fastlagt et budget ved sidste års generalforsamling, tages dette punkt op igen.
Dette værktøj er, ifølge Bager, klubbens mest brugte og det der giver den største besparelse for de studerende.
Bager mener at vi skal købe en helt ny, til den pris dette koster.
Dette er forsamlingen enige i.

Der nedsættes et dækmaskine-udvalg med et rådighedsbeløb på cirka 30.000
Dette beløb er ikke nødvendigvis det der skal bruges,
men mere et udtryk for at udvalget skal have det nødvendige økonomiske spillerum, uden at skulle konsultere en generalforsamling igen.
Det er også besluttet, at det endelige indkøb af dækmaskinen skal godkendes af den siddende bestyrelse, inden det effektueres.
Dækudvalget består af: Victor, Martin W, Andreas, Bager.
Der tales om at sælge den nuværende maskine, Bager byder 1.500, Andreas byder 1.600.
For at det skal være retfærdigt overfor alle parter, oprettes en tråd på mail-listen med start bud på 1700,- med 100,- i budøgning.
Salget af den gamle maskine gør sig dog først gældende, når den nye er købt og installeret.

Punkt 11 - Manglende interesse. Hvad er der af stemning til arrangementer? Hvad har medlemmerne lyst til?

Da der har været manglende interesse ved mange af vores arrangementer spørges der, hvad foreningen gør forkert og hvad der er stemning for.
Der kunne prøves med Doodle til arrangementer, men dette er for mange medlemmer forpligtende og svært at finde ud af.
Dantzer husker det i gamle dage var hver mandag, fordi en gruppe medlemmer var gode venner og dette passede godt med mandage.
Måske skal man kører turene (som bestyrelsesmedlem) fordi man har lyst, i stedet for at man skal.
Der er ingen umiddelbar løsning på ovenstående, så vi må prøve at gøre turene så hyggelige som vi kan.

Punkt 12 - Spontane køreture

I forlængelse af forrige emne, opfordres der til at medlemmerne i højere grad prøver at lave spontane ture.
Man er meget velkommen til at skrive ud på listen, hvis man kører en lille hyggetur eller lignende og gerne vil have selskab.
Der prøves at lave et sms system der evt. kan videresende sms’er til medlemmerne hvis et medlem laver en spontan tur.

Punkt 13 - Eventuelt

Rustur, ved Wagner:
Der kunne evt. laves en rustur eller en velkommen til dag til de nye medlemmer.

Omgangstonen i klubben på mail og Facebook:
Yderligere har tonen både på Facebook og på listen til tider været særdeles grov.
Der opfordres til en ordentlig tone over for nye medlemmer!

Buddy ordning:
Der informeres om Buddy ordning, Alexander melder sig som Buddy.

Sommerfest:
Victor informerer om at der evt. i det kommende år vil muligvis komme en sommerfest med de andre klubber i kælderen. (PRG,ATM,Keramik).

Visitkort:
Der opfordres til at medlemmerne tager visitkort og deler dem ud i ingeniør-miljøet.

Møbler:
Der tales om at indkøbe møbler i klubben, Cronberg tages med i møbeludvalget.

Computer og Internet fixes hurtigst muligt, men tidligere har der været problemer med at få PF til at tilslutte os nettet.
Hvis ikke computeren kan laves kan bestyrelsen købe en ny.