Ekstraordinær Generalforsamling 18-02-2013


Tilstede: 20 medlemmer var tilstede og mødet er derfor legitimt jvf. paragraf 5 stk. 1 og 7.

De tilstedeværende medlemmer var: Alice Riviere Christensen, Martin Wittrock, Tommy Odgaard, Daniel Petersen, Frederick Stappen Nielsen, Thorbjørn Jørgensen, Victor de Val Weywadt, Anders Cronberg, Malene Skriver Klenø, Johnny Jensen, Michael Danzer-Sørensen, Jacob Bunk, Uffe R.B Andersen, Christian Knudsen, Henrik Kofoed, Rasmus Thystrup Karstensen, Michael Moerenhout, Morten Munch, Morten Gorm Madsen, Karsten Stig.
Alle er gyldige medlemmer.

Referent: Thorbjørn Jørgensen


Præz bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Punkt 1 - Valg af dirigent og referent

Tommy blev valgt til dirigent, med applaus.
Thorbjørn er valgt til referent, med applaus.

Punkt 2 - Kontrol af den ekstraordinære Generalforsamlings rettiddige indkaldelse og beslutningsdygtighed jf. §5 stk. 1 og 7

Dirigenten konkluderede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægterne og at forsamlingen var beslutningsdygtig.

Punkt 3 - Relokation af PMC, samt klubbens fremtid

Punkt 3 blev startet med et oplæg af Victor, der forklarede den situation klubben pt. er i, samt hvad der er sket indtil nu. Oplægget kan ses her (pdf).


Absolute minimums overvejelser for opretholdelse af studentervenlig motorcykelklub på DTU er af medlemmerne vurderet til at være: Derudover er der følgende specifikke minimumskrav til værkstedet: Summeres disse punkter op bliver det til følgende absolute minimumskrav fra medlemmerne:

Kommende møder angående relokation:
På onsdag d. 20. februar er der møde med PF/PFG/PFA/PMC. Her informeres PF nærmere omkring klubbens situation.
På torsdag d. 21. februar er der møde med CAS/PF/PFG/PFA/PMC, her håbes det at en fremtidig løsning findes.

Medlemmerne foreslår til møderne at:
Kalender fremlægges for PF/CAS for at påvise hvilke arrangementer PMC opererer med, og hvorfor vi har svært ved at undvære værksted (til uddannelse osv.).
Der fremlægges et grafisk skema over ligheder og uligheder mellem de forskellige klubber PFG/PFA/PMC, for at påvise hvor forskellige klubberne faktisk er.

Punkt 4 - Eventuelt

Victor snakkede let omkring støv i klubben, hvilket hovedsageligt stammer fra kantine renovering. Der er børster på vej til under dørene hvilket forhåbentligt kan begrænse støvmængden.

Martin forhørte sig med hvad vi gør næste gang vi har brug for en mening fra medlemmerne. Der foreslås at hvis kort frist er behøvet (mindre end 14 dage), så indkaldes der blot til informationmøde hvor medlemmernes meninger så kan indhentes.Der takkes for god ro og orden.