Generalforsamling 2014-03-5


Tilstede: Daniel Petersen, Victor de Val, Martin Wittrock, Thorbjørn Jørgensen, Michael Dantzer, Uffe R B Andersen, Jacob Bunk, Kent Dabelsteen, Johnny Jensen, Malene Skriver Klenø, Thomas Claudinger, Thomas Grothe, Astrid Bruhn, Rasmus Thystrup Karstensen, Andreas Stefansen, Michael Munk, Michael Morenhaut, Nikolaj B Kjeldsen
Referent: Thorbjørn Jørgensen

Punkt 1 - Valg af dirigent og referent

Dirigent: Micheal Dantzer Referent: Thorbjørn

Punkt 2 - Kontrol Generalforsamlingens beslutningsdygtighed jf. §5 stk. 1 og 7

Generelforsamlingen er beslutningsdygtig grundet opmøde på 18 personer, hvilket er tilstrækkeligt i forhold til antallet af medlemmer, der har betalt kontingent på til dags dato (48 medlemmer).

Punkt 3 - Den afgående præsidents beretning

Den afgående præsidents beretning (ses som et særskilt dokument).
Dog er nogle af årets hændelser flg.:
Der har i det forgangene år, sket mange negative ting for klubben.
Dog har vi i den sidste tid fået lov til at huse motorcykler i klubben igen efter en samtale med brandmajoren i Lyngby.
7 medlemmer er indmeldt, dog har vi også mistet et en hel del medlemmer.
(Se nærmere i næste pkt.)

Punkt 4 - Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab

Klubben har fået lidt færre medlemmer, vi er gået fra 77 til 68 medlemmer, yderligere er der blevet sparet på pengene grundet usikkerhed i klubben.
Så vi er i modsætning til sidste gået i plus.

Punkt 5 - Valg af præsident og kasserer jf. §8, stk. 1 og 2

Kasserer (Martin W.) og Præsident (Victor) genopstiller og bliver valgt enstemmigt.

Punkt 6 - Valg af bestyrelse jf. §7 og §8, stk 4. Nøgleansvarlig skal fremgå

Bestyrelse, Daniel genopstiller ikke og da Frederick ikke har nævnt ønske om at genopstille, ses dette som at han ikke genopstiller.
Thorbjørn genopstiller, Astrid og Thomas tilgår bestyrelsen.
Martin er fortsat nøgleansvarlig.

Punkt 7 - Valg af suppleanter

Kent og Rasmus er valgt som suppleant.

Punkt 8 - Valg af revisorer jf. §5, stk 8.

Revisor Micheal Dantzer genopstiller. Derudover melder Daniel sig også.

Punkt 9 - Lokalesituationen

Lokalesituationen er som der er beskrevet i pkt. 3, dog vil der være store restriktioner for benzin og maling i lokalet. Vi vil arbejde hen mod en løsning hvor man bruger en hævert ved den grønne dør og kan placerer benzinen i et skab herved.
Vi håber dog yderligere på at kunne flytte lokaler til Ballerup campus.
Efter et hårdt år med PF og andre instanser omkring klubben, har PF fået ny bestyrelse og vi ser frem til et bedre samarbejde med dem fremover.

Punkt 10 - Dækmaskinen

Det bemærkes at vores dækmaskine er gammel og slidt, derfor er der kommet på tale at skifte denne ud til en ny og ung.
Da dækmaskinen er det stykke værktøj, hvor medlemmer kan spare flest penge på deres medlemskab, ses der meget gunstigt på indkøb af en ny.
Efter uformel afstemning er det blevet besluttet enstemmigt at bestyrelsen har lov til køb af ny dækmaskine til klubben, der vil i denne forbindelse blive spurgt erfarende medlemmer til råds herom.

Punkt 11 - Forslag til forbedringer af bestyrelsens arbejde

Præsidenten ønsker feedback omkring bestyrelsens arbejde, og ikke mindst forbedringer.
Heriblandt hvorfor der er manglende opbakning til turene.
Forsamlingen mener at sammensætningen af PMC er skiftet med tiden dog er det set før at klubben næsten har været død socialt. Måske er det bare en periode, hvem ved, måske vi går lysere tider i møde. Der ses positivt på bestyrelsens hverve kampagne, på facebook og DTU generelt.

Punkt 12 - 20 års Jubilæum

Ingen umiddelbare bud på ting til jubilæet.
Evt. en fælles tur rundt og hente folk, evt. ved en tidlig mc tur om morgenen.
Leje af kælderbaren til jubilæet.

Punkt 13 - Facebook og hvervning af nye medlemmer

Godt initiativ. Desværre har vi de sidste par gange ikke fået lov til at få MC’er ind i S-huset til klubugen, dette var dog en god måde at få folk i tale dengang.
Der prøves evt. at finde nye måder at skabet et blikfang ved disse events, evt. ved Mc’er uden for 101, eller at sidde i læderdragt ved klubugen.
Yderligere kunne der være mulighed for klubtur til Ballerup, med MC og Flyers.
Og evt. kørertur start herfra.

Punkt 14 - Indkomne forslag

Ingen indkommende forslag.

Punkt 15 - Eventuelt

Stor ros til Victor som præsident fra Martin og ikke mindst resten af forsamlingen.
Evt. forslag om fælles tur til bronzekursus, evt. en fattigmands model med PMC instruktør på en P-Plads eller lign.
Problem med manglende betalinger, vi vil lukke for adgangskortet hvis betalingen er manglende. Godt med wall of shame, der skal tales til folks moral.