Generalforsamling D.29.02.2012 

Referat

Mr. Steed blev valgt til referant. Anders blev valgt til dirigent, med applaus. 21 medlemmer var tilstede og mødet er derfor legitimt jvf paragraf 5 stk. 1 og 7.

 

Præz opsumerrer.

Bager får en applaus I absentia. Louise og Tommy får applaus I absentia

 

Martin (kasser) opsummerer.

 

Kommende bestyrelse skal undersøge DTU støtte og mulighederne for at hæve forbruget.

 

Valg af præsident og kasser.

 

Indstilling til præsident og kasser:

Martin genopstilller og er enstemmigt valgt.

 

Tommy opstiller som præsident og er enstemmigt valgt.

 

Valg af bestyrelse:

-        Tommy

-        Alexander

-        Daniel

-        Frederick

-        Victor

-        Martin

-        Rasmus(suppleant)

-        Thorbjørn

Rasmus trækker sig.

Resten bliver valgt med stående applaus.

 

Nøgleansvarlig:

Martin er valgt.

 

Valg a suppleanter:

-        Rasmus

-        Christian

Begge valgt.

 

Revisor:

-        Anders madsen

-        Michael Dantzer

Begge valgt.

 

Suppleant

-        Henrik Kofod

Valgt.

 

EVT.

Dækmaskine dag, initiativtager (Anders madsen).

Bremse/skruedag, initiativtager (Christian).

Karburator, forhåbentlig arrangeret af (Bagger/magnus).

 

Nøglekortsystem.

Kort gennegang og forklaring af systemet.

Forklarende video undervejs initiativtager (Martin).

Tvivl om nøglesystemets indtræden.

 

Lobbyarbejde omkring vores egen terminal til klublokalerne.

 

Telefon til klubben skal under revision.

 

Klublokale lobbyisme.

 

Samt diskussion af den lille røde bogs lokation.

Lobbyisme omkring brandmajoren.

 

Alternativ udnyttelse af klubbens midler.

Med prioritering af studerende.

Nye plakater I klublokalet, FLERE NØGNE KVINDER!

 

Opdatering af hjemmesiden.

 

Udsugningen I klublokalet skal opdateres (stinkskabet og over vasken).

 

Værktøj:

-        Ultralydsbad (opvaskemaskine !?!)

-        Metalkuglerenser

-        lobbyisme I “ATM”, “PRG”, “photoklubben” & “Træ og Metal”.

 

Arrangementer:

-        Mosten MC

-        BH 29 (harzen), Tyske GP og Alan Bager

-        Kragerup gods (go high)

-        Klub Fester(kælderbaren) !!

-        Moto GP Aftener, Christian er initiativtager(lån af auditorium)

-         

 

Facebooksiden skal promoveres.

 

PMC Googlekalenderen

 

Klubhemmelighederne skal holdes hemmelige.

gang da nettet på Bergsøe er uendeligt ustabilt