Generalforsamling 23-02-2011


Tilstede: Alice Riviere, Dina Friesel, Alexander Brechling Larsen, Martin Wittrock, Magnus Woxholt, Christian Knudsen, SV Anders Madsen, Mads, Thomas Jensen, Anders Cronberg, Adam Milborg, Jacob Bunk, Daniel NP, Kai Harekilde og Jens Bager Jensen.
Referent: Morten Gorm Madsen


Punkt 1 - Valg af dirigent

Valget faldt på Christian Knudsen. Det blev konkluderet, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og beslutningsdygtig.

Punkt 2 - Den afgående præsidents beretning

2. Dina fremlagde vedhæftede beretning (pdf) beretning.

Punkt 3 - Den afgående kasserers forelæggelse af regnskab

Schatzmeister Martin Wittrock fremlagde regnskabet. Der var kommet flere medlemmer i PMC, hvilket er godt.
Ølkassen er som noget nyt kommet med i regnskabet – underskuddet skyldes nylige indkøb samt klubbens bidrag til arrangementerne. Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen (samt revisorerne) og hovedtallene blev:
Indtægter: 23.065,02 DKK
Udgifter: 19.483,39 DKK
Årets resultat: 3.581,63 DKK
Egenkapital Januar 2011: 22.135,45 DKK

Punkt 4 - Valg af præsident og kasserer

Afgående præsident opfordrer til at en studerende overtager posten og genopstiller ikke, da der var andre, som gerne ville overtage.
Kandidater, præs: Alexander B. Larsen – valgt med mange klap (og mangel på modkandidater)
Kandidater, kas’: Martin Wittrock – (gen)valgt med mange klap (og mangel på modkandidater), og fordi han er sej til det der inkasso.

Punkt 5 - Valg af bestyrelse. Nøgleansvarlig skal fremgå:

Afgået fra bestyrelsen: Magnus Woxholtt-Jensen og Tommy Odgaard.
Ny i bestyrelsen: Morten G. Madsen
’Oversiddere’: Alexander B. Larsen, Dina Friesel, Martin Wittrock og Alice Riviere
Nøgleansvarlig: Martin Wittrock

5. Bestyrelsen består derved af: Alexander B. Larsen, Martin Wittrock, Dina Friesel, Alice Riviere, Morten G. Madsen.
Suppleanter: Christian Knudsen, Magnus Woxholt-Jensen, Tommy Odgaard (i.a.) og Anders Cronberg.
i.a.:In absentia

Punkt 6 - Valg af revisor

Kai Harrekilde-Petersen og Michael Danzter-Sørensen (i.a) blev genvalgt ved mange klap.

Punkt 7 - Indkomne forslag:

a. Micle: PMC mail/spam system – forum abonnement
Foreslagsstiller har solgt sin mc, fået tre børn, meldt sig ud af klubben, og antages derfor at være frastået videre behandling af indlægget.

Punkt 8 - Eventuelt

www.pmc.dk:
Der er konsensus om, at når man lige ser bort fra MPMCB, er hjemmesiden ikke så moderne. Til trods for det er der rent faktisk kommet flere nye medlemmer via netop hjemmesiden i det forgangne, så den virker! Bestyrelsen ser derfor ingen grund til at tage aktiv del i omorganisering af hjemmesiden, men hvis der måtte være medlemmer, som gerne vil tage på sine skuldre at arbejde med den, skal det stå dem frit for.

Diskussion omkring dækmaskinen ved Kai Harrekilde-Petersen:
Der er i klubben bred enighed om at dækmaskinen er det vigtigste stykke værktøj som klubben besidder og det er derfor vigtigt at den virker. Der er brugt i omegnen af 1.100 DKK på at skifte sliddele på dækmaskinen, og der er en vis sandsynlighed for, at den kommer til at virke igen. Det lader til at være muligt at anskaffe et (ordentligt) dækskiftnings-apparatur for 16.000 DKK fra ny.

Såfremt maskinen ikke kommer til at virke ordentligt, videregår forslaget om indkøb af ny(ere) dækmaskine til generalforsamlingen år 2012. Hvis dækmaskinen går i stykker i løbet af året, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling således der kan fremsættes rettidigt forslag om indkøb af en ny dækmaskine.

Udskiftning af dæk for ikke-medlemmer af PMC:
Der stilles generelt spørgsmål om, hvorvidt ikke-medlemmer skal have lov til at skifte dæk på den for at undgå unødigt slid. Ved diskussionen lader der til at fremstå enighed om, at det er ok at lade venner skifte dæk i klubben, SÅ LÆNGE MAN SELV ER MED! Eventuelle penge, der skal betales for dækskifte skal selvfølgelig lægges i klubbens sodavandskasse ved samme lejlighed samt en note herom. Betaling for dækskifte og afbalancering for ikke-medlemmer udgør pt. 100 DKK.

Mere aktivitet i klublokalet ved Bager:
Aktiviteten i lokalet (og foreningen) er faldet mere og mere gennem årene, og det stilles som forslag, at der kommer nogle faste klubdage. Forslaget er generelt blevet godt modtaget, omend der er lidt tvivl om, hvorvidt det vil blive et hit. Bestyrelsen vil viderebehandle følgende tiltag: Arrangering af faste klubdage. Nedfælde ruter på et (eller flere) kort-medier så uerfarne kan finde vej.

Anden småsnak:

a) Problematikker vedrørende vintervedligehold:
Der har gennem året været en del polymik på Listen vedrørende længerevarende projekter i klubben. Til trods for bølgende på Listen har gået lidt højt omkring dette emne, var der ikke ved generalforsamlingen nogen som fremførte det som et decideret problem.

b) Skabsrunde:
Der er flere medlemmer af PMC, som har fået tildelt skabsplads, men som sjældent eller aldrig bruger klubben eller enddog ikke i landet. For ikke igen at få mangel på skabsplads, opfordres folk derfor til at tømme deres skab, når de ikke bruger det mere. Da der ikke decideret mangler skabsplads i øjeblikket, ser bestyrelsen sig dog ikke forpligtet til at gå skabene igennem på nuværende tidspunkt. Det skal dog ikke hindre andre i at gøre det, hvis de har lyst til det

Ekspræz takkes for drømme- og æblekage.