Generalforsamling 20-02-2006


Tilstede: Bager, Nana, Jacob Bunk, Christian Knudsen, Anders Lund Madsen, Susanne, HaStig, Christian Berggreen, Steffen, Jakob Moll, Allan Bager, Hylle, Nikolaj, Uffe Rasmussen, Dan, Sanne, Anders Nørskov, Kai, Hans Holten Lund, Dantzer, Niels.
Referent: Kai
Til stede i alt: 21
Antal stemmeberettigede: 21


Punkt 1 - Valg af dirigent

Nikolaj blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Kai blev valgt som referent.

Punkt 2 - Den afgående formands beretning

Seværdigheder på klubture:
Blovstrød kro (klubtursstart 2005)
Bakkens åbning og lukning 2005 – meget kold start, ikke mange mennesker. Efterår ok Jacob Bunk og Anders LM kørte forrest.
Malerklemmen (april 2005 – Anders Nørskov førte an) + Juli
Ganløse GP (F2005) - som altid rigtig godt og mange omgange :-)
Bronzekursus i Sorø – mange var med – afterparty i Bikers Nest Ugledige - Der var naturligvis nogle der væltede (ægte pmc style) og maden hos Adam bagefter var fantastisk.
Vikingeskibsmuseet i Roskilde (F2005) - tidligere tiders rides blev checket ud.
I sommeren 2005 var vi en tur rundt om Arresø.
Skulle på tur med sælkiggeri i Røsnæs. Først aflyst, senere reloaded. Bager kunne dog ikke – kørte til Gilleleje i stedet og spiste is hos Lydolphs
Tur til Gilleleje – I år fik Moller lov til at købe den storer burger, og åd så også lige en fransk hotdog for at markere.
Vildfarning i Hornsherred – god tur.
Rundt om Hovesenderen og hoppet ved Smørum Nedre – mange hop, men ingen som Janus’ hop forrige år. Bl.a. Hastig gjorde dog adskillige forsøg.
Kongelunden og Amager – kørte mange kilometer. Frem og tilbage af den samme strækning.
Sæsonafslutning – skulle være Langelinie, men blev til Blovstrød kro og kaffe hos Præz


Så var der i det forgangne år Ekstraordinær generalforsamling (F2005 – før julefrokosten). Det gik godt og forslagene blev vedtaget. (se evt referat herfra)

Foredrag:
Vinteropbevaring (E2004) - Bager stod og klogede og vi andre lyttede glad.
Affjedringssetup (v. Sonni Harms – F2005). Efter en sløv start gik det rigtig godt. Blev afsluttet med øldrikning i PMC.

Events:
Rammstein i forum (E2004) - Rigtig rigtig godt. Tak til Sanne for bestilling af billetter og til Dantzer for at ligge lejlighed til lidt behørigt opvarming.
MC udstilling i Bella (F2005) - Jacob Bunk kom alene, men mødte dog senere Kai og Niels.
Eksperimentariet (F2005) - fin, stille og rolig afslapningstur.
Sturup – godt arrangement - Tak til Niels.
Træf på Toppen – igen rigtig godt. Lavet offroad brænder, gravet huller, kørt 4 mand på en MC og masser af fed musik. Kørte igennem det vandfald der ødelagde Noas ark på vej derop. Vi vandt endnu engang trofæet for længst kørende klub. I år var det ikke så grimt som det plejer at være.
Ølsmagning på Nørrebros Bryghus (Sommer2005). Vældig fint arrangement :)
Kajakpolo - Endnu engang tak til Sanne for et godt arrangement her.

Klubarrangementer:
Tysklandsturen 2005 og 2006. Begge gode arrangementer. Det er godt med en enkelt stor bus så alle kan snakke med alle. Der blev købt godt med øl og sodavand i år. Der kommer helt sikkert en tur i 2007.
Julefrokosten 2005 - Mange fulde pimse, øl på gulvet og god stemning. Til næste år bliver der kun dåser. intet fadølsanlæg. Tak til Julefrokostudvalget.
Nilas gav øl i klubben da han fik stort kørekort - godt initiativ. Flere af dem.
Oprydningsdag i klubben – Den første var meget dårlig - der kom ingen. Den anden var dog rigtig god!!!
Juleafslutning 2004 og 2005 - Denne gang var der lige præcis nok æbleskiver og glögg. Vi skal måske have mere til næste år.

Filmaftener:
Ghostrider 3 (hos Johnny – E2004) - Han kan stadig.
Faster og Faster 2 (hos Kai – Jan 2005) - Altid godt med lidt MotoGP.
Hitchhikers Guide to the Galaxy i biffen (S2005) - Tak til Anders - fint arrangement.
Ghostrider 4 (hos Tommy – E2005) - lækker film - hyggelig aften.
Sin City (hos Hygge Johnny E2005) - FEEED film.

Klubbaseret:
S-hus åbent (F2005, E2005) - som altid ok. Vi stiller op igen den 24/2 med en stand lige indenfor døren til S-huset. Kom og vær med.

Pimselisten.
God tone og god debat og mange sjove indslag. Den kører pt rigtig godt synes jeg.

Webben:
Ny mediaside - det går dog lidt langsomt. Mere om det i punkt 7.

Klubben:
Nyt værktøj, bl.a. skraldeværktøj og søjleboremaskine. Elektronisk trækspil. Det bliver sat op når der er tid.
Udsugning! – Virkelig godt. Ingen klager længere. Meget god investering.
Dåseknuseren er blevet lavet af Søren Sand – Nu virker den (Polaksikret), og benyttes den rigtigt kan man eksperimentelt bevise Eulers søjleudbøjning.

Andet:
Forudbetaling ved arrangementer – virker godt.
Langt medlemsår – grunden til mange udgifter

Præsidentens beretning blev taget til efterretning

Punkt 3 - Den afgående kasserer forelæggelse af regnskab

Regnskabet viser et relativt stort underskud på ca 21.400Kr pga udgifter fra jubilæums festen, samt et regnskabsår som er 4 måneder længere end normalt. Revisorerne har ikke haft mulighed for at gennemgå regnskab og bilag pga sygdom og rejseaktivitet. Efter indstilling fra bestyrelsen valgte generalforsamlingen at godkende regnskabet, dog med forbehold for revisorernes godkendelse af regnskab og bilag.

Punkt 4 - Valg af formand og kasserer

Christian genopstiller som formand
Jacob Bunk genopstiller som kasserer, dersom ikke nogen ønsker at stille.
Christian og Jacob Bunk er valgt med akklamation.

Punkt 5 - Valg af bestyrelse. Herunder nøgle- og kartoteksansvarlig

Bager genopstiller, mens Anders og Nana trækker sig. Følgende stiller op: Moller, Jacob Moll.
De er valgt med akklamation.

Punkt 6 - Valg af revisorer

Snorre og Dantzer er valgt med akklamation.

Punkt 7 - Klubbens hjemmeside

Jacob Bunk og Dantzer søger nye inspiratorer til hjemmesideteamet (FrontPage er *ikke* tilladt!). Dantzer berettede at det som er ønsket, er at samle pmc.dk, Hylle's medlemsdatabase, galleriet osv, så det ligger *rimeligt* samlet.

Punkt 8 - Dårligt fremmøde til mandagsture

Der er meget færre på mandagsturene end til søndagsturene.
Forslag: Starte turene noget senere (kl 19), starte turene andre steder end DTU (så man kan køre 'nye' veje fremfor dem som er kørt mio-mia gange før). Klubaftener udenfor sæsonen ekstisterer endnu.

Punkt 9 - Indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.

Punkt 10 - Eventuelt

Rykkergebyrer for dem som betaler kontingent efter fristen. Der var rimeligt koncensus om ca 50Kr i dummebøde.