PMC Generalforsamling 24-10-2001


Tilstede: Bager, Karsten, Hylle, Nana, Nikolai, Berggren, Johnny, Jon, Milborg, Tommy, Midtgaard, FZRanders, Mikkel, Snorre (frederikke), Susanne I.J., Uffe Rasmussen, Palle, Jeppe, RacerNiels, Janus, Nina


Punkt 1a - Vang af dirigent

Adam Milborg blev valgt som dirigent

Punkt 1b - Valg af referent

Nina Bjørlig blev valgt som referent

Punkt 1c

Dirigenten fandt at generalforsamlingen var lovligt indkladt efter gældende regler

Punkt 2 - Præsidentens beretning

Bestyrelsen er blevet kontaktet af "parkmanden" der stadig utilfreds med os, der er behov for en opstramning.
Er i gang med at finde alternative lokaler
Sædvanlige køreture: Der kommer ikke så mange af de/os langsomme, hvilket bliver opfattet som om der ikke er behov for særligt mange langsomme ture!
Esrum var absolut en god tur.
Træf på toppen var en succes - Tak til Ronnies forældre
Kaldredturen var ligeledes en succes, stikord crosser - Tak til Hylles forældre, endnu en gang.
Desuden biograftur, indkøb af værktøj, god julefrokost (feb 2000) fik ingen erstatning trods brandmærker på gulvtæppe.
Flere nye medlemmer: Nikolai, Johnny, Susanne, Janus, Mikkel, Tommy, Palle (allerde aktiv som affaldsansvarlig) Var der en der sagde 83,4 Hk på baghjulet?

Kommentar fra Snorre: For få er dukket op til general forsamlingen og for mange betaler kontingentet for sent!!

Punkt 3 - Kasserens fremlægger årsregnskabet

Åretsresultat var på 7860kr og vi har 8700 i kassen!?!BR> Kommentar: Klubben bruger for få penge til fællesudgifter som mad, færgebilletter o.lign og forslag om indkøb af mere værktøj.

Punkt 4 - Valg af præsident

Bager genopstiller, ingen modkandidater ej heller protester. Bager genvalgt som Prez - tillykke!

Punkt 5 - Valg af bestyrelse

Hylle ønsker at fratræde
Niels, Karsten og Nina genopstiller

Nina genvalgt som kasserer, bør være kaserer minimum 2 år.

Foruden de gl. bestyrelsesmedlemmer stiller Johnny og Palle op.

Johnny: Har allerde været aktiv i klubben og ønsker at gøre mere for at de sociale aktiviteter i klubben samt få flere studerende ind.
Palle: Er studerende ved DTU og allerede affaldsansvarlig. Erfaring med foreningsarbede.
Niels: Er studerende ved DTU, 2cyl rækkemotor !!
Karsten: eneste gl. medlem tilbage i bestyrelsen, vil arbejde med at få mere køresikkerhed og vil afholde en køreteknisk dag. (mindst en)

Afstemning gav følgende resultat. Ny bestyrelse: Bager, Nina, Niels, Karsten, Palle

Punkt 6 - Valg af revisorer

Sten og Snorre genopstiller og blev valgt uden modkandidater. Tillykke

Punkt 7 - Indkome forslag:

Ingen modtaget.

Punkt 8 - Julefrokost

Udvalg: Nikolai, Johnny, Susanne, Palle og Mikkel
Dato fastlagt 9. februar 2002

Punkt 9 - Regler:

Prez gennemgi vores reglement. Til de mange der ikke deltog til generalforsamlingen kan rglementet læses på www.pmc.dk

Ved overskridelse af vores reglement er det bestyrelsen der afgør hvorvidt medlemmer der gentagende gange overtræder reglerne skal smide ud af klubben, inddraget nøgler m.m.

Opfordring fra DTU rengøring: Vask ikke hænder på toilettet med i værkstedet. Det letter deres arbejde. Endnu en: Lav ikke ildlugtende aktiviteter i klubben, men gå ud i parkeringskælderen hvor der er bedre udluftning. Stanken går lige op i kaffestuen og gør os indnu mere upopulære.

Nyt: Indkøbt benzin aftømningsudstyr.! Tøm altid tanken, det er ikke tillandt at have benzin i lokalet.

Nyt klublokale:
Vores lokaler er gratis, men benzin er ikke tillandt og adgangen er besværlig

Punkt 10 - Nye medlemmer

Disskution på tværs vedr. nøgler, nye medlemmer gæster

- forslag at begrænse nøgle salg i stedet for at begrænse medlemmer.
- optage nye medlemmerto gange om året. ½ kontingent
- Der er pt. Ikke for mange MC i lokalet
- Gæstecykler må ikke overnatte
- Bestyrlesen bestemmer enerådingt hvem og hvornår der sælges/udleveres nøgler
- Bestyrelsen vurderer hvor længe cykler må stå i lokalet (gylden regel er så lange der arbejdes på dem)

Punkt 12 - E.v.t.

Forslag
- Vinteropbevaringslokale
- Brug af værktøjsdag
- Finde klublokale: arbejdsgruppe: Janus, Jeppe, Berggreen, Palle, Nikolai
- Kombinere teori/øl aften
- Ny sømblok ønskes

Meddelelser
-dæksiden på webben afvikles - for meget brok
Bager sender instruktioner om hvordan man nemmset og billigst køber dæk i Tyskland

- Dan og Bager er ved at arrangere kursus i affjedring, mere herom senere på listen

- 7,5 års jubilæum til foråret

- Há Vu arrangerer banetur. Ikke PMC arrangement. Tilmelding til Há Vu

- Jeppe arrangere tur til Nurenburg ring. Pris 2000kr

Tak for en god generalforsamling. Desværre for lille fremmøde!