Bestyrelsesmøde 12-01-2012


Tilstede: Alexander, Morten, Martin, Alice, Dina
Referent: Dina


Punkt 1 - Regnskab

Regnskab for 2011:
Vi har et overskud på ca. 5000 kr. og Martin skal gøre regnskabet klar til at det kan blive godkendt.

Nye medlemmer siden sidst:
Der er kommet to nye medlemmer: Katja og Victor


Punkt 2 - Klubben

Nyt værktøj:
Afbalanceringsakselen: Martin har stadig ikke snakket med Christian, da den vi har købt er skæv. Martin finder ud af om den kan byttes ellers købes en ny.
Kompressionstester: Martin har snakket med Bager og Martin skriver ud på listen hvordan den skal bruges.

Dims til Lambdasonde:
Alexander tror ikke den bliver til noget. Martin tager over.

Telefon virker ikke:
Morten kigger på muligheder for IP-telefoner. Som kan bruges som "IND"-telefon, så der måske sættes et maksimum beløb på forbrug. Den gamle telefon virker jo stadig til at ringe ud, så det vigtigste er at man kan ringe til klubben.

Lasertermometeret mangler:
Martin Skriver en mail ud på listen, hvis det ikke kan findes, så køber Martin et nyt.

Olietønde skal tømmes:
Martin har sørget for at olietønden er blevet tømt og lidt andet affald i klubben er blevet fjernet.

Hævert:
Martin tog fejl, den virker!

Rod og snavs i klubben:
Citat fra Martin: "fint, flot og smukt i klubben"

Rullevogn:
Dina fandt et godt tilbud hos Polo på en fin vogn med en masse funktioner. Martin har bestilt den.

Ny computer
Johnny fik tilladelse til at købe en ny computer til klubben, men der er intet nyt om hvor sagen står nu. Alexander skriver til Johnny.


Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer:
Morten har forsøgt at kontakte Susanne via Facebook men uden held (fik intet svar på tiltale). Intet nyt i sagen om indkrævning af nøgler fra Flemming. Martin arbejder videre på sagen og skriver til Jacob Bunk igen for at få fat i nøglerne.Punkt 4 - Overståede arrangementer

Filmaften 23-11-2011:
Der blev afholdt filmaften i klubben. Fed film, men dårligt soundtrack. Der blev bestilt pizza, spist chips og hygget selvom det var med kort varsel.

Førstehjælp 27-11-2011:
Blev aflyst pga manglende tilmeldinger.

Julehygge i klubben 14-12-2011:
Der var ca. 15 og der blev spist en masse (140) æbleskiver og fortalt en masse røverhistorier.


Punkt 5 - Kommende arrangementer

PMC leger med kugler 14-01-2012:
Alice der er 9 tilmeldte til både mad og kugler. Alice har bestilt bord og baner.

Julefrokost 18-02-2012:
Der er nu oprettet et julefrokostudvalg og de har fundet dato og det virker til at være styr på det.

Punkt 6 - Andet

Indkaldelse til generalforsamling
Martin tjekker om indkaldelsen er blevet rettet og lagt på ftp'en. Generalforsamlingen bliver den 1. marts. Martin sender indkaldelse ud (den skal sendes til gennemlæsning hos bestyrelsen først) og Alexander booker mødelokale A på PF-gangen. Alexander sender en mail til nogle af vores medlemmer for at få flere studerende i bestyrelsen.