Bestyrelsesmøde 04-10-2011


Tilstede: Dina Friesel, Alexander Larsen, Morten Madsen, Alice Riviere og Martin Wittrock
Referent: Martin Wittrock


Punkt 1 - Regnskab

Nye medlemmer siden sidst:
Ingen nye medlemmer siden sidst.


Punkt 2 - Klubben

Kontaktliste ved dækmaskinen:
Alice har hængt en ny, opdateret kontaktliste op.

Nyt værktøj:
Afbalanceringsakslen er skæv, Martin forsøger at skaffe en ny. Martin kontakter Bager for at høre hvordan testen af kompressionstesteren skal tolkes. Slagstængerne er herre-stive, vi er svært tilfredse.

Dims til Lambdasonde
Er endnu ikke fremstillet - Alexander vil forsøge at skrive ud på listen.

Telefon virker ikke:
Man kan ikke ringe ind til klubtelefonen, men man kan godt ringe ud. Meget mærkeligt. Morten skriver til de blå mænd.

MC i klubben
Patrick's maskine har stået nede i klubben i mere end 2 uger (laaaaang tid) uden at der er sket noget med den. Martin skriver til Patrick.

Liften mangler:
Johnny har lånt mini-kranen (12 september) uden at skrive ud på listen (det blev dog meddelt bestyrelsen). Man skal skrive ud på listen (ikke kun til bestyrelsen) hvis man låner værktøj. Johnny har ikke afleveret kranen igen, Martin skriver til ham.


Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer:
Vi kan ikke komme i kontakt med Susanne, men kontakt kan skabes via Flemming. Facebook kan med fordel anvendes. Morten skriver til Susanne. Ellers intet nyt. Flemming og Jon har stadig nøgler der skal afleveres. Martin tager kontakt.

Nøglelisten:
Martin har ryddet op i listen. Micle mangler stadig at oplyse sit kontonummer så han kan få sit nøgledepositum tilbage.Punkt 4 - Overståede arrangementer

DTU Club Night 07-09-2011:
Et fint arrangement med en masse udenlandske studerende der kiggede forbi til en hyggelig snak. Ingen af dem havde dog deres maskiner med til DK. Godt med lidt PR og gratis pizza. Tak til Anders C for udlån af show-off MC.

Vektormøder 12 - 16 september:
Et godt arrangement som PF sikkert gentager. Det var rigtig hyggeligt for særligt de studerende medlemmer der hellere end gerne kiggede forbi. Bestyrelsen overvejer at gentage med nogle "åbne uger" eller eventuelt en fast frokost-mødedag om ugen med madordning.

Pølsetur 20-09-2011:
Vi var 5 mand der kørte ad spændende veje i en rum tid, før vi endte ved IKEA. Vejret var fantastisk og IKEA var et fantastisk sted at spise. Der blev hygget i et par timer i ren træfstemning. Martin vandt ædekonkurrencen med 9 spiste pølsebrød, en pizza-slice og en is (og en masse cola ad libitum!). Niveauet er sat til næste gang.


Punkt 5 - Kommende arrangementer

Årets sidste tur 10-10-2011:
Turen går mod Blovstrød Kro. Tommy kan ikke alligevel, Alice tager over.

Førstehjælp:
Dina har taget kontakt til sin forbindelse, men det gik i stå. Dina har snakket med instruktøren fra det forrige førstehjælpskursus - prisen er steget noget. Dina skal bruge S-hus læsesalen eller noget i samme størrelsesorden. Alice reserverer læsesalen. Folk udefra er velkomne for det bliver brug for så mange deltagere som muligt. Vejledende pris bliver 300 DKK pr studerende og 400 DKK for andre. Forventes afholdt i slutningen af november. Dina skriver ud på pimselisten for at høre hvilken dato folk har det bedst med.

Dragetur:
Det bliver ikke til noget pga manglende tid fra vores arrangør.

Biograftur:
Afholdes sidst i oktober, start november. Dagen bliver bestemt af hvor der lige går en fed film. Martin vil forsøge at afholde arrangementet, trods tidligere fiasko. Indianna Jones er en mulighed.

Bowleaften:
Alice synes vi skal ud og bowle. Det bliver i vinteren.


Punkt 6 - Andet

Klubudvalg:
PF har fået en oversigt af præz over medlemmer og nøgler, og et årsregnskab.

T-shirts:
Morten har (i god tid) hængt en t-shirt op med et prisskilt på - han klarede det helt på egen hånd. Folk udefra har vist begejstring for vores T-shirt, bl.a. til banedage.

Julefrokost udvalg:
Der skal skrives ud på pimselisten om dannelsen af julefrokostudvalg. Julefrokosten plejer først at ligge i februar, men erfaringsmæssigt er man nød til at spørge ud i rigtig god tid. Vi tager den på næste møde ikke desto mindre.

Mere sodavand:
Dina kan godt skaffe dem hvis blot der ffs vil (100% sikkert!) være nogen frivillige til at tage imod merchandise. Alexander skriver ud på listen for at forhøre sig om gode tilbud og frivillige.