Bestyrelsesmøde 11-05-2011


Til stede: Martin Wittrock, Dina Friesel, Alexander Brechling Larsen, Alice Riviere, Morten Gorm Madsen
Referent: Morten Gorm Madsen


Punkt 1 - Regnskab

Manglende betalinger 2011:
Rykkermail er udsendt. Martin følger op på inddrivning af nøgler fra udmeldte medlemmer.

Betalinger for julefrokosten:
Alle betalinger indkrævet.


Punkt 2 - Klubben

Nye lysstofrør til lyset over værkstedsbordet:
Martin har endnu ikke byttet de fejl-indkøbte lysstof-rør. Martin bytter dem snarest

Kontaktliste:
Alice har lavet den og hænger den op i klubben.

Nyt værktøj:
Martin synes klubben skal indkøbe følgende:
- Universal afbalancerings-aksel: Martin følger op.
- Vægmonteret papir-holder med værksteds-papir: Martin følger op.
- Nye slanger til synkroniseringsværktøj: Indkøbt.
- Lambda-sonde: Den er kommet! Bager giver fremvisning d. 11. juni til karb.-dag.

Martin skriver ud på listen at der er kommet nyt værktøj og nye dele, samt hvad de kan og hvor de er at finde i klubben.

Sodavand i klubben
Vi mangler stadig. Der har ikke været nogen henvendelser på listen efter forespørgsel. Alice følger op.

Dækmaskinen igen-igen
Der er nogle justeringsproblemer med dækmaskinen: Den nyligt indkøbte sliddel, som låser armen fast ift. at rykke ud og ind, sidder ikke fast i sin sokkel grundet et slidt gevind. En umiddelbar mulig løsning vil være at skære et nyt gevind og udskifte den gamle bolt med en ny. Med lidt held kan det klares med gevindskærer og en anden bolt, hvilket i forvejen er at finde i klubben. Morten arbejder videre med sagen.


Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer 2010:
Dina tager fat i Susanne igen.

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer 2011:
Martin vil efter sin rykkermails begynde at inddrive nøgler fra udmeldte medlemmer.


Punkt 4 - Overståede arrangementer

Årets første tur 13-04-2011:
Der kom 4 med på tur på mc. Turen gik traditionen tro til Blovstrød kro, hvor Ulrik kom og sagde hej.

Malerklemmen 01-05-2011:
Til trods for det ikke var let at finde en forreste mand, blev turen til noget, og der kom faktisk en del (16 styks). Christian byggede under turen sin cykel om til en græsslåmaskine/plov/rendegraver, og lidt trafikproblemer undervejs gjorde den ellers store gruppe blev delt i to. Til trods for den uventede gruppedeling og botanik, gik turen fint.

Rense-Bremse dag i klubben 07-05-2011:
Der kom 12-15 stykker til rense-bremsedag, som Christian stod for det og gjorde det rigtig godt. Super!
Det har vist sig at der er behov for at opfriske (specielt for de nye) hvordan man bruger værkstedet. Det vil sige, man skal lære at rydde op efter sig selv og bruge værktøjet korrekt.

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Køretur 19-05-2011:
Anders lader til at vil køre turen, men datoen rykker nok lidt. Alexander tager fat i Anders. Husk visitkort!

Din cykel er din grill 09-06-2011:
Martin gør kalenderen mere spiselig og sørger for at rette eventuelle stave- og skrivefejl.

Skruedag 11-06-2011:
Bager har talt med Alexander om at han gerne vil lave en karburatordag (inklusiv lambdasonde-test), så det gør vi! Bager står for dagen, Alexander står for reklamen.

PMC skræmmer havdyrene 22-06-2011:
Der er lang tid til. Alice arbejder videre med at arrangere.

Bremsedag - Træn dine bremseevner 09-07-2011:
Martin har talt med både Kai og Hastig, og det lader til Kai er mand for arrangementer, og tager et accelerometer med. Bemærk, der er kommet dato på! Der skal findes en egnet plads til at afholde arrangementet.

Træf henover sommeren:
Der er pt. TPT, fynstræf og PMC-træf. Alice skriver TPT og træf på Fyn ind i kalenderen. Fyn: Dina er igang med at arrangere at få en rundvisning med de lokale mc'ister. Tommy Fer holder PMC-træf i det sydsjællandske.

En gammel klassiker:
Alexander har ikke fået planlagt mere, men det kommer (nok) til at ligge engang i starten af august.

Førstehjælp:
Dina har rekvireret et visitkort til en, der holder førstehjælpskursus. Der er generel stemning for at PMC yder et tilskud til et sådant arrangement. Dina forespørger på nogle flere detaljer frem til næste bestyrrelsesmøde.

Pubcrawl:
Dina er god til drukture og finder en rute til pubcrawl i starten af august.


Punkt 6 - Andet

Rettelse af hvervesedler:
Things we lost in the mail. Alice følger op på det.

MC-ferie på webben:
Dina: Intet nyt fra vestfronten.

Generalforsamlingsindkaldelse:
Martin har rettet den og lagt den op på serveren.

Anskaffelse af kort-medium til klubben:
Morten har hængt et STOOORT kort op på døren. Der skal nok en seddel op så folk kan skrive ind. Kortet bliver lagt på webben i PDF så det kan printes igen en anden dag hvis det er nødvendigt.

Dørværk i kælderen - lås kommer evt. op:
Problemet er ikke aktuelt mere (døren er væk)

Vi kan ikke komme ind ad hoveddøren til S-husdøren
Alexander kontakter PF og undersøger sagen.

Omformulering af "nyt medlem" på hjemmeside:
Den er ordnet, og det ser fint ud.

Suppleanternes opvågnen:
Det skal ikke være kedeligt at være suppleant - gad vide om de ikke har lyst til at lave et arrangement. Dina spørger Magnus. Martin spørger Cronberg.