Bestyrelsesmøde 2016-03-09


Tilstede: Victor de Val Weywadt, Thomas Grothe, Martin Wittrock, Thorbjørn Jørgensen, Maja Blume.
Referent: Victor
Afbud: Ingen

Punkt 1 - Regnskab og medlemmer

Adgangskort

Alle studerende og intereserede skal have adgang til S-huset via studiekort/gæstekort.
Intet nyt. Maja foreslår at sende en mail hvor folk bliver opfordret til at sende studienummer hvis de vil have adgang. Andre interesserede kan ansøge aktivt.
Hans Holten Lund har forespurgt om et adgangskort
Martin skriver en mail. Der er ikke sket noget endnu.(2. gang på referatet)

Medlemmer og nøgler
Thomas Liljegren er nyt medlem og har betalt via Maja.
Torben Scheel er ligeligedes nyt medlem og har betalt.
Dispensationer m.m.
- Anders Cronberg # 187 - er ude om cirka halvanden uge.
- Victor de Val Weywadt # 198 - er ude indenfor 1-2 uger.

Indkrævning af kontingent for 2016

Sidste frist er overskredet og Martin gør status og skriver ud.

Generalforsamling

Datoen er blevet fastsat til d. 29. marts.
Martin har skrevet ud omkring indkaldelse og kontingentopkrævning.
Martin skriver dagsorden og sender den før mødet.

Punkt 2 - Overståede arrangementer

julefrokost 2016-02-13
Julefrokosten blev gennemført og alle var endnu engang overrasket over den fantastiske quiz fra Knudsen. Som altid var alle i godt mod og der blev drukket og spist uden nogen tanker på dagen efter.
Ydermer' sørgede Thorbjørn og Johnny for god hjemmebrygget øl. For første gang var mange også en tur forbi S-huset og fik en øl dernede.
Vi glæder os allerede til næste års Julefrokost.

Tirsdagshygge Det kører stadig ikke helt optimalt med tirsdagshygge i klubben, men vi er begyndt at få lidt flere deltagende.
Vi skal huske at skrive ud og invitere lidt flere når det er.
Sjatfest 2016-02-26
Blev glemt. Vi gør ikke mere ved det.

Punkt 3 - Kommende arrangementer

Bakkeåbning 2016-03-17 kl. 18:00
Vejret bliver lort, så der foreslås at tage ind og evt. kigge på, hvis det skal blive til noget.
Det bliver evt. noget med varm kakao i klubben bagefter.
Thorbjørn står for det.

Skruedag 2016-04-3 kl. 10:00
Vi holder en skruedag lige før klubhyggen 5. april. Det tror vi kan gøre folk mere modige med eventuelle klargøringsprojekter til den nye sæson. Martin skriver ud og skriver det i kalenderen.
Klubhygge 2016-04-05
Martin skriver ud og minder folk om hvornår det er. Husk at skrive det ind i kalenderen.
Forårsrengøringsdag 2016-04-16 kl 12
Det er tid til at give klubben en ordentlig overhaling. Ikke nok skal vi rydde op, vi skal også bruge nogle friske hænder til at sætte hylder op, installere skabe og gøre værkstedet mere anvendeligt.
Victor skriver det ind i kalenderen og sørger for at arrangere det praktiske.
Klubben giver som altid pizza og øl/vand til dem som kommer og hjælper til.

Punkt 4 - Indkøb

Afbalancerings-adapter til afbalancering af mono-ophængte fælge

Jacob Moll har vist købt nogle, men han har ikke lagt dem i klubben og har for travlt til at blive betalt. Martin kontakter ham på ny. (2. gang på referatet)

Sortimentreoler og værktøjsvæg

Skal vi købe nye sortimentreoler til alle vores småting, så de ikke bare ligger i små kasser rundt omkring og ruder?
Det kunne også være fedt at lave en ny værktøjsvæg, så det kan komme til at se mere ordentligt ud med værktøjet.
Der er gode muligheder i Biltema.
Der skal eventuelt lægges et budget, så vi ved hvor meget det vil koste.
Andre medlemmer er naturligvis også velkomne til at komme med input. (2. gang på referatet)
Vi vil forsøge at diskutere det til næste klubhyggedag eller før oprydningsdagen.

Punkt 5 - Klubben

Skabssedler

Martin har printet en hel masse af dem, de ligger i klubben.

Værkstedsvognen

Victor har svejst forhjulene fast så den er blevet mere stabil. Martin synes det er noget pjat, men ingen gider høre på hans brok. Godt arbejde Victor.

Støvsugeren
Den er desværre ikke god nok, vi købte for billigt. Hvis den gamle kan sælges, så skal den udskiftes med en større maskine, det har vi fint råd til.

Afløb i klubben

Skal vi forespørge om et gulvafløb, så det bliver nemmere at vaske gulv osv?
Victor kontakter PF/CAS (2. gang på referatet)

Internet

Thorbjørn har skrevet endnu en mail til Mike, men har ikke fået svar (åh nej!).
Thorbjørn vil prøve at snakke med PF om Wifi.
Pt. er der blevet opsat WIFI router i klubben, så vi kan tilgå eduroam som studerende. Næste skridt er indkøb af USB WIFI Modem og Oprettelsen af gæstelogins til WIFI som virker i 30 dage.
Rengøringsmidler

Victor har købt nogle kradse midler, de virker rigtig godt.

Forstærker

Bager har købt, vi skal nok opgradere vores højtalere eller skaffe nye ledninger.
Vi har også brug for et adapterkabel, Martin har et liggende og tager det ned til klubben.

Udrensning af mail listen

Thorbjørn har fundet en komplet liste over tilmeldte mail-adresser, som vi skal have ryddet op i. Han har lagt materiale op på Dropbox.
Vi ser nærmere på det til næste møde.
Vi ser på det ved næste klubaften hvor vi er samlet.

trykluftslangen i udu

Tryluftslangen er punkteret, hvad skal vi gøre ved det?
Vi prøver med en stor cykellap eller en lynkobling til at starte med.
Vi ser på det til næste klubaften.
Forankring af den nye dækmaskine

Vi ser på det til næste rengøringsdag/klubaften.
Vi burde have slagboremaskine, bor og jordankre til dette.

Besatte skabe!

Der er skabe uden seddel som er fyldt op med bras.
Martin har lavet skabssedler, så nu skal vi bare igang.
Vi ser på det til klubaften.
Der skrives ud og varsles om at folk skal få styr på deres skabe.
Man må max have et skab.
Man skal også være forberedt på at man kan havne i en situation, hvor man bliver bedt om at dele sit skab med et andet medlem. Klubaftenen efter varslingen tages der billeder af skabe/ting, hvorefter der smides ud, hvis der ikke er nogen der vil kendes ved dem.
Hvis det bliver nødvendigt, vil bestyrelsen uden varsel åbne alle skabe, inklusive skabe med lås.
Der tages ikke hensyn til materielle tab i form af låse.
Hvis der bliver behov for det, vil medlemmer blive bedt om at gøre plads, så de kun fylder et halvt skab.
Til dette gives en uges varsel, hvorefter skabet kan tømmes efter bedste evne.
Thorbjørn skriver ud om disse forhold.

Pocket bike

Martin har flyttet den til en mørk kælder på Kampsax.

Diskussion om klubbens tilstand

Der har været klager over langtids-parkerede cykler. Der skal altså søges dispensation.
Dispensation skal ansøges hos Bestyrelsen, som kan melde dispensationen ud offentligt ud på maillisten.
Folk skal også huske at sætte arbejdssedler på alle emner som der arbejdes på i klubben.
Situationen er pt væsentligt forbedret, folk er blevet meget flinkere til at søge om dispensation og orientere om forløbet af deres projekter.

Punkt 6 - Diverse

Diskussion vedrørende referater

Det sejler stadig og vil sandsynligvis altid gøre det.
Den kommende bestyrelse kan gøre sig overvejelser om at bruge andre metoder til at skrive referater.

Klubudvalget
Intet nyt før næste møde

Plakater
Hvervningsplakater til at lokke nye medlemmer til, med bla. fokus på at lokke med værksted og fællesskab.
Vi tager det op til næste møde.
Forslag til generalforsamling 29-03-2016

- Vi vil spørge lidt mere generelt til klubbens aktivitet.
- Opbvaring i klubben uden bestyrelsens godkendelse.
- Strafafgift for vinteropbevaring i klubben. (Bager)
- Multimediahjørne. (Bager)
- Adgangsforhold til klubben, er de gode nok? (Martin)