Bestyrelsesmøde 2016-01-25


Tilstede: Victor de Val Weywadt, Thomas Grothe, Martin Wittrock, Thorbjørn Jørgensen.
Referent: Victor
Afbud: Ingen

Punkt 1 - Regnskab og medlemmer

Adgangskort
Alle studerende og intereserede skal have adgang til S-huset via studiekort/gæstekort.
Intet nyt. Maja foreslår at sende en mail hvor folk bliver opfordret til at sende studienummer hvis de vil have adgang. Andre interesserede kan ansøge aktivt.
Hans Holten Lund har forespurgt om et adgangskort
Martin skriver en mail.

Medlemmer og nøgler
Dispensationer m.m. (10/01) Victor #198 har ansøgt om dispensation for sit motorcykelprojekt i op til en måned indtil videre.
Afvist, da der ikke blev svaret fra bestyrelsen.
Cyklen er nu fjernet fra klubben.
Maja har haft sin motorcykel stående i klubben siden d. 5/12, uden at foretage sig noget som helst med den.
Det lugter langt væk af opbevaring og er ikke fair overfor andre medlemmer, hvilket andre medlemmer har kommenteret på.
Der indskærpes overfor hende igen at den skal fjernes snarest.

Indkrævning af kontingent for 2016
Så skal vi til det igen. Der skal skrives den årlige rykker, senest gyldige dato er slutningen af Januar. Martin ser på det.
Martin skriver ud, når generalforsamlingsdatoen bliver udsendt.

Generalforsamling
Martin finder en dato for generalforsamlingen. Er der nogen som kan huske hvornår det senest skal afholdes?
Datoen er blevet fastsat til d. 23. marts.
Martin skriver ud omkring indkaldelse og kontingentopkrævning.

Punkt 2 - Overståede arrangementer

Julehygge Julehyggen forløb ganske fint med æbleskiver og glögg. Vi blev cirka en otte stykker.
Tirsdagshygge Det kører stadig ikke helt optimalt med tirsdagshygge i klubben, men vi er begyndt at få lidt flere deltagende.
Vi kan eventuelt skrive ud og invitere lidt flere, når det er.

Punkt 3 - Kommende arrangementer

Planlægning af julefrokost
julefrokosten bliver den 13. Februar og lokalerne er booket.
Udvalget består af Kent, Alexander og Astrid.
Martin skal snart øve sig, så han kan stå for præsidentrunden.

Kalenderen for først halve år i 2016
Her er vores plan for de kommende måneder:
13. Februar: Julefrokost.
26. februar: Sjatfest i PMC.
23. marts: Det bliver vist her vi holder generalforsamling, Martin er på det.
Bakkeåbning, ultimo marts.
Sæsonstart og hyggeskrueri primo april.
2 datoer skal åbenbart, undgås grundet tøffelhelte.
Valentinsdag: 14. Februar.
Bøf og blowjob: 14. Marts.

Punkt 4 - Indkøb

Lygter og lys
Victor har indkøbt USB ladere til dem.
Afbalanceringsklodser
Victor har indkøbt.
Demineraliseret vand
Victor har indkøbt.
120 liter.
Der er indkøbt demineraliseret vand til klubben.
Det står i 2 stk 60 liter dunke under håndvasken, med en taphane på.
Det er vigtigt at disse dunke holdes rene, da der ellers kan gro alger i vandet.
I må derfor ikke hælde vand tilbage i dunkene eller afmontere låget, medmindre dunken er tømt.

Afbalancerings-adapter til afbalancering af mono-ophængte fælge
Jacob Moll har vist købt nogle, men han har ikke lagt dem i klubben og har for travlt til at blive betalt. Martin kontakter ham på ny.

plastic-krus
Er indkøbt.

Adaptere
Thorbjørn har købt 3/8", de skal byttes til 1/2".

Indkøb af Ryobi værkstedslampe
Martin har købt en Ryobi LED værkstedsprojektør.
Vi mangler dog en forlængerledning til RYOBI-lampen. Thorbjørn ser på det.
Grønt lys.

Sortimentreoler og værktøjsvæg Skal vi købe nye sortimentreoler til alle vores småting, så de ikke bare ligger i små kasser rundt omkring og ruder? Det kunne også være fedt at lave en ny værktøjsvæg, så det kan komme til at se mere ordentligt ud med værktøjet. Der er gode muligheder i Biltema. Der skal eventuelt lægges et budget, så vi ved hvor meget det vil koste.
Vi mødes i klubben d. 2. februar for at kigge på sagerne og prøve at beslutte hvad vi vil.
Andre medlemmer er naturligvis også velkomne til at komme med input.

Punkt 5 - Klubben

Skabssedler
Martin har printet en hel masse af dem, de ligge nu på hans værelse og venter på at komme ned i klubben.

Værkstedsvognen
Det fungerer ikke særlig godt at den drejer på alle hjul, Victor foreslår at vi svejser det ene hjulsæt fast, så den kun drejer på 2 hjul.
Victor svejser det ved lejlighed.
Afløb i klubben
Skal vi forespørge om et gulvafløb, så det bliver nemmere at vaske gulv osv?
Victor kontakter PF/CAS

Internet
Thorbjørn har skrevet endnu en mail til Mike, men har ikke fået svar (åh nej!).
Thorbjørn vil prøve at snakke med PF om Wifi.

Rengøringsmidler
Skal vi købe nogle ordentlige rengøringsmidler til gulvrens.
Victor ser på det.

Forstærker?
Vores forstærker er gået, skal vi indkøbe nyt anlæg?
Victor ser på det.

Udrensning af mail listen
Thorbjørn har fundet en komplet liste over tilmeldte mail-adresser, som vi skal have ryddet op i. Han har lagt materiale op på Dropbox.
Vi ser nærmere på det til næste møde.
Vi ser på det ved næste klubaften hvor vi er samlet.

trykluftslangen i udu Tryluftslangen er punkteret, hvad skal vi gøre ved det?
Vi prøver med en stor cykellap eller en lynkobling til at starte med.
Vi ser på det til næste klubaften.
Forankring af den nye dækmaskine
Vi ser på det til næste rengøringsdag/klubaften.

Besatte skabe!
Der er skabe uden seddel som er fyldt op med bras.
Martin har skabssedler, så nu skal vi bare igang.
Vi ser på det til klubaften.
Der skrives ud og varsles om at folk skal få styr på sit skab.
Man kan max have et skab.
Man skal være forberedt på at man kan havne i en situation, hvor man bliver bedt om at dele med etandet medlem. Klubaftenen efter varslingen tages der billeder af skabe/ting, hvorefter der smides ud, hvis der vil kendes ved dem.
pocket bike Ejeren kontaktes om at den skal fjernes, ellers bliver den smidt ud.
Martin tager kontakt.

Salg af den gamle dækmaskine
Dækmaskinen blev solgt til Bager for 1.500,- og den er afhentet fra klubben.
Diskussion om klubbens tilstand
Der har været klager over langtids-parkerede cykler. Der skal altså søges dispensation.
Dispensation skal ansøges hos Bestyrelsen, som kan melde dispensationen ud offentligt ud på maillisten.
Folk skal også huske at sætte arbejdssedler på alle emner som der arbejdes på i klubben.

Punkt 6 - Diverse

Diskussion vedrørende referater
Det sejler stadig og vil sandsynligvis altid gøre det.
Martin håber at kunne færdiggøre referatet hurtigt denne gang.
Klubudvalget
Fremtiden...
Plakater Hvervningsplakater til at lokke nye medlemmer til, med bla. fokus på at lokke med værksted og fællesskab.
Forslag til generalforsamling 23-03-2016 - Vi vil spørge lidt mere generelt til klubbens aktivitet.
- Opbvaring i klubben uden bestyrelsens godkendelse.