Bestyrelsesmøde 2015-09-03


Tilstede: Victor de val Weywadt, Maja Blume, Thorbjørn Jørgensen, Thomas Grothe, Martin Wittrock
Referent: Martin
Afbud: Ingen

Punkt 1 - Regnskab og medlemmer

Dækmaskinen i regnskabet
Vi har fået en ny dækmaskine, men Martin er ikke sikker på om den skal skrives ind i regnskabet som et aktiv eller skal straksafskrives som en småanskaffelse. Skattereglerne siger at grænsen for små-anskaffelser går ved ca 13.500 DKK, men det er ikke sikkert at dette gælder for foreninger.
Martin vil kontakte PF for at høre om det er noget som skal indgå i regnskabet som aktiv.

Adgangskort
De nye studerende medlemmer skal have adgang til klubben. Det er sjældent at der klages over manglende adgang, men det kan være et problem.
Martin kontakter PF sekretariatet.

Medlemmer
Der er et par nye prospects, men ingen nye medlemmer siden sidst.

Punkt 2 - Overståede arrangementer

Drive-in bio tur
Den blev aflyst pga manglende interesse, dårlige film og dårlige cykler (host host)

Indvielse af dækmaskine
Ved Victor. Vi blev 10 stykker og kiggede på dækmaskinen, hvorefter arrangementet blev afsluttet med et besøg på Oyster'n'grill ved Nørrebrogade.

Lukning af bakken
10 mand stærk mødte op og ellers var det same procedure as every years James. Det var fint og klubben gav kaffe og kage.

Punkt 3 - Kommende arrangementer

Klubdag første tirsdag hver måned
PMC er i en situation hvor vi er usikre på om vi kan få nok nye medlemmer til at skabe et aktivt miljø omkring klubben, idet den yngste generation næsten er færdig-uddannede og flere ældre aktive medlemmer har meget mindre tid. Vi er også begyndt at høre rygter på sletten om at PMC er en lukket klub. Vi ved at der er mange motorcykler på DTU og Ballerup som ikke er medlemmer af foreningen. Som konsekvens heraf vil bestyrelsen forsøge at åbne klubben mere op udadtil og gøre det lettere at blive medlem og få adgang til klubben.
En måde hvorpå vi kan åbne op for klubben er ved at holde en fast klubdag hver tirsdag i vores lokale og gøre det lettere af få en klubnøgle hurtigt. Vi bliver nød til at være bedre til at uddele nøgler og adgang til klublokalet.

En fast klubdag første tirsdag hver måned vil have følgende formål:
  1. Almindelig hygge, hvor vi har mulighed for at se hinanden mere
  2. Giver en nem mulighed for at få nøgle til klubben hurtigt!
  3. Giver en god mulighed for prospects at møde os
  4. Klare instrukser og rundvisning til nye medlemmer kan gives ved nøgleudlevering, så nye medlemmer ved hvad de må og ikke må
  5. Eneste mulighed for at få nøgle til klubben, så vi er sikre på at folk kender reglerne og respekterer værkstedet
Det vil blive den eneste måde hvorpå man kan få en nøgle til klubben og kun ved fremmøde første tirsdag i måneden og kun efter at man er blevet tydeligt instrueret i alle klubbens regler. Vi tilstræber at værkstedet skal anvendes til service og vedligehold og i mindre grad til projekter.
Vi håber at vi ved at være meget stringente på dette punkt kan få medlemmer, på sigt, til at blive bedre til at holde orden i klubben og at flere vil få lyst til at bruge den.

Banedag, September
Der er blevet skrevet ud, mail og Facebook. Det lader ikke til at der er interesse og vi vil ikke gøre mere herved.

Rustur, September
Vi vil forsøge at holde en rustur med særlig invitation (Doodle) til vores nyeste medlemmer og eventuelt prospects. Vi kører en tur rundt i det sjællandske før vi vender tilbage og tager på rundvisning og oplevelsestur i klublokalet.
Det bliver i starten af Oktober, Martin skriver ud om en uges tid, Maja skælder ud når det alligevel ikke sker.

Foredrag om MC ture
Det kan godt være at Bager eller Thorbjørn kan gentage succesen med deres foredrag om Nordkap og Skotland. Ellers kan Martin godt give en fortælling om PMC's tur til Harzen. Thorbjørn hører Bager ad først.

Køreturer Udover Rusturen, hvad har vi så af køreture?
September: TOM, 23. september. Klokken 18, Ud i det blå!
Oktober: Starten Oktober, rustur, Martin går amok
Oktober: Slut Oktober, årets sidste tur. 21 Oktober 17:30 (Martin kan godt tage den, men vi ser på det)

Færdiggør kalenderen for i år
Vi er nød til at fylde kalenderen helt ud. Nogle forslag?
November: Foredragsdag, værktøj og røverhistorier. Thorbjørn finder en dato med Bager ASAP.
December: Juleafslutning, første tirsdag i December, Martin og Victor arrangerer noget hygge.
Januar: Tirsdags arrangement. Vi kan også overveje at arrangere en skøjtedag.
Februar: Julefrokost. Der er en regel for hvornår der skal arrangeres, 6 Februar idet det er første lørdag.
Valentins dag: 14. Februar.
Bøf og blowjob: 14. Marts.

Punkt 4 - Klubben

Dækmaskinen
Daniel og Thorbjørn fik flyttet maskinen ned i klubben. Der blev lavet en dag hvor maskinen blev installeret, der hjalp Bager med at installere maskinen. Stor tak for hjælpen.

Diskussion om klubbens tilstand
Vi har haft en længere diskussion om klubbens tilstand idet der har været rodet dernede for nyligt og bestyrelses-medlemmer har hørt bekymrede meldinger fra flere medlemmer.
Bestyrelsen vil begynde at føre strammere kontrol med brugen af klubben, så snart visse bestyrelsesmedlemmer selv går frem som et godt eksempel! (host host, Maja, Victor, Martin, host host)

Dæk i klubben
Klubben er ved at flyde over med dæk! Maja vil hjælpe med at anskaffe en vogn så vi kan smide de gamle dæk ud.

Nye møbler til vores sofa-gruppe
Dagen før Racing4Fun banedag (17. September) vil Maja forsøge at finde nogle nye møbler. Vi smider 'briksen' og henter en 3 personers sofa. Vi smider også bolle-sofaen ud, og prøver at finde en ny. Armlæn, ja tak.

Benzin dunke
Martin skriver ud på listen Martin har ikke skrevet ud, men Thorbjørn kom til at sende Victors mail ud ved et uheld.

Internet
Mike havde ferie. Thorbjørn rykker i Mike hurtigst muligt.Vi er meget spændte.

Værktøj forsvinder
Vi prøver at se på det til næste møde. Vi mangler også den gode skralde.

Adaptere
Der mangler stadig en, Thorbjørn har en plan.

Bolt sortiment og kobber-pakninger
Victor: Er købt

Afbalancerings-adapter til afbalancering af mono-ophængte fælge
Maja venter på Andreas.
Jacob Moll har lavet noget. Martin skriver til Moll, han vil nok gerne have penge.

Gaffa, maler tape og plastic-krus
Ved Maja. Hvad er status?
Victor har købt gaffa, der mangler stadig maler tape og plastic krus. Maja kigger på det.

Nye toppe til oliefiltre
Victor: Er købt.

Rampe
Victor har købt en rampe. Vi skal finde et sted at placere den, Victor ser på det.

Sodavand
Intet nyt, vi er tørstige. Maja skriver ud på listen eller direkte til centrale aktører.

Fremtidige ture og kommende arrangementer
Ved Victor og Martin.
Martin skriver den færdig og bruger den til noget.

Skabssedler
Hvad er status? Hvornår fikser vi det?
Martin sender noget til Maja, som hun printer på arbejdet. Martin lægger den op på Dropbox.

Salg af den gamle dækmaskine
Vi sætter den gamle dækmaskine til salg på mail listen, jævnfør punkt 10 fra referatet fra Generalforsamlingen. Mindste-pris er 1.500 DKK og mindste budøgning er 100 DKK.
Martin er ansvarlig for budrunden og skriver en mail ud på listen. Det er vigtigt at det er fair play mht til først/anden/tredje solgt procedurer, folk skal også have tid til ikke at læse mails over weekenden.

Udrensning af mail listen
Thorbjørn skriver til Dantzer og får en komplet liste over email-adresser på mail listen. Dantzer har ikke svaret, Thorbjørn prøver at skrive igen. Fallback er Christian Knudsen.

Punkt 5 - Diverse

Lamper i klubben og ledning til dækmaskine
Martin skulle lige prale over at have boret i vægen og hængt ting op. Derudover har Daniel NP hjulpet med at montere CEE stik til dækmaskinen så den ikke længere er en elektrisk dødsfælde!
Den roterer også den rigtige vej nu, omend det siges at begge retninger kan anvendes.

Diskussion vedrørende referater
Igen, igen. Suk! Vi er vanvittigt dårlige til at lægge referater op.
Hvis I ikke ser et referat inden for 14 dage, så stik til Martin.

Lygter og lys
Victor kigger på nogle 'stav-lygter' af fornuftig kvalitet. Martin vil have en Ryobi projektør.
Victor kigger på et lysværd.