Bestyrelsesmøde 2014-06-09


Tilstede: Astrid Bruhn, Thomas Grothe, Victor de Val, Martin Wittrock
Referent: Martin Wittrock
Afbud: Thorbjørn Jørgensen

Punkt 1 - Regnskab

Manglende betalinger:
Punktet er afviklet forholdsvist tidligt, årstiden taget i betragtning. Martin rykker for eventuelle nøgler 3. gang på referatet.

Opdatering af adgangskort:
Martin får opdateret PF's nøgle-liste for de studerende og vores gæster. Det bliver en bøvlet omgang. 4. gang på referatet.

Regnskab
Martin sender årsregnskabet for 2013 og halvdelen af 2014 til Randi fra PF. 5. gang på referatet.

Nye medlemmer:
Martin Helledie
Maja Blume

Velkommen til de nye medlemmer :)

Understøttelse fra DTU:
Stadig intet nyt. Astrid har snakket med sekretariatet. Astrid må forsøge at snakke med Randi fra PF om PF-midler. 4. gang på referatet.

Punkt 2 - Overståede arrangementer

Martin farer vild 2014-05-20
Vi havde en hyggelig tur på fede veje. GPS til trods fór Martin alligevel vild, men heldigvis kunne Bunk tage over og finde ret fede veje. Der var fandme mange cyklister :\
Vi sluttede af med et ædegilde på Diner-Diner i Hørsholm. Martin overfører 50 DKK til Astrid og Peter Wolff som studenter-støtte.

Ikea pølsetur 2014-06-06
Super eksklusiv tur for klubbens elite, dvs. Martin W, Victor og Hans HL. Der blev kørt af mega-fede veje i frisk tempo.
Vi så en fesen vindmølle der blot ydede 60 kW ( okay, seriøst? ) og Martin generobrede tronen som ædemester - stor sejr! Martin skriver på listen om turen. På vej hjem kørte vi også af fede veje. Perfekt tur.

Rullefeltsdag 2014-06-07
Super fed dag ude hos Steven's MC Shop. Vejret var fantastisk, så der var ingen problemer i at nyde en velgrillet pølse med brød og en kold sodavand, mens Steven rullede vores cykler.
Når vi kunne høre hvad hinanden sagde, så blev der delt gavmildt ud af røverhistorier og klogerier. (til stor fornøjelse for især dem, der ikke havde hørt dem før :) )
Vi blev omkring 20-25 mennesker, der deltog i festlighederne, det blev også til hele 18 rulninger i løbet af de fire timer, arrangementet varede.

Punkt 3 - Kommende arrangementer

Åbent hus 2014-06-09, 17:00
Vi sender nogle mand derned. Intet usædvanligt. Martin skriver en påmindelse ud på listen, det kunne være hyggeligt at se nogle medlemmer og prospects.

Roskilde Havn 2014-06-19
Martin kører for hvis han kan få GPS'en til at virke. Det kan ikke gå galt.

Pølsevognstur (Slangerup) 2014-07-02
Victor ser på det.

Rundtur på området omkring Herluftsholm, 2014-07-19
Eventuelt med opsamling omkring Bager. Victor skriver til Bager og ser om der kan lade sig gøre.

Remindere
Banedag: En uge før afgang laver vi briefing og laver to hold, et hold der kører om morgenen og et om aftenen. Vi hjælper folk med at efterse deres cykler. PMC giver pølser deroppe. Victor annoncerer prep-dagen.
Pimsetræf: Astrid er ansvarlig og koordinerer med Johnny og Victor bistår. Der skal skrives ud på listen og alt det der.

Status på Jubilæum
Den valgte dato 20. september er endnu ikke godkendt af Campus-service.

Punkt 4 - Klubben

Suspenderinger/Advarsler/Dispensationer
Ingen.

Oprydning i klubben
Det seneste stykke tid er folk ikke været særlig gode til at holde lokalet i god orden. Victor skriver en sviner.
Derudover kan Martin berette at evighedsprojektet med at få smidt L.O.R.T ud af klublokalet er tilendebragt. Super!

Retningslinjer for facebookgruppen
Victor sender det ud i uge 25. Den sløve bestyrelse må meget gerne kigge på det inden da.

Omgangstonen på klubbens mailliste og facebookgruppe
Bestyrelsen vil holde øje med debatten på listen, især når nye medlemmer er involveret. Vi skal være meget bedre til at gribe ind.

Buddy-ordning
Der er lav tilslutning, vi har pt. kun 2 buddies i bestyrelsen og de er stadig inaktive.
Martin skriver til Christian og udfærdigere et buddy-manifest. Martin skriver ud på listen og prøver at hverve flere buddies og medlemmer som ønsker en buddy.

Vejledning til færdsel i klubben
Victor har udfærdiget en og mangler blot at printe den ud. 2. gang på referatet.

Hjemmesiden
Thorbjørn har ordnet de vigtigste ting der ikke var helt i orden. Martin kigger på at fjerne det forkerte telefon-nummer fra medlems-siden.

Visitkort
Victor har grønt lys til at tage en excecutive beslutning og færdiggøre projektet, så vi kan begynde at kaste dem rundt til højre og venstre.
6. gang på ref.

Flyers
Victor har nogle flyers i støbeskeen. Astrid, Martin og Thomas vil gerne kaste dem efter folk.

Garmin Zümo
Vores Garmin er død fordi Martin ikke kunne finde ud af at opdatere den korrekt.
Thomas er vores Garmin mand, og prøver at få den opdateret igen så kortet virker på den igen.

Punkt 5 - Indkøb af:

Dækmaskine
Vi har kigget på et par stykker, men no cigar ( de står primært i Jylland ). Bestyrelsen fortsætter jagten.

Forhammer
Victor har indkøbt en slaghammer, den er fin. Vi mangler at hænge den op. Martin borer hul i den og hænger den op, Victor yder moralsk ( hænger i baggrunden med en øl i hånden ) support.

Oplader/usb til GPS'en
Det behøves ikke.

Vinkelstykke til trykluft
Det kan ikke findes. Martin skriver ud på listen og spørger om hvad der kan gøres. 4. gang på referatet.

Pneumatisk dremel
Victor har købt en og han er stolt.

Ny stor skralde
Victor har købt en og han er stolt. Den er feeh, og kan drejes 180 grader.

Acu-boremaskine
Intet nyt. Martin snakker med Andreas. 6. gang på referatet.

Slange til trykluft
Vi skal bruge noget pneumatik tætte-tape. Martin finder noget i Harald Skrald. 12. gang på referatet.

Suzuki aksel værktøj
Den er altså for dyrt, vi bruger det hjemmelavede bras vi har liggende.

Ny afbalancerings-stand
Victor synes den vi har er noget scheis. Victor kigger på om vi kan renovere vores stand eller noget.

Flad, vinklet spidstang
Martin køber en, Morten Munch synes det er en god ide.

Punkt 6 - Eventuelt

Plastsvejseren
Martin laver et best-practice sheet og finder nogle Youtube links. Vi kan også overveje en skruedag med et plast-tema.

Retningslinjer for afholdelse af bestyrelsesmøder
Som sidst. Værten er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og mad.

Næste bestyrelsesmøde: Hos Victor.