Bestyrelsesmøde 2014-05-08


Tilstede: Astrid Bruhn, Thomas Grothe, Victor de Val, Martin Wittrock, Thorbjørn Jørgensen
Referent: Astrid
Afbud:

Punkt 1 - Regnskab

Manglende betalinger:
Vi mangler nu kun 4 indbetalinger. Det er gamle kendinge, der er røget ud. Martin rykker for eventuelle nøgler 2 gang på ref.

Opdatering af adgangskort: med ny liste
Martin skal opdatere adgangskort for alle medlemmer, særligt de studerende. Martin sender et liste til sek.
3. gang på referatet.

Regnskab:
Martin sender regnskabet til Randi i PF. 3. gang på referatet.

Nye medlemmer:
Peter Wolff

Understøttelse fra DTU:
Astrid vil ved lejlighed prøve at sætte sig ind i hvad det indebærer at søge støtte fra PF. 3. gang på referatet.

Punkt 2 - Overståede arrangementer

Victors postrute 2014-04-26
Vejret var skønt og vi kørte Victors postrute. Turen var fed, desværre forekom der visse uoverenstemmelser angående de gængse retningslinjer for kolonnekørsel og kørsel generelt på klubture.
Dette er løst med de involverede parter, hvorfor det ikke vil fremstå som et problem i fremtiden.
Ved fremtidige køreture, vil retningslinjerne for kørsel tydeliggøres af bestyrelsen.

PMC Bremsedag 2014-05-04
Vi var 6 pimser til bremsedagen, hvilket ikke var så mange som vi havde håbet.
Det var dog bestemt ikke en ulempe, de fremmødte fik ekstra god mulighed for at forkorte bremselængden.
Det var rigtig hyggeligt og det var bestmt noget der kunne ses på bremselængden.
Michael kiggede forbi og hjalp med gode råd og instruktioner, det var guld værd.
Martin havde også en meget spændende overraskelse med, som man virkelig skulle være til stede, for at nyde...

Klasikkeren 2014-05-07
Vi var fem pimser, der kørte ud på forholdsvis tøre veje, på trods af vejret. Efter at have kørt klassikeren rundt et par gange, holdt vi ind til siden for at tage en lille pause.
Dette resulterede i, at vi havnede på Ganløse kro, der i dagens anledning serverede en tre-rettes "amok-menu", som vi naturligvis måtte smage. Vi fortryder intet!

Punkt 3 - Kommende arrangementer

Martin farer vild 2014-05-20
Martin kører derudaf, kør med og få en oplevelse.

Ikea pølsetur 2014-06-06
Martin står for det.
Der vil være præmie/hæder til personen der spiser mest. Rasmus er regerende mester, ( da Martin ikke deltog sidst, selvfølgelig ).

Rullefeltsdag 2014-06-07
Stevens MC vil gerne lægge felt til
medmindre vi hører andet bliver det den 7. juni

Roskilde Havn 2014-06-19
Afgang fra Oticonsalen kl. 19. Der er rig mulighed for at spise is og kigge på fede biler i Roskilde.
At turen så går ad fede veje, er ikke noget minus.

Pølsevognstur (Slangerup) 2014-07-02
Martin står for det.
Der skrives mail ud, når flere detaljer er fastlagt.

Punkt 4 - Klubben

Dispensationer, advarsler og suspenderinger
Ingen i øjeblikket.

Oprydning i klubben
Der ligger stadig en masse gamle ting i klubben fra oprydningsdagen, de er nu til fri afbenyttelse.
Martin vil uddybe via mail.

Kørsel på klubture
Vi har bemærket at folk ikke er så gode til at køre kolonnekørsel. Det skal vi være særligt opmærksome på på fremtide køreturer.
Retningslinjer for facebookgruppen
Victor arbejder på det

Omgangstonen på klubbens mailliste og facebookgruppe
Da der har været observeret flere tilfælde med ubehagelig tone eller unødvendige bemærkninger, føler bestyrelsen sig nødsaget til at agere.
Da de nye medlemmer på maillisten og facebookgruppen ikke er bekendt med visse medlemmers attitude, kan det nemt blive en ubehagelig oplevelse.
Det er meningen at der skal være plads til alle, det er derfor nødvendigt at understrege vigtigheden af en ordentlig omgangstone.
Der er nye medlemmer der har givet udtryk for, at de ikke føler sig velkomne i PMC, der virker indspist og konservativ.
Nye medlemmer er klubbens eneste holdbare fremtid, så der skal en holdningsændring til, blandt samtlige af klubbens medlemmer, så nye medlemmer ikke bliver afskrækket fra klubben, eller melder sig ud igen med det samme.
Martin gør noget ved det.

Buddy-ordning
Dette er et indkommet forslag fra Christian Knudsen. Tanken er at nye medlemmer tilknyttes en "buddy", som de kan tage afsted til arrangementer med, spørge til råds med mere.
Det er således meningen, at man skal kunne have lettere ved at blive en integreret del af PMC og lære folk bedre at kende.
Victor skriver ud omkring det

Hjemmesiden
Fonten på overskrifterne må godt ændres.
-Ændre pmc-telefonnummer på hjemmesiden under bla. "medlemmer", så det kun er det rigtigt der står der (TB: Dette er en del af databasen og derfor udenfor mit regi)
- listen@pmc.dk i vedtægterne skal fjernes
- Studienummer under nyt medlem, så bliver livet lettere for Martin
- fjerne sms-listen, da vi ikke rigtig bruger den længere. (Den var alligevel unødvendigt dyr.)
- Klubreglementet skal også efterses, særligt punkt 3!
- Vi skal skrive oplysninger om klubtelefonen, det er lidt træls at folk skriver til den.
Thorbjørn ser på det, Martin yder support.

Visitkort
Rasmus T K har fundet billige priser på tryk på visitkort.
Victor har lavet et udkast, men Thorbjørn er utilfreds. Thorbjørn har nu sendt sit udkast. Den kan vi godt lide. Victor vil gerne svare igen med endnu et udkast, det er ren evolution. Victor har frembragt noget men de laver noget nyt i symbiose.
5. gang på ref

Flyers
Victor har nogle flyers i støbeskeen.Astrid, Martin og Thomas vil gerne kaste det efter folk.

Punkt 5 - Indkøb af:

Forhammer
Vi kan ikke li vores forhammer, den er gammel og slidt. Martin finder en ny, med kulfiberskaft eller lignende. 5. gang på referatet.

Oplader/usb til gps'en
Vi skal have en, de koster ikke mange bas'øre. Martin henter en.
2. gang på referatet.

Vinkelstykke til trykluft
Næsten alle har problemer, når de skal have luft på deres dæk.
Vi skal have et vinkelstykke af en art, så det er nemmere at få luft på sine dæk. Victor ser på det.
2. gang på referatet.

Pneumatisk dremel
Den er sej, kan man ikke få en billigt i Biltema? Victor ser på det.
2. gang på referatet.

Ny stor skralde
Vores proxxon-skralde er lort, Victor vil have en ny! Victor ser på det.
2. gang på referatet.

Acu-boremaskine
Andreas har fundet en der duer, den skal vi da ha'? Martin følger op.
4. gang på referatet.

Slange til trykluft
En ny slange til trykluften er indkøbt, men kan ikke monteres. Martin har indkøbt luftkoblinger/adaptere og prøver at se på slangerne.
10. gang på referatet.
Suzuki aksel værktøj
Victor ser på det

Punkt 6 - Eventuelt

Retningslinjer for afholdelse af bestyrelsesmøder
Den der holder bestyrelsesmødet har ansvaret for at indkalde til mødet ved hjælp af en doodle eller lignende.
Værten har endvidere ansvar for at der forefindes en dagsorden, gerne i print.
Værten står naturligvis for madlavningen til bestyrelsesmøder.