Bestyrelsesmøde 2014-01-06


Tilstede: Daniel NP, Victor, Martin W, Thorbjørn J
Referent: Daniel NP
Afbud: Frederick SN.


Punkt 1 - Regnskab


Nye indbetalinger:
Ca 6 medlemmer mangler stadig at betale kontigent. 3. gang på ref. intet nyt.

Nye medlemmer:
1 nyt medlem. Jørgen Nørlev

Status på regnskab
Martin: vi fik et overskud på 4500,- dette år. Lidt mindre end forventet, men ikke destro mindre et overskud. Klubbens egenkapital er ved udgangen af året, angivet til at være ca. 30.000kr. (ikke gennemset af revisor) Medlemsdatabase samt regnskab er gendannet.
Understøttelse fra DTU:
Ansøgningen er sendt, svar ventes fra PF. Der søges til førstehjælpskursus (pågår). 5. gang på referatet. Frederick sender en ny mail til PF.

Punkt 2 - Overståede arrangementer

Vi skal huske at skrive beskeder ud efter arrangementer, angående antal af motorcykler og særlige ting der er sket på turene.

Julehygge 13-12-04
Der var mange til julehyggen, der måtte også købes flere æbleskiver, da der dukkede flere end forventet op. Thorbjørn var nede efter flere æbleskiver til de 15-20 personer. Masser af gode røverhistorier, Det var vældigt hyggeligt.

Punkt 3 - Kommende arrangementer

Køreture det næste stykke tid
Da vejret er koldt og det er udenfor sæson, er der ikke nogle kommende køreture.

Tysklandstur 2014-01-18
Det har været på tale at lave en tur til Tyskland, nærmere bestemt Hamburg. Vi er en lille flok pimser, der gerne vil afsted, men jo flere, jo bedre.
Det vil blive fælleskørsel i bil, med deling af transportudgifterne
Victor har ansvar


Senere arrangementer

Bowlingtur
Vi mødes og spiser lidt lækkert inde i København. Bagefter tager vi ned og bowler, selvfølgelig med en kold øl, så man kan holde koncentrationen. Efterfølgende er det ikke utænkeligt at der kan findes et hygeligt sted at drikke øl. Victor har ansvar. Dato pågår et sted i marts måned.

Et eller andet hos Johnny
GP hos Johnny/Daniel. Martin forhører sig lige hos Johnny. (Pågår 3 gang)

Rundtur på området omkring Herluftsholm
Vi kigger på senere på året. Der sigtes efter at lave en weekendtur.

Victors postrute
Victor kører post i det nordsjællandske ad nogle spændende og blandede veje.
Dem der har lyst, kan få lov til at komme med på tur i flot landskab ad nogle ganske gode små veje.
Tempoet vil være friskt, så der vil være god mulighed for dem der føler sig i stødet til det.
Det vil dog selvfølgelig være sådan, at der ventes på alle som sædvanlig, samt at der ikke er nogen der skal opfordres til at overskride de til enhver tid gældende færdselsregler. Kør aldrig stærkere end at i føler jer trygge.
Det arrangeres engang i Maj måned. Det bliver en weekend, da turen tager op mod et par timer. Victor kigger på det.

Drive-in bio
Det skal arrangeres tæt på, eller i, sommerferien, da det gerne skal være lidt varmere i vejret
Thorbjørn kigger på det.

Banedag
Til næste år vil vi prøve at lave en pmc-banedag, hvor vi tager til Knutstorp og lærer lidt om hvordan man kører i sving. Der er flere interesserede, så der burde være mulighed for at lokke en masse mennesker med. Mulghederne falder på enten Mestersvinger eller Racing4fun, hvor man kan køre grøn klasse, som svarer til Mestersvinger. Begge disse kørekurser er med forsikringsdækning, hvilket skyldes at der lægges mere fokus på at køre godt og sikkert, fremfor at køre hurtigt.
Datoerne er fastsatte og der skrives ud, for at finde ud af hvilken dag der passer flertallet bedst.
Der bliver lavet en doodle over datoerne.
Victor har ansvaret, og er i fuld gang.

Førstehjælpskursus
Afventer finansiering. 2 gang på ref.

Julefrokost
Julefrokostsudvalg
Der er ikke fundet noget udvalg, så der skrives ud til folk.
Thorbjørn skriver ud, og tager kontakt til Knudsen for evt. indskud

Jubilæum
Jubilæumsudvalg
Der er ikke fundet noget udvalg, så der skrives ud til folk.
Thorbjørn skriver ud, og tager kontakt til Knudsen for evt. indskud

Vintergrill
Det kunne evt. holdes hos M-m-m-martin på Kampsax, eller hos Victor.
Vi tager sprutten fra klubben, og køber grillkul på klubbens regning, og ser hvor mange der kommer.

Pølsevognstur (Slangerup)
Martin står for det, men kører ikke for.
Der skrives mail ud, når flere detaljer er fastlagt.

Klasikkeren
Den tages senere. Det bliver engang til sommmer.

Roskilde Havn
Den tages senere. Det bliver engang til sommmer.

Ikea-tur
Martin står for det.
der vil være premie/hæder til personen der spiser mest. Martin er regerende mester
Dato kommer senere.

tanktømmer-tur (sj. odde)
Martin står for det.
Dato kommer senere.

Farmer-udflugt (Martin med gård)
Martin står for det.
Detaljer og dato kommer senere.
Vi prøver at planlægge den sammen med høst-seasonen.

Punkt 5 - Klubben


Dispensationer
Ingen i øjeblikket

Beretning
Vi har fået en mail fra Trine Hagerup (PF).
Årsberetning fra klubben bliver skrevet så hurtigt som muligt.
Victor er igang.

Forbud mod motorcykler i klublokalet
PF har besluttet at indstille PMC's motorcykel-værksted.
Der bliver formuleret noget mere officielt af bestyrelsen snarest.

Aut. Dørlukker
Victor har købt dem og Martin har på forunderlig vis fået dem til at dukke op igen.
Martin og Victor går i krig ved lejlighed.
Intet nyt. pågår 2 gang på ref.


Reglementerne skal fremskaffes
PF lovede at sende dem til os, intet er sket - 4 gang på referatet.
PF har meddelt, at de stadig arbejder på det, men at det fremskaffes snarest.
Der bliver spurgt om det igen til næste klubudvalgsmøde


Plastsvejseren
Der skal skrives en guide, Martin har ansvar. Intet nyt, men Martin har leget lidt. Det skal nok komme på et tidspunkt. 10. gang på referatet.
Martin har fundet en offer kåbe, martin har lavet diverse tests og fundet den til at være af ABS
Vi er nu et skridt videre, og det er nu afgjort at "DET ER ABS"
..Fortsættelse følger


Dækmaskine
Die Reifenmachine ist nich mehr schön. Da der ikke er nogen mulighed for at bruge en evt. ny dækmaskine, tages det op på næste generelforsamling, om det er nødvendigt med en ny dækmaskine.

Facebook
- Adgang for mulige medlemmer, der er interesserede i hvad der sker i klubben.
- kalenderevents
- opdateringer omkring ture
- billeder fra ture mens de foregår eller bagefter.
- generel information.
Victor laver et oplæg.
Thorbjørn tilføjer Victor og Daniel som admin.

Babe script:
Alexander gør det godt, og der er stor entusiasme.
Rasmus har ansvar når det nye babe-script kommer op og køre - han har en god ide. Pågår. 4 gang. Victor tager kontakt

Databasen
Der er lagt en PDF op, på ca. 3 sider. Bestyrelsen kigger på om det fungerer, så alle kan finde ud af det.
Alle referater er samtidig lagt op.

Hvervekampagne
Seneste udspil fra pf er tilsyneladende, at vi skal vise dem, at vi aktivt forsøger at skaffe nye medlemmer, for at få lov til at fortsætte vores virke.

Hverveplakat
Vi skal lave en hverveplakat, der kan vække de studerende bikeres interesse.
der laves en plakat, som sættes på opslagstavler overalt på campus (Victor har ansvar).
Der er lavet et udkast til en plakat, men hvad er det egentlig vi vil?

Flyers
Vi skal overveje at lave flyers til omdeling i foråret
Vi prøver til foråret at lave en tur rundt på DTU's campuser BÅDE i Lyngby og Ballerup, for at sætte flyers på MC'er.
Andre metoder?
Næste klubuge skal vi være mere synlige, gerne med motorcykler stående ved indgange, plakater og flyers.
Vi prøver at implementere ovenstående mest muligt.
Indkøb af:


Afbalanceringsklodser
Victor har indkøbt nye fra Thansen, de ligger i bestyrelsesskabet

Røde stole
Martin køber nogle fede gummihjul til den orange vogn. 7 gang på referatet.

Slange til trykluft
En ny slange til trykluften er indkøbt, men kan ikke monteres da vi mangler de korrekte luft-koblinger. Martin ser på det når han skal til Nyborg. 5 gang på referatet.


Eventuelt


Kontaktsedlen skal opdateres ved bagdøren.
Victor har ophængt en ny kontaktseddel.


Adgangskort
"Daniel praler..!!!", men agter ikke at gøre noget. Han kan muligvis skaffe et adgangs-system som kan køre på gæstekort. Det kunne være ret sejt, vi kigger på det når vores lokale-situation er klarlagt. Pågår, langsigtet projekt.
..Meget langsigtet


generalforsamling
Der skal findes et tidspunkt til generelforsamlingen.
Martin forbereder indkaldelse. Den bliver sendt i starten af Februar.
Der sigtes efter at placere den i starten af marts.


Næste bestyrelsesmøde: Der laves en doodle - hos Victor