Bestyrelsesmøde 08-03-2012


Tilstede: Tommy, Martin, Thorbjørn, Daniel, Victor, Frederick
Referent: Tommy


Punkt 1 - Regnskab

Regnskab generelt
Vi har mange penge, de skal bruges
Præz foreslår at vi udbygger et budget over året, sætter af til store poster såsom julefrokost, pimsetræf og værktøj, og fordeler resten af beløbene ud over månedernes arrangementer så alle ved hvor meget der kan bruges på hver arrangement.
Martin udarbejder et udkast til næste møde.

Nye indbetalinger
Anders Ram har indbetalt kontingent, han har været på listen tidligere men ville nu være rigtigt medlem.
Derudover har Kirstine Belling også meldt sig ind.

Manglende betaling for 2012
Martin udfylder det felt her Mangler indbetaling fra cirka 30 personer
Martin mailer hele banden igen, som de øvrige år.

Rykkergebyret lader til at have en effekt, hvilket jo er stærkt positivt - desværre bare ikke godt nok.

Der føres nul-politik igen i år, folk der ikke har indbetalt efter 2. rykker meldes ud

Julefrokost 2011
Den overståede flof skal skaffes fra Bunk så vi kan få fulgt op på det. Der var 28 der deltog.
Tommy skaffer flof

Understøttelse fra DTU
Argumenterne ligger i at vi har en buffer for at have penge til nyt kritisk værktøj, såsom dækmaskine.
Frederick vil gerne søge

Alternativ udnyttelse af klubbens midler.
Det kom op til generalforsamlingen at der skulle være bedre udnyttelse af klubbens midler - særligt med prioritering af studerende!
Vi har det i mente

Punkt 2 - Klubben

Nyt værktøj
Status på afbalancerings akslen:
Daniel fikser den i ATM.

Kompressionstester
Skal skrives ud på listen - Tommy undersøger hvordan den virker (varm/kold motor osv), Martin skriver ud

Dims til lambdasonde
Lambdasonden er svært at bruge, da det kræver modificering af forrør.
Martin undersøger og finder en dims - Bager er kommet med et forslag til den tidligere bestyrelse

Telefon til klubben
Tommy bestiller et nyt simkort, vi tester med forskellige telefoner i klubben

Laserthermometer
Vores laserthermometer er forsvundet fra klubben
Martin skriver en 3. rykker mail og ellers bestilles en ny

Computer til klubben
Vi vil gerne investere 2000 i en ny computer, det undersøges at finde en brugt på dba - der burde der nemt kunne findes en udmærket computer. Martin er helt tosset med raid og SSD harddiske - resten af bestyrelsen er ikke hooked.
Victor og Thorbjørn undersøger, Martin undersøger den Adam snakkede om! Der bestemmes til næste bestyrelsesmøde
Ny er at foretrække hvis det er indenfor lille forskel

Sodavand
Der mangler almindelig Cola som det eneste, det er bestemt der ikke købes ny før vi kommer af med ihvertfald bare lidt af det øvrige lager.
Vi har mange øl til overs, skal finde en måde at komme af med dem - brainstorming er MotoGP arrangementerne, mere under arrangementer.

Kontaktseddel
Tommy udarbejder en ny og hænger op.

Skabe i klubben
Der skal ryddes op i skabe i klubben, skabe med folk der ikke længere er medlem tømmes snarest.
Martin undersøger

Øjenskyller
Tommy undersøger om vi har, og bestiller ellers nye

Udsugning i lokalet
Der skal arbejdes på bedre udsugning i klubben, forslagene går ud på et imiteret stinkskab over vasken i hjørnet så lugtende arbejde kan udføres her. Det skal være muligt at trække op så vasken kan benyttes.
Daniel og Tommy går kreativ og laver nogle forslag til næste gang

Nye plakater I klublokalet
Frederick har set pedel kontorer der fremstår mere agressive end vores lokaler
Thorbjørn, Daniel og Tommy går på jagt

Ny PMC plakat
Martin og Victor går på projektet

Adgang til klubben
Lobbyarbejde omkring vores egen terminal til klublokalerne
Frederick tager den

Ny terminal til adgang i s-huset
Kort gennemgang og forklaring af systemet.
Forklarende video undervejs af Martin.

Lift i loftet
Nu vil snarest have den lift sat i loftet - nu skal der ske noget
Daniel tager den

Forhjulsløfter til liften

Daniel har fundet flere mulige løsninger, fra 300-1300 kroner
Tommy køber en fra Ebay til lige under 300 kroner - alt er bedre end hvad vi har

Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer (tømme skabe og fjernes fra sms-liste)
Kan ikke siges før vi ved hvem der ikke har betalt/melder sig ud.

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Bowlingtur
Klubben mødtes og spiste på Cafe Fønix. Flere nye medlemmer blev introduceret til galningene fra klubben, og der var generel hygge!
Morten Gorm vandt en T-shirt, som dog blev overdraget til Katja pga. kampånd og bla bla bla?!?
Turen er bestemt en gentagelse værd!

Julefrokost
Det var bare dejligt, julefrokost i februar er bestemt en undervurderet ting - det passer ind hele året. Maden var fantastisk i år, dog var frugtsalaten lidt tyk/grød agtig. Endnu engang præsterede pimserne til fulde og fik vist sig godt frem for gamle og nye medlemmer.
Det er op til diskussion om arrangementet skal gentages - er der nogen der læser referatet?

Generalforsamling
Det gik over al forventning, der kørte en god brainstorming i løbet af "evt." hvor flere forslag til arrangementer osv. kom frem - der kom et stort output ud af det som bestyrelsen kan arbejde med. 8 medlemmer stilte op til bestyrelsen, hvor et enkelt medlem så blev valgt til suppleant istedet - så fantastisk entusiasme fra medlemmernes side.
For en gangs skyld var generalforsamlingen tidligt færdigt, hvilket så blot udviklede sig til hygge sludder bagefter.

Åbent hus
Okay arrangement, der var et par interesserede - vurderes faktisk til flere end normalt. Som sædvanlig var der ingen reklame fra PF's side! Det var faktisk bestemt at arrangementet skulle boykotes, men nye folk fra bestyrelsen tog sagen i egen hånd og mødte op.

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Køreture den næste måned!
Tommy opretter kalender på PMC.dk og Gmail

Oprydningsdag Søndag 25. marts, 10:00 - 14:00
Så skal der ryddes op i klubben igen så vi er klar til en ny sæson, klubben giver selvfølgelig sodavand og pizza til de fremmødte
Daniel og Victor står for den, der skal undersøges om der er rengøringsremedier inden

Dækmaskine dag Søndag 25. marts, 14:00 - sent
Fortsætter oprydningsdagen med en vovet ide - skruedag med fokus på dækskift
Vi skal have skaffet en erfaren dæk guru
Tommy tager ansvar for at finde den såkaldte guru

Bakkeåbning Torsdag 29. marts
Danmarks mest nørdede bikere skal selvfølgelig ind og hjælpe med åbning af bakken igen i år
Frederick står for arrangementet

MotoGP sæson start, 8. april
Skal høre Christian om han kan hjælpe os med alle de elementære MotoGP facts under løbet - datoen ændres efter hvornår Christian kan
Tommy står for arrangementet

Årets første tur, 11. april - ændres evt. til 18. april hvis MotoGP bliver til noget
Der skal findes et sted med mad og pandekager eller lignende, denne gang skal det ikke være blovstrød kro - det er vi færdige med
Thorbjørn står for arrangementet

Senere arrangementer

Paintball
Senere når det gode vejr melder sin ankomst

Mosten MC
Der skal undersøges om der er interesse for at tage til Mosten MC på Djursland i år

Fyns MC
Venter

Thy Træf
Venter

Allingeåbro motor festival
Har alt i drag race, off road, gocart osv - alt med motorer. Daniel har været der og det er bestemt et besøg værd - motorcykler er favoriseret. Ligger i nærheden af Ebeltoft. www.motor-festival.dk - 1 dags arrangement, 19. Maj
Vi skal undersøge om der er opbakning - Daniel vil afsted
Daniel har ansvaret

BH 29 (harzen), Tyske GP og Alan Bager
Der skal skrives ud på listen om der er nogen der vil stå for det, da vi mener det er en stor mundfuld for en tysk uerfaren bestyrelse.

Kragerup gods (go high)
Venter til bedre vejr

Klub Fester(kælderbaren) !!
venter

Moto GP Aftener, Christian er initiativtager
lån af auditorium, er det muligt?
Opstartet - følger igennem året

Bremse/skruedag, initiativtager (Christian).
venter, vi har en skruedag denne måned

Bremse dag - lær dine bremser
venter - skal lige umiddelbart efter bremse/skruedag (1 uge eller sådan)

Karburator, forhåbentlig arrangeret af (Bagger/magnus).
venter

Skruedag Scottoiler
venter

Fotodag
Der skal undersøges om der er interesse og opbakning for en fotodag hvor vi tager billeder af vores motorcykel i PF foto (Thorbjørn er medlem). Både billeder af motorcykler, men også undervisning/snak om foto for dem der har lyst til det.
Thorbjørn har ansvaret, bliver nok en gang i maj

Steed's fødselsdag, 14. Juli
Frederick bliver gammel og varsler fest

Bænkedag
Kan det lade sig gøre denne gang

Punkt 6 - Andet

PMC har fået ny bestyrelse
Der er valgt 4 nye ildsjæle ind i bestyrelsen, og det mærkes allerede! Det er fantastisk! Derudover er der stadig 3 gamle røvhuller til stede til at holde styr på tropperne :)

Billeder på bestyrelsesmedlemmer
De bestyrelsesmedlemmer der mangler billeder skal have lagt et op i medlemskartoteket. Det er enstemmigt vedtaget at Præz skal have opdateret sit billede.

Rettigheder på bestyrelsesmedlemmer
De enkelte bestyrelsesmedlemmer skal undersøge om de har administratorrettigheder i medlemskartoteket

Skift af bank
Vi betaler sammenlagt omkring 300 kroner i gebyrer, får ingen fordele og har ingen rente.
Tommy og Thorbjørn snupper tager en snak med Nordea

T-shirts
Det er vedtaget at t-shirts'ene falder i pris til 100,-, det er vigtigere for os at få bredt vores t-shirts ud end at der tjenes penge/tabes lidt på dem. Folk der tidligere har købt skal selvfølgelig have pengene tilbage så alle har givet det samme. Martin skriver ud og informerer om dette, samt rekvirerer konto nummer på personer der vil have penge tilbage.
Emnet var oppe på generalforsamlingen
Martin har ansvar

Facebook gruppe
Der skal mere promovering af vores Facebook gruppe. Den skal kun være for medlemmer og tidligere medlemmer - kendte folk! Vi henviser, men der må selv ansøges
Thorbjørn tager ansvar - snakker med Christian om administratorrettigheder osv.

PMC Hjemmeside
Thorbjørn har forsøgt at danne sig overblik:
Medlemsbase er hos Hylle, Flof er Bunk, hovedsiden ligger hos XFM, galleri hos PRG og listen er hos PRG.
Første step er at lave et facelift af hjemmesiden, stadig bibeholdt i html - det er ikke fordi det er så svært, men tager nok et par måneder. Andet step inkluderer samling af eksterne server site dele - meget ambitiøst, men vi tager det stille og roligt.
Der overvejes en mobil side - evt. kun med baben på?

Klublokale lobbyisme
Vi vil undersøge om det kan lade sig gøre at have et samarbejde mellem træ og metal, så vi kan "komme på besøg" et par gange om året, der skal snakkes med bestyrelsen om de kan godkende det - vi har flere medlemmer i PMC der er medlemmer derinde der antages at ville kunne holde åbent for os.
Daniel har ansvaret

Den lille røde bog
Den røde bog er fyldt - der skal indkøbes en ny.
Der var diskussion om lokationen til generalforsamlingen, vi mener den ligger mest optimalt det nuværende sted, lige ved lys kontakten
Tommy smider en ny derned

Introduktion til diverse systemer
Der er blevet sendt koder ud til de nye - instruktion kommer næste gang da nettet på Bergsøe er uendeligt ustabilt