Bestyrelsesmøde 09-03-2011


Tilstede: Alice, Morten, Martin og Alexander
Referent: Alexander


Punkt 1 - Den nye bestyrelse

Den nye bestyrelse
Præsident: Alexander
Kasserer: Martin
Bestyrelsesmedlemmer: Alice, Dina og Morten

Postansvarlig:
Martin

Sms ansvarlig:
Det er op til den enkelte arrangement ansvarlige at udsende SMS remindere.

Ny kontaktliste:
Alice laver en ny og sætter den op.

Google kalender ansvarlig:
Morten er blevet den nye ansvarlige.


Punkt 2 - Regnskab

Manglende betalinger 2010:
Ingen tilbage. Sagen er afsluttet.

Manglende betalinger 2011:
Der er igen i år en del som ikke har fået betalt medlemskontingentet rettidigt. Martin sender en mail ud på listen og pålægger synderne rykkergebyret på 50 DKK. Der gives en frist på to uger til at betale kontingentet hvorefter de resterende meldes ud af foreningen.

Tilbagebetaling til Victor:
Alexander sender mail fra Victor til best-mailen med konto-nummer, hvorefter Martin overfører pengene.

Nye medlemmer
Igen i år er der kommet nye medlemmer som dukkede op ved generalforsamlingen. Martin følger bl.a. op på Mads Sonne, som bliver medlem nummer 200!

Betalinger for julefrokosten:
Johnny mangler at betale, hvilket Martin følger op på.


Punkt 3 - Klubben

Rustfri bolte:
Martin har i samarbejde med Christian bestilt boltene, som skulle være på vej. Sagen er afsluttet.

Dækmaskinen:
Bestyrelsen er af den opfattelse, at maskinen virker fint og er klar til sæsonen. Som nævnt i generalforsamlingsreferattet vil bestyrelse dog stadig holde øje med den henover sæsonen. Sagen er afsluttet.

Ny lampe i klubben:
Alice overtager sagen fra Tommy og følger op på den.

Nye lysstofrør til lyset over værkstedsbordet:
Martin køber nye rør i Harald Nyborg og fikser sagen.

Udsugning:
Alice har skrevet til Per (campus service), men har ikke hørt svar. Alice følger op på sagen.

Nyt værktøj:
Martin synes klubben skal indkøbe følgende:
- Universal afbalancerings-aksel: 120 DKK
- Vægmonteret papir-holder med værksteds-papir: 350 DKK
- To nye 20L benzindunke: Martin undersøger pris og smider den nuværende utætte benzindunk ud.
- Lejeværktøj/glidehammer: Martin snakker med Bager og Christian om nødvendigheden af denne.
- Absorbtionsmåtter: Martin ser nærmere på sagen.
- Ny firhujlet lille bord med hjul: Martin ser nærmere på eventuelle alternativer.

Martin har fået grønt lys til at indkøbe afbalancerings-akslen og en vægmonteret papirholder inklusiv værkstedspapir. Det øvrige værktøj følger Martin op på. Martin skriver ud på listen om det nye værktøj når det ankommer.

Punkt 4 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer 2010:
Susanne: Da Dina ikke er tilstede, følger dette punkt videre til næste bestyrelsesmøde.

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer 2011:
Martin rykker for de manglende betalende medlemmer, hvorefter han følger op med indkrævning af nøgler.

Opdatering af nøgleliste, både klub- og bestyrelsesnøgler:
Martin fikser bestyrelses nøglelisten.


Punkt 5 - Overståede arrangementer

Julefrokosten 19-02-2011:
Super god julefrokost med cirka 23 pimser, dog er der lidt rod med betalingerne, hvilket Martin følger op på.

Generalforsamlingen 23-02-2011:
Der var desværre ikke så mange pimser, cirka 25 pimser. Der blev valgt ny bestyrelse og få debatter og hurtigt afsluttet. Se referatet fra den for nærmere info. Dina mangler stadig at uploade Præsidentens årsberetning.

Hygge-/skrueaften 01-03-2011:
Alice havde bagt kage, som var super god, og syv pimser kom forbi. Dekanen havde aflyst, men det var hyggeligt alligevel. Bestyrelsen havde håbet på flere fremmødte, men alt i alt en god aften.

PF Åbent hus 03-03-2011:
Alice fik en god PMC stand op og stå og Martin og Anders Cronberg medbragte en MC. Anders Cronberg stod vagt og Alice, Micle, Thomas Jensen og Martin kiggede forbi. Der kom nogle studerende forbi, men begrænset i forhold til sidste år. Fremmøddet af studerende og eventuelle interesserede var ikke så godt som sidste år, men ok overordnet.

Oprydningsdag 06-03-2011:
Christian, Daniel Kamyno, Daniel NP og Jacob Moll gjorde en indsats, som bestyrelsen er meget glad for, men på den anden side er bestyrelsen også lidt skuffet over det begrænsede fremmøde. Christian har sendt en mail ud om, at der ligger masser af nye ting, som ikke er hentet. Martin sender en mail ud og giver folk 1 uge til at hente det, og om 1 måned smider bestyrelsen tingene ud.


Punkt 6 - Kommende arrangementer

Bakkeåbning 31-03-2011:
Alice står for arrangementet.

Forgaffeldag renoveringsdag i klubben 02-04-2011:
Karburatordagen er ændret til forgaffeldag, som Bager står for. Der ser ud til at være styr på det, og det lyder til komme et stort fremmøde, hvilket bestyrelsen også håber på.Alexander står for sms om dette arrangement.

Årets første tur 13-04-2011:
Årets første tur vil som altid være til Blovstrød kro og vil starte kl 18. Morten står for arrangementet.

Malerklemmen 01-05-2011:
Er du træt af røde faner og teenage-druk i fælledparken, så tag på tur med PMC til Malerklemmen. Turen vil starte kl 11. Morten står for arrangementet.

Rense-Bremse dag i klubben 07-05-2011:
Christian laver en bremsedag, hvor der forhåbentlig også kommer et godt fremmøde. Alexander står for at sende en sms ud.

Køretur 19-05-2011:
Det vil være en almindelig køretur, men hvis der er nogen pimser, som kan finde på noget, er de mere end velkommen. Opfølgning kommer senere.

Skruedag 04-06-2011:
Dagen vil formentlig have fokus på udskiftning af hjul, kædekit og/eller kobling. Alexander står for arrangementet. Opfølgning kommer senere.

Din cykel er din grill 09-06-2011:
Martin står for arrangementet. Opfølgning kommer senere.

PMC skræmmer havdyrene 22-06-2011:
Alice står for det. Opfølgning kommer senere.

Bremsedag - Træn dine bremseevner:
En dag hvor der vil være fokus på at bremse ordentlig. Arrangementet vil formentlig foregå på DTU, hvor der vil være stor mulighed for at lære gode bremsetekniker. Martin står for dagen og finder en instruktør. Opfølgning kommer senere.

Træf henover sommeren:
Træf På Toppen og Fyns MC Festival. Dét skal PMC helt sikker med til. Opfølgning kommer senere.

En gammel klassiker:
Den nåede PMC aldrig sidste år, så den skal helt sikkert nås i år. Opfølgning kommer senere.

Bulder-Brage-dag:
Da den aldrig blev til nået sidste år, skal denne også nås. Opfølgning kommer senere.

Pubcrawl:
Da det var en stor succes sidste år, skal PMC da gentage det igen i år. Opfølgning kommer senere.


Punkt 7 - Andet

Rettelse af hvervesedler:
Magnus er stoppet i bestyrelsen og derfor skal denne post videre til en ny. Alice bliver ny ansvarlig.

MC-ferie på webben:
Da Dina ikke er tilstede, følger dette punkt til næste bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingsindkaldelse:
Martin retter sedlen og ligger den i en mappe, så den er der til næste år.

Anskaffelse af kort-medium til klubben:
Morten står for sagen og undersøger mulighederne for kort over Nordsjælland.

Dørværk i kælderen - lås kommer evt. op:
Alice står for sagen og finder ud af hvorvidt der kommer lås op eller ej.

Rusbogen:
Alexander står for sagen og hiver i Dina.

Omformulering af "nyt medlem" på hjemmeside:
Martin omformulerer som nævnt ved forrige bestyrelsesmøde.