Bestyrelsesmøde 16-02-2011


Tilstede: Magnus, Alexander, Martin, Dina og Alice
Referent: Alice


Punkt 1 - Regnskab

Regnskab for 2010:
Der var revisormøde for et stykke tid siden. Regnskabet er godkendt og klar til generalforsamling.

Betaling for 2011 og udmeldinger:
Kirstine og Micle har udmeldt sig, så de bliver fjernet fra sms-listen. Martin har tjekket om de har nøgle og skab, hvilket de ikke har.
Til næste år skal medlemsnummeret fremgå på kontingent overførslen ellers kan man ikke regne med at det er modtaget.


Punkt 2 - Klubben

Rustfri bolte og benzinslanger:
Martin har indkøbt benzinslanger. Martin får Christian til at købe nogle bolte fra Louis.

Dækmaskinen:
Kai har bestilt reservedele. Kai forsøger at lave det selv, ellers skriver han igen. Hvis reperationen ikke virker, skal vi se på evt. nyindkøb.

Ny lampe i klubben:
Tommy har kontaktet de blå mænd, som ikke er meget for idéen. Bliver liggende til den nye bestyrelse

Nye lysstofrør til lyset over værkstedsbordet:
Bliver liggende til nye bestyrelse

Dele i klubben:
Martin skriver en indledning til oprydningsdagen, evt. med henvisning til paragraf i vedtægterne. Var ment som en oprindelig opsang, da der lå mange dele en periode.

Info om nyt værktøj i klubben:
Martin har skrevet ud om de nyindkøbte ting og husker til en anden gang at skrive ud hver gang der bliver lavet et nyindkøb.

Udsugning:
Alice har fået svar fra de blå mænd, og følger op på det med lokalenummeret og nærmere beskrivelse om, at der i sin tid blev betalt fra PMC til DTU for at få en bedre udsugning, da den efter elevatorbyggeriet ikke virker nær så godt.

Nye skruetrækkere (opsang fra Johnny):
Martin, Der er købt nye skruetrækkere.


Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer :
Palle, Berggren og Susanne.
Dina har skrevet til Susanne, hun vil gerne have sit nøglenummer så hun kunne finde den, det har hun fået, vi har ikke hørt fra hende siden. Hun vil måske gerne melde sig ind igen.
Martin har fået Berggrens nøgle.
Palle ønsker fortsat at betale kontingent for 2011 og beholder sin nøgle.

Opdatering af nøgleliste, både klub- og bestyrelsesnøgler:
Martin kan fortælle at der igen er styr på nøglelisterne


Punkt 4 - Overståede arrangementer

Hygge-/skrueaften:
Det var en hyggelig aften med hjemmebagte vafler. Der var en 10 medlemmer til stede, til at fortælle røverhistorier. Der var journalist og fotograf til stede, som skriver en artikel til DTU-avisens marts-nummer.


Punkt 5 - Kommende arrangementer

Julefrokost:
Det er på lørdag. Der burde være styr på det hele, god mad, fed underholdning. Vi glæder os. Dina øver sig.

PF Åbent Hus 3. marts 12-18 + klubrundtur 1. marts:
Alice skriver til hende omkring den 1. marts, vi vil have et tidspunkt. Med hensyn til en fælles mail, kan hun få best-mailen og så videregiver vi det relevante til listen.
Åbent hus sidst var en stor succes. Martin står for åbent hus.

Karburatordag:
Magnus har snakket med Bager og det bliver i starten af næste år, måske marts eller april. Genoptages til næste bestyrelsesmøde

Opryningsdag:
Det er den 6. marts. Alice har skrevet ud, hun finder en ansvarlig til på dagen, da hun ikke selv kommer.

Kais filmaften:
Dina har stadig ikke fået svar fra Kai. Hvis han vil holde den må han tage den op igen.

Generalforsamling:
Onsdag den 23. februar afholdes PMC's årlige generalforsamling.
Vi tager sodavand fra klubben. Dina køber snack. Alice har computer med. Alice skaffer sig adgang til PF-gangen.

MC-show:
Det foregår i Øksneshallen. 25-27 februar. Robert havde meldt sig til at stå for det. Magnus tager fat i Robert og hører om han stadig vil det.

KALENDEREN SKAL OPDATERES!
Alice opdaterer den.

Punkt 6 - Andet

T-shirts:
Alexander har skaffet nogle fede t-shirts. Ros til Alexander.

Rettelse af hvervesedler:
Magnus har rettet dem, de skal bare printes, det gør Magnus inden åbent hus.

MC-ferie på webben:
Dina skriver en rejseberetning når hun er kommet sig oven på ferien.

Oprydning efter kælderbarfester:
Tommy har skrevet til PF, de har svaret at de har skiftet rengøringsfirma og har taget det til efterretning. Vi holder øje med rengøringen det kommende semester.

Omformulering af "nyt medlem" på hjemmesiden:
Martin flytter de 4 "nye" linjer ind under "Lidt om PMc" under aktiviteter. Derudover tilføjer han "Hvorfor vil du være medlem" til punktopstillingen.

Martin har købt sandpapir til klubben.
Martin har købt ny pumpepistol til klubben.
Martin skal blive bedre til orientering om hvad han laver/køber.