Bestyrelsesmøde 05-01-2011


Tilstede: Martin, Alice, Alexander & Tommy
Referent: Tommy


Punkt 1 - Regnskab

Regnskab for 2010:
Martin: Regnskabsåret er afsluttet, kan gøres klar i løbet af få dage til revision. Martin finder en dato til revisor date.
Alice har muligvis ikke fået penge fra 2010, men undersøger det lige

Manglende betaling for 2010:
Morten Gyldendahl står stadig på medlemsdatabasen uden info, Martin har skrevet flere gange på e-mail men kan ikke få kontakt - han stammer fra generalforsamling. Vi afventer hvad der sker når der bliver krævet nyt kontingent 2011.
Ellers har alle betalt! Det har også kun taget et år :)

Punkt 2 - Klubben

Rustfri bolte og benzinslanger:
Martin har stadig ikke fået fixet noget med benzinslange. Martin har ikke så meget tillid til de rustfri bolte længere, da de er meget skrøbelige, men han køber et udvalg fra Louis for at vi har. Martin supplerer op med benzinslanger og bolte fra Louis.

Dækmaskinen:
Tommy starter dialog en af de kommende dage (bachelor er afleveret), vi har modtaget mail med kontakt til gammel leverandør

Ny lampe i klubben:
Tommy optager snarest.

Nye lysstofrør til lyset over værkstedsbordet:
Tommy klarer det snarest - nu er der tid til alt igen!

Dele i klubben:
Martin skriver en indledning til oprydningsdagen, evt. med henvisning til paragraf i vedtægterne. Var ment som en oprindelig opsang, da der lå mange dele en periode.

Info om nyt værktøj i klubben:
Martin skriver ud om nyt værktøj - og mange små mails når der er noget (Abba stand & load tester, plast svejser når vi får plast.)

Vand i klubben:
Sagen burde være lukket, men der holdes øje med vandet. Umiddelbart har vi ikke set noget.

Udsugning:
Alice, ja... Der arbejdes på sagen.

Brandslukker:
Der skal ikke være manometer på, er efterset. Bliver testet hvert år op til årsfesten.

Nye skruetrækkere (opsang fra Johnny):
Martin har stadig ikke fået set på det. Skriver mail til Johnny og Christian om de vil hjælpe.


Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer (tømme skabe og fjernes fra sms-liste):
Martin har ikke fået fat på Berggren, han har ikke været på kontoret de gange han har været der. Har ikke fået fat på Palle. Dina har snakket med Susanne, nøgle kommer snarest. Martin har haft fat i Morten Johansen, skabet er ledigt.

Opdatering af nøgleliste, både klub- og bestyrelsesnøgler:
Martin er stadig igang med nøgleliste, mangler ganske få nøgler. Skal have udvidet nøglelisten hos Hylle.

Udlevering af nøgler til Morten Munch, Ulf Gjendal og Anders Cronberg:
Martin er udleveret til alle undtagen Morten Munch, Martin har skrevet men han har ikke svaret.

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Øl og 80'er Heavy:
Der mødte 8-10 mand op - og det var 80'er..! Dina fik en drukskade - men det var nærmere 80'er musik end heavy. Meget hyggeligt...

Julehygge:
Der var nogenlunde konstant 12 mand, med udskiftninger - så omkring 15 pimser mødte op. Gik udmærket, Dina lidt ked af hun ikke måtte røre æbleskiver. Bager og Christian underholdt som altid.


Punkt 5 - Kommende arrangementer

Julefrokost: Alexander: Ingen har meldt ud. Der skal skrives en mail ud, med "trussel" om det ellers ikke bliver til noget - 1 uges frist.
Karburatordag: Magnus har snakket med Bager og det bliver i starten af næste år, måske marts eller april.
Oprydningsdag: Planlagt til søndag d. 27. Februar. Klubben giver pizza og sodavand. Alice skriver ud, håber på godt fremmøde så vi kan få det hurtigt overstået.
Kais filmaften: Dina afventer svar fra Kai.
Generalforsamling: Onsdag den 23 februar afholdes PMC's årlige generalforsamling. Martin sender indkaldelse ud snarest. Alice sætter i kalender.
Tysklandstur: Dorte arbejder vist på sagen, udenom bestyrelsen. Hvis det bliver til noget, foregår det indtil videre d. 26. februar?
MC-show: Robert vil gerne stå for det.

Punkt 6 - Andet

T-shirts:
Alexander har bestilt, de er på vej. Skulle gerne blive leveret inden generalforsamling og oprydningsdag.

Rettelse af hvervesedler:
Magnus!!

Skabsliste på FTP:
Martin har opdateret og uploadet.

Oprydning af FTP serveren:
Tommy og Martin kigger på det.

MC-ferie på webben:
Tommy og Dina rykker!

Oprydning efter kælderbarfester:
Tommy snakker med PF

Omformulering af "nyt medlem" på hjemmesiden:
Martin har skrevet noget nyt, vi kigger på det senereMartin giver opgaver videre, hvis han ikke får dem ordnet