Bestyrelsesmøde 17-11-2010


Tilstede: Magnus, Alice, Dina, Tommy, Martin og Alexander
Referent: Alexander


Punkt 1 - Regnskab

Regnskab generelt:
Intet nyt

Nye indbetalinger - Opfølgning fra åbent hus:
Ingen nye indbetalinger, men stor interresse ved Åbent Hus

Manglende betaling for 2010:
Martin mangler at få styr på Rune ('erne - de to) samt Morten Gyldendahl.

Punkt 2 - Klubben

Rustfri bolte og benzinslanger:
Martin: Intet nyt

Dækmaskinen:
Tommy: Intet nyt grundet travlhed

Forhjulsholder:
Martin skriver ud på listen for at få hjælp til projektet

Ny lampe i klubben:
Tommy: Intet nyt. Punktet genoptages til foråret.

Nye lysstofrør til lyset over værkstedsbordet:
Tommy: Intet nyt

Dele i klubben:
Martin skriver en opsang ud på listen.

Abba stand:
Den er nu i klubben og var i brug til Åbent hus. Martin skriver ud på listen om alt det nye værktøj.

Oprydning i klubben:
Tommy holder øje med, hvorvidt problemet med vand i klubben stadig er et problem.

Udsugning:
Alice overtager sugningen for at lettet trykket fra Tommy.

Brandslukker:
Skal muligvis tilses. Tommy har kontaktet Campus Service.

Nye skruetrækkere (opsang fra Johnny):
De er på vej. Martin er på sagen.


Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer (tømme skabe og fjernes fra sms-liste):
Martin tager fat i Palle og Berggren. Dina tager fat i Susanne. Martin tager fat i Morten Johansen ang. skab og har vist styr på resten af skabene.

Opdatering af nøgleliste, både klub- og bestyrelsesnøgler:
Martin ordner det inden næste bestyrelsesmøde.

Klubnøgle - Opfølgning på omkodning:
Det er sket. Tommy klarede sagen. Nu skal der således kun benyttes én nøgle.

Nøgle til skralderum (navn på klodsen)
Magnus har ordnet det.

Udlevering af nøgler:
Morten Munch, Ulf Gjendal og Anders Cronberg vil gerne have nøgle til klubben. Martin kontakter alle tre med detaljerne om, hvordan de får nøgler.

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Åbent Hus:
Det forløb godt, og der var flere, som var forbi og se vores bod.

Årets sidste tur:
Den var en rigtig god tur med ni pimser inkl nye ansigter og en hyggelig aften.

Biograftur:
Et stort hit med hele 15 pimser. Derudover var næsten alle med videre til nogle øl.


Punkt 5 - Kommende arrangementer

Øl og 80'er Heavy: Festen er på lørdag den 20/11. Christian og Uffe har styr på det.
Julehygge: Julehygge i klubben med æbleskiver og gløgg tirsdag den 14. december. Alice sørger for arrangementet og skriver et tidspunkt ud på pimselisten samt kalenderen.
Julefrokost: Der bliver skrevet ud på listen i slutningen af november for at finde et udvalg. Alexander skriver ud.
Karburatordag: Magnus har snakket med Bager og det bliver i starten af næste år, måske marts eller april.
Opryningsdag: Det bliver inden foråret, januar eller februar.
Kais filmaften: Dina tager fat i Kai.
Generalforsamling: Onsdag den 23 februar afholdes PMC's årlige generalforsamling. Martin sender indkaldelse ud i starten af januar.

Punkt 6 - Andet

T-shirts:
Er der fundet en præcis ordre, hvorefter Alexander nu indhenter præcis tilbud.

Rettelse af hvervesedler:
Er lavet. Magnus printer.

Skabsliste på FTP:
Martin er på sagen.

Oprydning af FTP serveren:
Tommy og Martin kigger på det.

MC-ferie på webben:
Tommy er stadig på sagen.

Oprydning efter kælderbarfester:
Tommy kontakter PF angående manglene oprydning efter kælderbarfesterne særligt på toiletterne.

Omformulering af "nyt medlem" på hjemmesiden:
Martin er stadig på sagen.

Bestyrelsen ønsker alle pimser en glædelig jul og godt nytår.