Bestyrelsesmøde 13-10-2010


Tilstede: Tommy, Alice, Alexander, Magnus, Martin og Dina
Referent: Dina


Punkt 1 - Regnskab

Regnskab generelt:
Der er stadig penge i kassen.

Nye indbetalinger - Opfølgning fra S-hus åbent:
der er ikke kommet noget. Martin husker at skrive Dorte ind på medlemslisten.

Manglende betaling for 2010:
Palle er blevet meldt ud. Laus og Martin har nu betalt. Martin fikser problemet med de to Rune(r) og Morten Gyldendahl.

Punkt 2 - Klubben

Rustfri bolte og benzinslanger:
Martin arbejder stadig på sagen.

Dækmaskinen:
Tommy arbejder stadig på sagen.

Plast-svejser og forhjulsholder:
Plast-svejser er købt og kommet. Martin arbejder stadig på sagen med forhjulsholderen.

Ny lampe i klubben:
Tommy arbejder stadig på sagen.

Nye lysstofrør til lyset over værkstedsbordet:
Tommy arbejder stadig på sagen.

Dele i klubben:
Martin har fået fjernet nogle dele, men problemet bliver ikke mindre. Martin skriver ud på listen om dele i klubben og man skal huske at rydde op efter sig selv.

Sodavand:
Der er nu sodavand i klubben igen.

Abba stand:
Den er nu i klubben. Martin skriver ud på listen om alt det nye værktøj.

Oprydning i klubben:
Se under punktet "Dele i klubben".

Spil i loftet:
Sagen blev lukket for 5 år siden, da vi ikke kan ikke få lov til at hænge det i loftet.

Udsugning:
Tommy snakker med de blå mænd.

Nye skruetrækkere (opsang fra Johnny):
Martin køber nogle nye.

Klubben lukket ved S-hus arrangementer:
Det er ikke bestyrelsens ansvar at skrive ud, men en service som de studerende nogen gange gør. Hvis man vil i klubben en fredag aften er det meget smart at tjekke S-husets hjemmeside.


Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer (tømme skabe og fjernes fra sms-liste):
Martin tager fat i Palle og Berggren. Dina tager fat i Susanne. Martin tager fat i Morten Johansen ang. skab og har vist styr på resten af skabene.

Opdatering af nøgleliste, både klub- og bestyrelsesnøgler:
Martin skriver til Hylle for at få udvidet nøglelisten. En enkelt bestyrelsesnøgle mangler, Martin skriver det ind på databasen.

Klubnøgle - Opfølgning på omkodning:
Tommy mødes med låsesmed i næste uge.

Nøgle til skralderum
Alice arbejder stadig på sagen med at skrive PMC på klodsen.

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Dragetur:
Stor tak til Snorre. Det var super fedt og alle var ude og flyve en masse. Vi var ca. 10 ude og nyde det gode vejr.

Bulder-Brage dag:
Spontantur af Anders: Bestyrelsen ved intet, men godt initiativ.

S-hus åbent:
Det var et godt arrangement med mange henvendelser, men der er ikke sket så meget efterfølgende. I år blev arrangementet ført ud på landingsbanen, så folk kunne se at der skete noget. Det blev til et hyggearrangement for pimserne, folk blev efterfølgende selvom arrangementet var lukket.

Malerklemmen:
Der var et par stykker, men turen gik ikke til Malerklemmen.

Torsdagstur til Roskilde havn:
Det var rigtig glat og et styrt. Der kom 3 brandbiler for at fjerne olie fra vejen bagefter. Ellers en meget våd og kold tur.

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Køreture den næste måned!
Øl og 80'er Heavy: Christian og Uffe har styr på det.
En Gammel klassiker: Bliver nok ikke til noget i år.
Din Cykel er din grill: Bliver heller ikke til noget i år.
Biograftur: Alice har fundet en film og en dato. Der bliver lavet tilmelding, når det er klart hvilken biograf det bliver i.
Årets sidste tur: Turen skal selvfølgelig gå til Blovstrød kro i uge 42 eller 43. Alice finder en dag.


Senere arrangementer
Karburatordag: Magnus har snakket med Bager og det bliver i starten af næste år, måske marts eller april.
Julehygge: Med æbleskiver og gløgg tirsdag den 14. december, Alice sørger for arrangementet.
Julefrokost: Der bliver skrevet ud på listen i slutningen af november eller starten af december for at finde et udvalg, Alexander skriver ud.
Opryningsdag: Det bliver inden foråret, januar eller februar.
Generalforsamling: Martin står for at sende en indkaldelse til generalforsamling i starten af januar, selve generalforsamlingen bliver holdt i midten/slutningen af februar.

Punkt 6 - Andet

T-shirts:
Alexander tager over, kontakter først Anders og finder ud af hvad der er sket.

Rettelse af hvervesedler:
Tommy har lavet rettelser.

Skabsliste på FTP:
Martin arbejder på sagen.

Oprydning af FTP serveren:
Tommy og Martin arbejder stadig på sagen.

MC-ferie på webben:
Tommy tager over.

Omformulering af "nyt medlem" på hjemmesiden:
Martin retter op på det, der skal f.eks. tilføjes "hvorfor vil du være medlem?" under oplysninger til bestyrelsen.

DTU/PF åbent hus:
4. nov, Martin står for at få folk til at møde op.

Brok ang. "øl og 80'er heavy":
"§2 Klubbens formål er at varetage interesserne for motorcyklister ved DTU, samt at skabe et socialt miljø med udgangspunkt i den fælles interesse for motorcykler." Klubbens medlemmer opfordres til at læse klubbens vedtægter og reglement.