Bestyrelsesmøde 13-09-2010


Tilstede: Dina, Martin, Alice, Alexander, Tommy, Magnus
Referent: Magnus


Punkt 1 - Regnskab

Regnskab generelt
Det ser fint ud - de store udgifter for året er overstået, vi behøver ikke umiddelbart at spare.

Nye indbetalinger
Stor interesse for klubben - 3 nye betalinger og mange interesserede!

Manglende betaling for 2010
Palle vil gerne betale - han får frist til 30/9. Laus Årsholm vil også gerne betale - igen frist til 30/9. Morten Juul Andersen vil også betale. Frist til 30/9.

Punkt 2 - Klubben

Rustfri bolte og benzinslanger:
Intet nyt, Martin ser stadig på det.

Dækmaskinen
Tommy har nummeret til en guru, han har ikke haft tid til at ringe.

Plast-svejser og forhjulsholder
Intet nyt på forhjulsholder. Plastsvejser er bestilt!

Ny lampe i klubben
Tommy er stadig på sagen.

Træklodser
Tommy har leveret en portion - praktiske og gode!

Batteri load tester og indkøb af måleur
Begge dele er bestilt.

Nye lysstofrør til lyset over værkstedsbordet
Tommy ser på det ved lejlighed - de er lidt længere end de andre.

Dele i klubben
En del er forsvundet, men der står stadig en MC, en fælg og to udstødninger.

Sodavand
Dina skriver ud på listen og beder folk om at gøre bestyrelsen opmærksomme på når der er ved at være tomt - og at folk meget gerne må fylde op løbende! Der er det, der er i køleskabet nu, that's it.

Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer (tømme skabe og fjernes fra sms-liste)
I udgangen af måneden bliver der skrevet ud på listen for at få hjælp til at indkræve nøgler fra dem, der stadig mangler. Martin undersøger om Morten Johansen har noget i sit skab. Hvis der er noget i skabet kontakter Martin Morten samt vedkommende, Morten deler skab med, mht. tømning - 2 mdr. frist, jf. reglementet. Martin har ryddet op i udmeldte medlemmer på sms-listen, Alice har påført medlemsnumre.

Opdatering af nøgleliste, både klub- og bestyrelsesnøgler
Christian er fjernet fra bestyrelsesnøgle-listen, men Martin kan ikke finde den. Martin mangler at skrive til Hyldal om at udvide nøglelisten.

Klubnøgle - Hvornår kan vi igen nøjes med én? Der er nu næsten gået 2 år!
PF har fået en frist til 1/10 - de kommer ikke til at gøre noget inden, dvs. låsen bliver omkodet til den oprindelige, Tommy undersøger om han kender en låsesmed, der kan omkode en lås, uden låsekort, men kun med nøglen.

Nøgle til skralderum
Er fundet! Alice skriver PMC på træklodsen, så den kan finde hjem igen en anden gang.

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Fyns MC festival 19.-22. august
Stive Lise gjorde det rigtig godt! Der var ikke en eneste aften hvor hun holdt aftensmaden indenbords! 9 i pimselejren, 5 pimser + 4 hangarounds. Dina har sat en ny rekord! Klubben gav øl. Tommy fik IKKE tæv til træf!

Griller et kollegie 26. august
Tommy blev tabt, han mener de første 10 minutter var gode, resten kan han ikke udtale sig om. Ellers et godt arrangement.

Bakkelukning 29. august
Dorte gav pølser. Flaget var med og præz blev, traditionen tro, stoppet af politiet; de mener hun ser for ung ud til at have stor MC!

Ubådstur 5. september
Fedt arrangement, 5 pimser (der var desværre lidt frafald pga. tømmermænd m.m.) til rundvisning på Sælen ved tidligere Ubådschef. Selv Alexander er for høj til en ubåd! Efterfølgende gav klubben is på Langelinje. Micle har taget billeder, de ligger på mediesiden!

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Køreture den næste måned!

En Gammel klassiker: Alexander
Det er i morgen, de lover desværre regn, Alexander kontakter Kai og hører hvad han mener. Han har også lovet at kontakte Nicolaj (prospect) der har tænkt sig at dukke op.

Dragetur: Dina
Snorre har fundet dragerne frem. Klubben giver sodavand, hvis der ikke er tilstrækkeligt i klubben snakker Dina med Snorre om at få købt nogen. Micle og Christian har også tænkt sig at tage deres drager med.

Din Cykel er din grill: Martin
Martin er klar til at gå i gang. Han regner med at det bliver en onsdag, muligvis 29/8.

Senere arrangementer

Karburatordag:
En lørdag eller søndag i september. Magnus er ansvarlig for at finde nogle teknikere. Magnus har ikke fået set på det endnu.

Tur i biografen, mad og øl: Alice
Omkring november.

Bulder-Brage dag - Tommy ser på sagen.
Anders skulle lige tilbage til arbejde fra sygdom, indtil videre står den på standby.

Malerklemmen - evt. søndag den 3. oktober. Tommy vil kigge på det.
Tommy har skrevet ud på listen, der var ikke den store interesse. Han prøver igen - hvis der ikke er interesse for malerklemmen hører han om der er andre turforslag.

Andet?

Fodbolddag:
Alexander har spurgt lidt rundt, der har ikke været den store interesse. Dermed aflyst.

Øl og 80'er heavy:
Christian er sat på sagen og har allerede rykket i Uffe.

Tommys Roskildetur:
en torsdag i oktober, evt. efterårsferien.

Oprydningsdag
Kommer en gang i løbet af efteråret.

Dina og Kai har snakket om et svingteknik-foredrag, det bliver muligvis sen vinter/tidlig forår (lige inden sæsonstart)

Vinteren skal udfyldes med hygge/film/bowlingaftener. Vi modtager gerne forslag!

Punkt 6 - Andet

T-shirts
Anders har sendt billedet til trykkeriet igen, men siden det har vi ikke hørt noget. Dina hiver i Anders.

Rettelse af hvervesedler: Alice og Tommy
Alice og Tommy kigger stadig på sagen. Hvis Tommy ikke er i Sverige i weekenden ser de på det dér!

Skabsliste på ftp: Martin
Er lagt op, men ikke fuldt opdateret. Det gør han snarest.

Oprydning af FTP serveren: Tommy og Martin
De vil stadig gerne gå på skattejagt.

MC-ferie på webben: Dina
Dina har skrevet ud på listen.

Telmore navne
Der er kommet fulde navne og medlemsnumre.

Spam på best-listen:
Alexander er lidt træt af at vi bliver spammet. Der er desværre ikke meget at gøre ved det.

Vi har fået indbetalt kontingent af én, inden vi havde hørt fra vedkommende, Martin omformulerer "Nyt medlem"-fanen på hjemmesiden. Nye billeder på hjemmesiden, de to nederste billeder under "Lidt om PMC" bliver udskiftet med lid nyere billeder.