Bestyrelsesmøde 23-06-2010


Tilstede: Martin, Dina, Tommy, Alexander og Alice
Referent: Alice


Punkt 1 - Regnskab

Manglende betaling for 2010
Palle Jensen har stadig ikke betalt.
Christian Berggren har meldt sig ud. Har lovet at give sin nøgle til Niels Jørgensen. Dina siger Christian Berggren arbejder på DTU, Martin går over og spørger ham om nøglen.
Morten Johansen har afleveret sin nøgle. Martin glemte og spørge om han har noget i sit skab. Martin tager kontakt.
Tajs Brandt og Torben Juul Rasmussen er blevet meldt ud.
Susanne Ingemann Jørgensen er meldt ud. Hun har en nøgle, og har lovet at sende den.
Tom Havemose har afleveret sin nøgle. Han har ryddet sit skab.
Laus Årsholm har Martin ikke kunne få fat i. Casper Borly kender ham. Martin kontakter Casper inden han eventuelt melder Laus ud.
Morten Juul Andersen gemmer sig i Australien. Martin kan kontakte Moll eller Anders Reske for måske at få noget info om Morten.
Morten Gorm og Daniel K. Rasmussen har fået nøgle til klubben.

Punkt 2 - Klubben

Rustfri bolte og benzinslanger
Magnus mailede med rustfribolte.dk, men pludselig gik kommunikationen i stå fra deres side - Magnus rykker videre i dem, det virker som om det er muligt

Dækmaskinen
Martin kontakter Alex. Der kan muligvis skaffes reservedele. Bager har ikke nogen ide. Tommy snakker med dækcentralen om de kender nogen der eventuelt kan fikse den.

Gulvmoppe og spand
Alice har købt gulvmoppe, og hun køber spand torsdag eller fredag.

Gasbrænder
Martin har købt gasbrænder.

Forslag fra Christian: stetoskop, plast-svejser og forhjulsholder
Christian har købt stetoskop. Plastsvejser kigger de (Martin og Christian) stadig på, eBay var måske en løsning. Martin foreslår optimering af liftens forhjulsholder, på anbefaling af Christian.

Ny lampe i klubben + lysstofrør
Der er skiftet lysstofrør. Nye lamper ved liften kræver penge. Tommy snakker videre med de blå mænd.

Værkstedssedler
Martin printer.

Træklodser og metalrester
Tommy tager sig af det. Christian har sørget for lidt metalrester.

Spraymaling, blank+mat sort (jf. Christians forslag)
Magnus køber det.

Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer (tømme skabe og fjernes fra sms-liste)
Se under punkt 1 Regnskab. Martin opdaterer skabslisten og sætter den ind på FTP'en.

Opdatering af nøgleliste, både klub- og bestyrelsesnøgler
Bestyrelsesskabsnøgler
Dina nr. 6
Alice nr. 8
Martin skriver det ind i databasen. Martin skriver til Lars Hyldal for at få lavet listen for klubnøgler længere. Martin skriver til folk hvis han mangler nogle nøglenumre.

Klubnøgle - Hvornår kan vi igen nøjes med én? Der er nu næsten gået 2 år!
Der skal siges til PF at vi gerne vil have skiftet låsen ud så vi kun har én nøgle. Tommy tager kontakt til S-husformanden eller klubudvalget. De får til 1. oktober. Ellers skifter vi den squ selv!

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Bytur 28/5
Startede 3, blev til 6 endte med 3 igen. Der blev hygget hos Dina til kl. 4-5 om natten/morgnen.

Madtur 3/6
Stor succes. 14 mand dukkede op til en dobbelt tur, fra 17 til 18 og fra 18 til 19, da nogle pimser ikke kunne vente med at nyde det dejlige vejr. Alice og Tommy havde stået for dejlig mad til en 20'er.

Fotodag 13/6
Blev desværre aflyst. Bliver nok ikke til noget igen på grund af brok.

PMC skræmmer havdyrene 21/6
God lang køretur til Tisvildeleje strand, omend turen blev lidt for lang. Vejene var dog fede og 4 pimser hoppede i vandet - stranden var dog elendig, grundet sten. 11 kørere dukkede op og en passager. Martin fik masser af kød.

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Køreture den næste måned!
Dina arrangerer en køretur onsdag den 14. kl. 19, ved ikke hvor hen hvis vi rammer en isbod købes en is.
Ugledige træf 9.-11. juli (I Frederecia) - Klubben giver broen den ene vej til de studerende. Alexander skriver til Christian. Nana sørger for indkøb.
Træf på toppen 22.-25. juli - Dina tager ikke med. Dantzer vil tage afsted. Alexander skriver til Jakob Bunk og får en hygge fluffer lavet, for at se om der er stemning for en PMC-tur derop.

Senere arrangementer
Pubcrawl 7/8 - Vi drikker os stive.
Ubådstur 15/8 - Nu med dato. Jacob har tænkt sig at lave en tilmeldelse på et tidspunkt.
Fyns mc festival 19.-22. august - Dina, Tommy og Alice drikker sig fulde sammen med alle andre der har lyst. Der er nu kommet program. Prisen er kun 145 i forsalg, incl morgenmad og adgang til friluftsbadet.
filmaften hos Kai eller i klubben - Slettes fra kalenderen, flyttes til efteråret.
Tur i biograffen, mad og øl (Forslag fra SVAnders) - Alice har skrevet til ham, han svaret ikke. Dina overtager.
PMC griller et kollegie - Omkring den 25. august. Martins kollegie. Martin vælger endegyldig dato og arrangerer.
Dragetur - Dina har snakket med snorre. Han har forslået søndag i august eller september. Dina og Snorre finder en dag i september, da august allerede er fyldt med arrangementer.
Grilltur - Martin vil helst have det omkring den 7. september. Må ikke ligges den 8.
Bulder-Brage dag - Tommy har snakket lidt med Anders, Tommy arbejder videre med den.
En gammel klassiker - Alexander arbejder videre. Evt. Kai eller HaStig. Slutningen af september.
Malerklemmen - evt. søndag den 3. oktober.
Fodboldkamp - Evt i forbindelse med "en gammel klassiker" en søndag eftermiddag.

Punkt 6 - Andet

Generalforsamlingsreferat - Det er kommet på nettet.
Tshirts - Dina kigger videre.
Rettelse af hvervesedler - Alexander retter den og printer nye. Eller tager fat i Malene og spørger om hun vil gøre det.
Skabsliste på ftp - Martin sørger for det, når den er rettet op.
Alkometer - Dina køber det til 500 kr. Alkometer med 90 %. 50 mundstykker.
Spam på bestyrelseslisten - Bestyrelsen anser det ikke som så stort et problem, så der snakkes ikke mere om det.
Dina køber batterier til alkometeret.
Martin undersøger køb af en batteri load tester.
Martin undersøger indkøb af værktøj til at tjekke om bremseskiverne er skæve (måleur).
Tommy skaffer nye lysstofrør til lyset over værkstedsbordet.
Alexander har endelig fået ordnet sine baglygter.