Bestyrelsesmøde 19-04-2010


Tilstede: Martin, Magnus, Dina, Tommy, Alice og Alexander
Referent: Alice


Punkt 1 - Regnskab

Manglende betaling for 2010
Et par stykker er meldt ud. Nogle har betalt. 7 mangler stadig. Der ringes til dem nu, da der er gået mere end 10 dage. Martin finder numre på dem alle, og uddeligerer opringningen.

Manglende betaling for 2009
Alle er elimineret, de har alle skrevet tilbage at de vil udmeldes. To af dem har stadig klubnøgle. Martin kræver nøglerne ind

Punkt 2 - Klubben

Ny skabsliste + skilte
Martin har fundet clips i klubben og han hænger nye lommer og skabssedler op. Sanne og Allan Bager har tømt deres skab og Sanne har meddelt at skabet kan gives videre. Der var noget i alle andre skabe. Alexander og Magnus vil gerne dele et skab. Magnus skriver til Allan Bager om det er okay, at hans skab gives videre. Morten deler skab med Malene. Dina skriver til Morten at han skal kontakte Malene om skabsdeling.
Martin skal tjekke om folk har skabe når han melder folk ud. Martin skriver til Steffen Andersen og Morten Johansen at de skal tømme deres skabe. Alexander skriver skabslisten ind og sender til os andre. Martin tjekker skabslisten igennem for evt. flere udmeldte.

Lift og plader boltes fast
Er blevet boltet fast til oprydningsdagen.

Rustfri bolte og benzinslanger
Magnus kigger stadig

Dækmaskinen
Martin finder ud af hvad problemet er og hvordan det skal kunne løses. Martin kontakter kyndige folk, Bager.

Der skal købes en ny gulvmoppe og gasbrænder.
Alice køber en gulvmoppe i Føtex.
Martin køber en gasbrænder.

Punkt 3 - Nøgler

Indkrævning af nøgler fra udmeldte medlemmer
Martin er i gang med at indkræve nøgler. Martin sørger for at melde folk fra sms-listen når han melder folk ud. Martin vil fortsat blot spørge Hylle når der skal laves nye lister i databasen (vil ikke selv forsøge at få adgang).

Folk der gerne vil have nøgler
Morten Gorm vil gerne have en nøgle. Martin tager kontakt til ham.
Daniel Kamyno Rasmussen vil også gerne have en nøgle. Martin kontakter ham.

Punkt 4 - Nye medlemmer

Vi har fået rigtig mange henvendelser det sidste stykke tid og 7 nye registrerede medlemmer.

Faneblad på hjemmesiden med info (kontonr. og pris) til nye medlemmer
Dina er begyndt på det. Hun sender den ud til bestyrelsen før den uploades.

Punkt 5 - Overståede arrangementer

Bakkeåbningen 25/3
Vejret var godt. Vi var rigtig mange, ca. 25 stk og vi blev stoppet af politiet igen – bestyrelsen er stolt!

Årets første tur
Christian kørte en dejlig tur mod Blovstrød kro, med omkring 8 i kortege bag ham.

Skruedag 29/3
Der var ret mange på trods af Kai ikke var det.

Poler jernet 11/4
En stor succes, kan helt klart gentages igen næste år. Alice tog årets første styrt. Det grønne lyn ville græsse i grøften. Tak til Bager for et godt arrangement, med masser af mad. Der var ca. 15 mand tilstede.

Oprydningsdag 18/4
Der var 9 medlemmer der dukkede op. Der skal muligvis en ekstra oprydningsdag, som bestyrelsen måske selv kan klare. Der skal ryddes op i skruerne og små skuffer.

Punkt 6 - Kommende arrangementer

Køretur 21/4
Alice skriver ud på listen. Der skal svares inden i morgen ellers køres en kort tur til Langelinje og får en is. Alice og Tommy sørger for at opdatere kalenderen.

Filmaften hos Kai eller i klubben
Dina skriver til Kai. Hvis han ikke har tid arrangerer bestyrelsen noget.

Tur i biografen, mad og øl (Forslag fra SVAnders)
Alice arbejder på sagen.

Ubådstur
Magnus arbejder på sagen. Magnus rykker i Bunk.

Dampskib
Saras far kan få kontakt til ”Bjørnen”, dampskib, 16. maj. Dina kontakter Sara

Madtur (Forslag fra Christian)
Magnus rykker i Christian. Alice vil gerne lægge kollegie til.

Bytur, vi drikker rester af øl fra julefrokosten 28/5
Nu er der kommet dato.

Pubcrawl 7/8
Nu er der kommet dato.

Ugledigetræf
Dina rykker i Adam.

Træf: Skagen og Fyn
Overvejer at skifte Skagen ud med Thy. Dina finder ud af hvad hun gør, og skriver ud på listen.

Fotodag
Dina har snakket med formanden for fotoklubben. Han havde mange gode forslag. Modellerne skal bære bikini på billederne. Forslag: Vi skaffer 12 piger og laver en kalender. Vi gør det på én dag. Vi kan lave nogle til månedens babe. Der kommer også mænd. Dina finder en søndag i Juni i fællesskab med fotoklubben.

Hvad kan vi ellers finde på?
Strandtur
Dragetur
Grilltur

Flere køreture
Tommy prøver at finde en tur den 4. – 5. maj. Evt. en Roskildetur. Tommy tager kontakt til pimser som kan køre en god tur

sms'er bliver sendt ud af arrangement-ansvarlig, så der ikke længere er én sms-ansvarlig

Punkt 7 - Andet

Tshirts
Tagensvej tryk, mærke der hedder Game. Alice Går videre med den.
Der skal være dame og herre model.

Visitkort / goderåd på nettet
Der er kommet visitkort og der ligger en bunke i klubben. De gode råd kommer på nettet sammen med fanebladet til nye medlemmer. Det sørger Dina for. Martin hiver visitkortene ud af bestyrelsesskabet igen og ligger dem på bordet, så alle kan bruge dem.

Generalforsamlings referat
Referatet skal lægges på nettet. Martin rykker i Mathilde.

Sodavand
Dina skaffer sodavand. Hvis dette ikke kan gøres inden torsdag den. 29. april, så kører Alice til Tyskland der.

Der bliver forslået Klub WD40. Magnus kigger på priser, og ser hvad besparelsen kan være på at købe store 5 liters dunke.