Bestyrelsesmøde 15-03-2010


Tilstede: Alice, Magnus, Alexander, Martin, Dina
Referent: Dina


Punkt 1 - Den nye bestyrelse

Alice er ny postansvarlig.
Alice har fået nøgler til klubben.
Dina, Alice og Tommy har fået nøgle til bestyrelsesskabet.
Magnus er ny sms-ansvarlig. Dina sørger for bestyrelses-sms.
Dina skriver til Kai ang. en version af kalenderen som ikke kræver word.
Der har været en hurtig gennemgang af hjemmesiden, Dina sender program og kode til alle.
Tommy laver kontaktliste færdig, laminere og hænger op.

Punkt 2 - Regnskab

Manglende betaling for 2009: Martin ringer til de 4 der ikke har betalt, udmelder dem og indkræver nøgle hvis de ikke vil være medlem.
Manglende betaling for 2010: Martin sender en mail ud til de 18 medlemmer der mangler at betale. Hvis de ikke reagere indenfor 10 dage, så tager vi det op og ringer til dem. Martin sender en mail ud til bestyrelsen, når han sender mail til medlemmerne.
Martin noter i databasen hvem der har betalt for 2010.

Punkt 3 - Klubben

Alexander snakker med Christian for at få en skabsliste og færdiggør den. Der skal orden i skabene. Martin sørger for klips til klipsemaskinen, så vi kan hænge ny lommer op til skabssedlerne.
Tommy er igang med at få plader og lift boltet fast.
Martin og Magnus sørger for indkøb af rustfri bolte og benzinslange, som kan benyttes af medlemmer mod betaling i sodavandskassen.

Punkt 4 - Nøgler

Martin kontakter udmeldte medlemmer for at indkræve nøgle.

Punkt 5 - Nye medlemmer

Dina laver et menupunkt på hjemmesiden til nye medlemmer, det indeholde alt info. Der kommer et udkast til bestyrelsen før det kommer ud på nettet.
Alle svarer potentielle nye medlemmer, men sender den CC til bestyrelsen. Martin sørger for at skrive dem ind i databasen og registrer betaling.
Der er allerede kommet 6 nye medlemmer i 2010. Martin sætter deres info i databasen hurtigst muligt.
Dina sender en mail ud på listen med info til nye medlemmer ang. sms-liste og google-kalender.

Punkt 6 - Overståede arrangementer

Julefrokost 13/2: Super mad og god underholdning, stor tak til festudvalget. Lidt synd at der var en som havde glemt snapsen, så måtte på tanken efter snaps. Der er nu rigeligt med snaps i klubben.
S-hus åbent 4/3: Det var lidt bedre end tidligere år, men stadig ikke helt godt. Vi fik kontakt til 4 personer.
Generalforsamling 10/4: Der arbejdes på at få referatet færdigt, Martin tager kontakt til Mathilde. Magnus skriver til Christian for at få formandens beretning.

Punkt 7 - Kommende arrangementer

Bakkeåbningen 25/3: Dina køber kosteskaft (flagstang). Tommy sørger for kakao, flødeskum, småkager, gryde og ske. Vi tager det op igen senere, hvem der kører forrest.
Årets første tur: Turen går til Blovstrød kro. Vi venter til vejret bliver bedre.
Køretur søndag 11/4 og onsdag 21/4: Alice Kontakter medlemmer for at finde en der kører en tur. Det er okay, hvis datoerne bliver ændret. Bestyrelsen har valgt at vælge lidt forskellige dage, så vi får lidt afveksling.
Oprydningsdag 18/4 kl. 10: Alexander skriver ud på listen. Klubben giver frokost.
Filmaften hos Kai: Dina skriver til Kai. Senere på året kommer der også filmaften i klubben.
Skruedag 29/3: Dina skriver til Kai om arrangementet skal i kalenderen.
Tur i biffen: Alice kontakter SvAnders om en tur i biffen med mad før og måske øl bagefter.
Ubådstur: Magnus kontakter Bunk.
Madtur: Magnus kontakter Christian om en madtur, vi kan godt stille kollegie til rådighed til maden bagefter.
Poler jernet: Dina kontakter Bager.
Bytur: Dina står for den igen! Det bliver nok maj eller juni.
Pubcrawl: Dina arrangere pubcrawl til sommer (mellem TpT og Fyn).
Træf: Vi skal selvfølgelig til både Skagen og Fyn.
Fotodag: Dina snakker med PF-foto om at få en dag, hvor de sørger for modeller og vi sørger for mc'er. Det skal helst være en weekend.

Dina skriver i kalenderen og Magnus i google.

Punkt 8 - Andet

Tshirts: Alice undersøger pris på tshirts.
Visitkort / gode råd på nettet: Dina kontakter Christian for få køreturskort, så vi kan lave visitkort og sætte gode råd på nettet.