Bestyrelsesmøde 10-06-2009


Tilstede: Christian, Magnus, Tommy, Alexander, Anne Louise, Martin
Referent: Magnus


Punkt 1 - Regnskab

Der mangler kontingent fra 7. 2 nægter at indbetale de 50 kroner i strafgebyr – Christian tager kontakt til dem, samt dem, vi regner med, stadig vil være medlemmer.

Betalingen for bronzekursus er afviklet med DMC

Ingen nye medlemmer siden sidst. Vi skal være mere opmærksommme mht opfølgning på nye medlemmer.

Punkt 2 - Klubben

Der ser rigtig godt ud! 6 mennesker dukkede op på oprydningsdagen, det var et pænt fremmøde.

Beskyttelsesplader til gulvet: Er skaffet, men der skal findes en form for holder til dem. Evt. bladholder fra IKEA eller lignende. Tommy prøver at se på de gamle pladerester vi har liggende i klubben og ser om han kan lave noget. Hvis han ikke kan vil han skrive ud på listen og høre om nogen kan hjælpe

Stikkontakterne virker igen

Internetforbindelsen: Virker – formanden for PF radio hjalp på en af deres klubaftener med fejlsøgning og ordning.

Trykluften ved vasken fikset – Magnus har leget hjemme-VVS’er og fået nyt knæk fra CAS VVS.

Sodavandskassen kører igen, men mangler lås. Martin har d.d. sat en lås på.

Ny øjenskylle sat op. Tommy har fået smidt 4 øjenskyllere i nakken, en er sat op – vi har flere i reserve.

Fastlåsning af liften: Indtil videre får den lov til at forblive mobil – så ser vi, om gulvet tager skade af det. Beskyttelsesplader, beregnet til kontorstole bliver foreslået som løsning. Anne Louise skriver ud på listen og hører om der er nogen, der har gode forslag.

Der er kommet dæksæbe i klubben igen

Punkt 3 - Opfølgning på forrige referat

Christian har indført de nye vedtægter på hjemmesiden

Dækholder flyttes? Den nye placering, på den anden side, til venstre for bestyrelsesskabet kommer til at virke voldsomt. Den nuværende placering forbliver uændret indtil videre.

Pipetter? Martin prøver at hamstre nogle engangssprøjter til diverse anvendelser. Christian bestiller et specialværktøj, til at justere oliestanden i forgaffelbenene fra Louis.

Svejseapparat? PF kunne hverken sige fra eller til, så det er administrationen ved DTU vi skal snakke med. Anne Louise prøver at høre om der er en sikkerhedsrepræsentant eller ATM

Elektrisk låse? Det tilbud, Alexander har fundet, koster næsten 40.000, hvilket er alt for dyrt. Indtil videre lagt på is

Nye skabssedler: Er hængt op – med gammel tape. Vi mangler nye lommer. Christian skaffer ammunition til vores hæftepistol. Anne Louise prøver at finde nogle A5-lommer

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Tur til Malerklemmen: Fint fremmøde – dyr frokost, men der blev set en Yamaha V-max, med nitro. Klubben gav en is på Roskilde havn.

En gammel klassiker: Fin tur.

Tur til Gilleleje havn (Anders Nørskov) - 3 mennesker, men rigtig fin tur

tur til Roskilde havn: 4 mennesker, lidt regn – men god tur, der blev kørt med nogen fra MC galleriet fra Roskilde havn, de kørte langsomt!

Dragetur m. Snorre: Ingen pimser der dukkede op. Rigtig ærgerligt!

Mandagstur til Esrum (was Helsingør tur): 14 mennesker, rigtig fin tur – på trods af væltet kineser

Lær-at-fikse-dine-bremser-dag: Kun Christian og Kai der skruede, men der var flere nede og hilse på.

Is på langelinie (Kai): Umiddelbart ingen der ved om nogen dukkede op, lidt kort varsel men rigtig fint initiativ.

Furesø hyggetur (Micle): Umiddelbart ingen der ved om nogen dukkede op, men rigtig fint initiativ

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Ugledige Træf, PMC skræmmer havdyrene, Træf på Toppen, Bulder-brage-dag

Punkt 6 - Andet

Forslag fra Johnny om liste med kontaktpersoner: Tommy er i gang.

Forslag fra Moll omkring implementering af gmail kalender på hjemmesiden - Christian snakker med Moll

Forslag fra Bunk og tur til ubåden "Sælen" - Magnus følger op og skriver til Bunk.

Punkt 7 - Uafsluttede emner

T-shirts: Christian måske en kontakt til et trykkeri, hvor vi kan få et billigt, tofarvet tryk. Ellers prøver Anne Louise at tage fat på Dina, der efter sigende har fundet nogle gode strygemærker.

Visitkort/gode råd på nettet. Anders og Bunk er på sagen – men måske sker der ikke så meget.

Skilte - Christian er på den.

Punkt 8 - Gennemgang af webservices

SMS-tjenesten, websiden: Christian finder en hverdagsaften, en af de første uger i juli, hvor vi kan være smarte ude hos Rambøll

Punkt 9 - Diverse

Afsætningsbordet ved dækmaskinen/flytning af olietønden: Det er foreslået at finde et mindre afsætningsbord ved dækmaskinen, således at olietønden kan komme over og stå ved skraldespandene, Tommy prøver at kontakte CAS og høre om de fx har et gammelt eksamensbord.

Lys over søjleboremaskinen/slibemaskinen: Der mangler lys over slibemaskinen/søjleboremaskinen – Tommy prøver at kontakte CAS og spørger om de har en ny lysstofrørslampe.

Turforslag: Anne Louise har fået en ven ved Store Heddinge, der kan lave rapsolie – han vil gerne møde os, hvis vi skal en tur til sydsjælland.

Turforslag: Christian foreslår en tur til zoologisk have, og få Bager til at fortælle røverhistorier om dyrene