Bestyrelsesmøde 27-04-2007


Tilstede: Magnus, Tommy, Alexander, Martin, Anne Louise, Christian
Referent: Christian


Punkt 1 - Regnskab

Der er stadig nogen der ikke har betalt kontingent endnu. Martin tager fat i dem.
Der er modtaget betaling til bronzekurset fra samtlige modtagere fra PMC - Martin sender pengene til DMC
PMC har valgt at støtte arrangementet hos Bager i forbindelse med bronzekurset med 500 kr.
Thomas Jensen har modtaget en nøgle til klubben.

Punkt 2 - Klubben

Klubben var uden lys i en dag. Anne Louise fik snakket med de blå mænd og det virker igen.
Stikkontakterne: Tommy har snakket med de blå mænd ang stikkontakterne i klubben - Det skulle være ordnet, men det er ikke blevet undersøgt endnu.
Gulvet: Tommy har snakket med de blå mænd ang gulvet. Der er en lille hvælving i gulvet, som muligvis skal udbedres inden gulvet males. Det tilstræbes at vi får lavet hvælvingen istedet for bare at få gulvet males og nøjes med det.
Ny øjenskylle: Tommy er nået videre i systemet, men er stadig ved at finde ud af hvem der står for dem på DTU.
Shims: For et års tid siden blev der indkøbt shims til klubben. Det besluttes at de nu ligges frem i klubben til brug blandt medlemmerne.
Fastlåsning af liften: Rykkes til første bestyrelsesmøde efter gulvet er malet og tørret (Tommy).
Tommy sørger også for at få rykket dækholderen.
Internetforbindelsen: Magnus ringer og snakker med IT service.

Indkøbt:
Bager har købt dæksæbe.
Anne Louise har købt en ny hæftepistol til klubben.
Christian har købt afbalanceringsklodser og stik.
Kai har købt to tarburetter til klubben.
Martin overfører penge til dem der har lagt ud.

Mulige indkøb:
Martin skriver til Bager ang en moment-nøgle til mellemstørrelse-moment.
Anne Louise undersøger om det er muligt med nogle engangspipetter.
Anne Louise snakker med PF's Klubledelse ang. muligheden for at have et CO2 svejseapperat i klubben.
Det overvejes til stadighed om klubben skal investere i en CO måler med 4 målestudse. Martin hører Bager om vi kan se en demo af det på et tidspunkt.

Magnus har fikset et par dørkplader til brug under støttebenene.
Magnus hører om det er muligt at finde noget aluplade vi kan bruge til forskellige beslag, samt nogle træklodser til forskellige formål.

Punkt 3 - Opfølgning på generalforsamling og sidste bestyrelsesreferat

Logsystem med kort: Alexander har forhørt sig lidt om priser på systemer. Han undersøger lidt med installationspriser også. Tommy hører også nogle kontakter.
Vedtægterne er ikke blevet opdateret endnu. De bliver opdateret i den følgende info.

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Bakkeåbningen: Vejret var dårligt, men der var alligevel 18 gæve pimser der mødte op. Der var masser af varm kakao og kage i klubben. Det var rigtig hyggeligt i klubben bagefter.
Årets første uofficielle tur v. Moll: Rigtig god tur med et fint stop ved Ganløse grillen. Vi var en 7-8 stykker.
Årets første officielle tur: Turen gik ad lækre veje og endte ved Blovstrød kro hvor der var god mad og traditionen tro masser af pandekager. Der var 16 mand i alt.
Skruedag i klubben: Der kom ikke så mange som ventet. Der var en del nye, men der manglede desværre lidt erfarne kræfter til at hjælpe dem der havde brug for det. Bestyrelsen synes dog godt at det kunne være en gentagelse værd.
Bronzekursus: Rigtig godt kursus med fantastiske øvelser og instruktører. Rigtig hyggelig weekend, der blev fuldendt ved et rigtig godt arrangement hos Bager, med masser af mad, øl og morgenmad.

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Tur til Malerklemmen: Anne Louise skriver til Kai eller Anders Nørskov og hører om de vil guide pimserne på en lækker tur til Malerklemmen
En gammel kending: Anne Louise hører Anders LM om han vil køre forrest.
Tur til Roskilde Havn: Anne Louise hører Jacob Bunk om han vil køre forrest i jagten på store is.
Snorres dragetur: Mere info følger fra the man himself.
Tur til Helsingør Havn: Der køres efter is og muligvis en tur forbi Egon...

Punkt 6 - Andet

Forslag fra Johnny: Der opsættes en liste over folk der skal kontaktes ved forskellige fejl og mangler i klubben. Der er allerede en seddel i klubben, men denne vil blive opdateret og hængt i mere end et eksemplar. Tommy opdaterer listen.
Forslag om lær-at-fikse-dine-bremser-dag inkl. renovering. Christian vil prøve at finde en dag, omend det først bliver til sommer. Det bliver en lørdag, så folk kan bruge hele dagen på det og stadig have søndagen som back-up.

Anne Louise hjælper Christian med T-shirts
Christian skriver til Anders LM og hører om han vil lave visitkort.

Bestyrelsen afsætter en dag til at blive introduceret til websiden mm.

Det bemærkes at klubben har 15 års jubilæum d. 22. september 2009. Bestyrelsen samler et festudvalg. Gode forslag modtages gerne :-)