Bestyrelsesmøde 18-03-2009


Tilstede: Alexander, Martin, Magnus, Tommy, Anne Louise, Christian
Referent: Alexander


Punkt 1 - Regnskab

Der er ca. 47 medlemmer, som har betalt kontingent. Dette er langt fra de fleste, så der er en stor del, som mangler. For disse medlemmer vil der blive opkrævet et gebyr på 50 kr og Martin vil sende en mail rundt på PMC-listen med navne over medlemmer der ikke har betalt rettidigt. Derudover laver Martin en mail vedrørende bronzekurset. Martin står også for at gå ned i banken med penge fra sodavandskassen, når der er brug for det.

Punkt 2 - Klubben

Der sker fremskridt med gulvet, hvor hullet lige er blevet udvidet til de lovede 4x5m. Martin vil tjekke gulvet i morgen d. 19 for at se, om støbningen er sket. Herefter bør gulvet IKKE betrædes før midten af den næste uge, og at dette sker uden høje hæle eller lignende. Desuden må der således heller ikke komme mc’ere hen over gulvet før tidligst om en måned. Derudover overvejes der i fremtiden at anskaffes nogle aluminiumsplader til at putte ind under støttebenene på mc’erne, da det primært er disse, som er med til at lave huller i gulvet på længere sigt.

Bestyrelsen vil prøve at få campus-service til at hjælpe med at bolte liften fast, hvor der desuden mangler en bolt. Campus-service skal også hjælpe med at flytte en dækholder. Kontakten til campus-service sker efter gulvet er blevet lavet helt færdigt. Tommy kontakter campus-service. Derudover vil Tommy også kontakte campus-service og høre om de vil sponsorere PMC’s øjneskyllere i fremtiden ligesom brandslukkerne.

Der skal laves en ny kontaktliste, hvor der står, hvilke personer inkl. numre, som skal bruges i visse tilfælde, f.eks. campus-service, PF osv. (fast kontaktperson på de forskellige områder).

Der skal købes nye sodavand. Magnus er på sagen. Der har været overvejet en ny sodavandskasseordning pga. de mange tyverier, men da tyven er blevet fanget, så forsætter sodavandskasseordningen uændret.

Derudover vil der blive kigget på løsninger til nye elektriske låse til klubben, hvor f.eks. ens sygesikringskort kunne bruges. Martin vil kontakte ATM og PF foto, da de har et sådan system for at få info om sådanne elektriske systemer. Tommy kontakter også lige campus-service angående dette emne. Alexander vil også google og høre firmaer ad med løsninger.

Punkt 3 - Overståede arrangementer

Tommy er blevet færdig med referatet af generalforsamlingen. Han vil sende det rundt til bestyrelsen til godkendelse, hvorefter det vil lægges op på nettet. Der vil så sendes en mail rundt med de nye regler/vedtægter. Dermed skal det også skrives ind i reglerne/vedtægterne. Christian skal nok gøre dette. I fremtiden vil der også blive sendt mail rundt, hver gang der har været et bestyrelsesmøde, når referatet herpå er lagt op. Derudover foregik generalforsamlingen i god ro og orden med en sober tone

Punkt 4 - Kommende arrangementer

Bakkeåbning, næste torsdag d. 26: Martin, Tommy og Magnus er de eneste fra bestyrelsen, som umiddelbart kan deltage foruden alle de andre medlemmer, som de regner med kommer. Der bliver sendt en mail rundt på PMC-listen vedr. bakkeåbningen om, hvad der skal ske den dag. Christian vil gerne stå for varm kakao i klubben, hvis vejret bliver dårligt. Hvis vejret bliver rigtig super, kører PMC hele vejen ud til Bakken.

Bronzekurset: Der vil komme reklame for dette, da tilmeldingen for Pimser er snart. Martin sender mails rundt vedrørende dette.

Christian opdaterer kalenderen med de kommende arrangementer.

Punkt 5 - Andet

Info fra Bager og Dina: Magnus overtager posten som affaldsansvarlig. Magnus bliver dermed også nøgleansvarlig for nøglen til skraldet.

Nøgler fra den gamle bestyrelse skal bringes hjem. Martin følger op på dette, da han er nøgleansvarlig.

T-shirts: Christian arbejder stadig på sagen… Det går langsomt fremad, men tryk på trøjer er dyrt da det er et 3 farvet tryk. Der overvejes stadig strygemærker (evt. hjemmelavede, såfremt kvaliteten kan holdes oppe)

Visitkort/gode råd: Der skal laves nogle flere, som ikke nødvendigvis skal lamineres, men bare laves i et stort antal. Tips skal lægges op på nettet. Christian følger op på det.

Skilte: Skilte vedr. regler i klubben skal hænges op. Christian står for dette.

Nye skabssedler: Der er blevet lavet nye sedler, som skal sættes op, når den nye hæftepistol er indkøbt.

Hæftepistol: Der skal købes en ny hæftepistol. Anne Louise står for dette.

Stikkontakter: Campus-service skal underrettes, da nogle af stikkontakterne skal laves. Tommy følger op på dette.