Bestyrelsesmøde 14-01-2009


Tilstede: Bager, Mathilde, Jacob, Christian
Referent: Jacob


Punkt 1 - Regnskab

Der er et beskedent overskud for 2008. Der har været en del ekstraordinære udgifter til nøgler mm. i forbindelse med indbrud i klubben. DMC's opkrævning for 2008-2009 havnede hos Emil, så den er først lige blevet betalt. Det blev til 10 medlemmer af DMC.

Det er godt at vi har fået brugt pengene, dog kedeligt at de er blevet brugt i forbindelse med indbrud i klubben.

Punkt 2 - Klubben

Stor ros til Dina for hendes store arbejde i forbindelse med indbrud i klubben og afspærringen i forbindelse med elevatorbyggeri. Takket være Dinas indsats har vi ikke mærket meget til det sammenlignet med andre klubber der næsten har været lukket.

Christian sørger for at sætte nye skabslister op.

Kai har købt en mejsel, som kan hakke gulvet op, således at vi kan komme til at lægge nyt gulv. Der skal hakkes dybt ned til noget beton, hvor et nyt gulv kan binde. Bestyrelsen overvejer at tildække noget af gulvet med en metalplade mens vi bolter liften fast i gulvet. Det vil give 3 gode arbejdspladser samt sikre at central-støttefødder ikke ødelægger gulvet.

Bager skriver til Johnny og Malene angående vinteropbevaring af motorcykler i klubben.

Vi skal have sat en seddel op i klubben, hvor der står at man skal ringe til vagten når man går ud på gangen. Mathilde sætter en seddel op.

Sayjes.dk har en smart lift, som vi kan overveje, hvis vi en dag bliver nødt til at købe en ny lift.

Bager køber en ny øjenskyller, og hænger den op.

Punkt 3 - Overståede arrangementer

Årets sidste tur den 12/11 gik til Blovstrød kro. Der var godt fremmøde, og både Niels og Christian spiste 3 pandekager efter en hovedret.

Filmaften den 20/11 var fin. Der blev vist Easyrider. Filmen var ikke noget fantastisk (selv om Bager var meget begejstret), men skabene blev flyttet på plads og aftenen var alligevel en succes.

Juleafslutning 3/12 var fint. Bager fik taget alt sit skrammel med. Der var godt fremmøde, og det var hyggeligt.

Punkt 4 - Kommende arrangementer

Christian undersøger om vi kan komme ud og se foredrag om damplokomotiver.

PMC goes cultural - det er vi flere der glæder os til.

Dina tager os med ud og står på skøjter. Christian og Dina finder en dag.

Det ser ud til at der er ved at ske noget omkring julefrokosten. Det glæder vi os til.

Vi glæder os også til Bronzekursus, Bager tilbyder mulighed for overnatning i forbindelse med kurset.

Der skal indbetales til klubbens konto i forbindelse med bronzekursus. Jacob skriver det på tilmeldingssiden. Tilmelding for pimser indtil 25/3, derefter tilmelding for alle.

Punkt 5 - Generalforsamling

Mathilde har reserveret lokale til 10/3.

Christian genopstiller til bestyrelsen. Bager, Mathilde, Dina og Jacob genopstiller ikke til bestyrelsen. Det vides ikke om Martin genopstiller.

Bestyrelsen opfordrer folk til at opstille.

Bager skriver en mail til pimselisten angående at man skal opdatere sin adresse.

Ud over de punkter vedtægterne siger skal vi have et punkt om "Cykler i klubben, nu gider vi ikke mere!".

Jacob skal skrive udkast til dagsorden til generalforsamling.

Punkt 6 - Andet

Som besluttet sidste år skal vi lave flere "skruedage" med hygge i klubben. Der skal mere socialt liv i klubben.

T-shirts, intet nyt. Christian undersøger om vi ikke kan købe strygemærker i stedet for T-Shirts. Spørg din mor, hvis du ikke kan finde ud af sådan noget.

Jacob skal (stadig) lave udkast til gode råd om fælleskørsel til websiden.

Der er ikke længere nogen klubrabat på medlemsskab af DMC. Samtidig er det unødigt bøvlet for kassereren. Derfor bør vi stoppe vores klubmedlemsskab af DMC. Mathilde tager kontakt til DMC for at få overført de enkelte medlemmers medlemsskab, samt til de enkelte medlemmer.