Bestyrelsesmøde 25-06-2008


Tilstede: Martin, Christian, Dina, Mathilde og Bager
Referent: Mathilde


Punkt 1 - Regnskab

Kippers (Jacob Kibsgaard) har afleveret sin nøgle, den ligger i klubben – hans depositum betaler for hans deltagelse i Ugledige træf. Martin chekker op på hvem, der har betalt til Ugledige træffet.

Kontigent: Martin sender mail til Christian Berggren (han skylder desuden for julefrokosten).

Roman Ford – har tilkendegivet han vil betale over telefonen. Martin kontakter igen.
Jeppe Degnbol – Dina ringer til ham
Ulrik Torpet – han ikke længere en mc – Dina ringer til ham
Karen Stengaard Rårup – Dina ringer
Torben Rasmussen – Dina ringer
Anders Reske – Jens kontakter ham
Michael Faursby – Dina kontakter

Punkt 2 - Klubben

Skal vi gøre noget ved gulvet? Nej, vi kigger på det igen når håndværkerne er væk.

Skilte: Køleskab - Sodavand skal blive i klubben, hvis de tages ud, mister vi retten til at have sodavand.
Olie-dunk
Dækskilte
Nøgleskilt (nøglen til de nye døre)

Christian har købt en ny halvtomme skralle. Der mangler stadig at blive indkøbt en ny rørtang.
Bager køber en bremseudlufter.
Der har været indbrud – låse og kontanter blev stjålet. Cykler og værktøj blev ikke rørt.
Der skal opføres en elevator, der hvor herretoiletterne var, derfor begrænset adgang til klubben den næste måned. Dina har sørget for, at vores nøgle kan bruges til at komme ind, også udenfor S-husets åbningstider. Nøglen til døren til den store gang hænger inde i klubben på bestyrelsesskabet. Godt arbejde Dina.

Punkt 3 - Overståede arrangementer

Køretur den 17/4 – 4 på turen. Lå først bag en bus og så bag en traktor! Fik en is i Frederikssund.
Drageflyvning nr.2 den 1/6 – Meget sol! Hyggeligt arrangement med mange deltagere ca. 12. Stor succes. Der var nogle der fløj…
MotoGP-aften hos Christian 3/6 Det gik godt – hyggeligt. Vi så både MotoGP samt dokumentaren omkring MotoCzysz. 10 deltagende.
Griller et kollegie den 9/6 Rigtig godt arrangement. Stor ros til Martin. Ca. 20 deltagere – heriblandt en masse nye ansigter og prospekts. Martin sender billeder til Dantzer, når han har tid.

Ugledige træf den 20-22/6 - Super hyggeligt træf. Der blev lavet brændere! Rigtig hyggelig fællestur med gode veje.
Deltagende (i alt 22):
Hele træffet: Christian, Dina, Adam, Maiken, Anders SV, Kirstine, Johnny, Malene, Kippers, Jacob Bunk, Micle, Lone, Anders Nørskov, Moller
Kun fredag: Dan, Hastig
Kun lørdag: Mathilde, Hans, Moll, Sara, Allan, Mette (Micles kæreste)
Ellers, men ikke spisende: Bager + damerne

Flytte skabe den 22/6 pga. opførsel af elevatoren Der var (kun) 6 personer og generelt dårlig opbakning fra klubbens medlemmer. Endvidere ikke den store forståelse for at vi fik det af vide så sent – men det var hverken vores eller S-husets skyld. Skabene blev dog flyttet der har ikke været noget brok fra håndværkerne. Skabene skal flyttes tilbage igen om en måneds tid. Der ryger information ud på listen så snart denne haves.

Punkt 4 - Kommende arrangementer

Rulledag den 28/6 – Der er kommet en reklamemail. Der kommer 10 fra PMC og 10 fra Teneré klubben. Det bliver godt. Bager køber præmier til diverse ting hos Alex. Budget 3-400 kr.
Ringridning 3-7/7 Åbenrå – Udskudt til 2009.
TPT 17-20/7 – Christian søger for mail om fælleskørsel og færgebestilling og sørger for tilmeldingsdims.
Aftenbadning og grill 4/8 – Mathilde spørger om der er nogle, der vil stå for det.
Fyns MC festival 14-17/8 – Dina skriver ud, bliver nok ikke noget Pimsearrangement.
Vaskedag Christian skal snakke med sin mor (stadig) og finder en dato.
Biograftur – Martin skriver og spørger om og hvornår Johnny kan holde filmaften med Indiana Jones i august måned eller senere.
Pubcrawl – afholdes ikke
Filmaften hos Christian (Steve Hislop – cham of the road and track (Bagers film))
Tilskud til arrangementer: Der gives et budget på 1000 kr til TPT, Dina og Christian står for det.

Punkt 5 - Nøgler

Hvordan ser det ud med inddragelse af nøgler? Ulrik vil gerne have en nøgle.

Lars Hyldal har lavet en bestyrelsesnøgledatabase. Super. Nøglen passer både til bestyrelses- og kassererskabet.
De andre nøgler: Dem der er blevet udmeldt sidste år, har stadig nøgle. Martin tager fat i dem, der mangler at aflevere – især dem, der blev meldt ud sidste år. Han kan bruge depositummet som gulerod. Hvis han ikke har tid, skal han kontakte resten af bestyrelsen. Martin skal desuden selv betale depositum for sin nøgle!
Martin sørger for at Ulrik får en nøgle.

Punkt 6 - Andet

Vi skal have nye køreturskort – Bager har lavet 10, de ligger i bestyrelsesskabet.

Hvad gør vi mht. PF og senior-medlemmer? Dina har snakket med HP (S-hus formanden). Han siger, det kun er to klubber, der har samme problem som os! En løsning kunne være, at man blev seniormedlem af PF – de vil snakke om det på næste klubledelsesmøde. Planen er at et seniormedlemskab skal koste 500 kr! Christian prøver at ringe og høre hvad det koster at blive medlem af PF som ikke-længere-studerende.

Vil vi have plakater på DTU til hvervning af nye medlemmer? Nej ikke umiddelbart, men vi kan hjælpe med at være aktive i forhold til at reklamere for S-hus-åbent. (plakater osv.)

Der skal skilt på køleskabet, så folk ikke tager sodavand med ud af klubben. Christian sørger for det – se længere oppe.
Hjemmeside: Christian sørger for at få billeder fra Nilas. Desuden snakker han med Dantzer om at lægge billederne i mapper efter år.
Det skal skrives på hjemmesiden, hvem der er billedansvarlig. Alle skal være bedre til at sende billeder til Dantzer. Bestyrelsen må gerne opfordre folk, der sender billeder rundt (eller en link til en hjemmeside) til at sende dem direkte til Dantzer.

Ugledige træffet skal under afholdte arrangementer i kalenderen og ringridning arrangementet skal aflyses.

Adgang til klubben: Dina har bedt HP fortælle, hvornår vi ikke har adgang til klubben pga. arrangementer i S-huset. Han siger det hovedsageligt er, når der er betalende arrangementer i S-huset (kig selv fredag aften på S-husets hjemmeside – stort set hver fredag i starten af semesteret). Det skal skrives ind reglementet – Christian kigger på det. Dem af os, der endnu ikke har fået den nye nøgle til bestyrelsesskabet skal have den. – Tjek – se længere oppe.

Skal vi skifte bank? Nej ikke umiddelbart. Men Martin prøver at undersøge mulighederne.

Gamle kvitteringer: Der lå en masse gamle kvitteringer i kassererskabet. Martin kigger på HVOR gamle de er, og skriver det ud på bestyrelseslisten.

Martin skal til Tyskland næste semester. Så vi skal muligvis indkalde en suppleant. Jacob Bunk måske? Ellers vil Mathilde gerne overtage kassererposten. Martin sender regnskabet ud.