Bestyrelsesmøde 06-03-2008


Tilstede: Bager, Martin, Mathilde, Dina
Referent: Dina


Punkt 1 - Regnskab

Der skal tages fat i medlemmer, der ikke har betalt endnu.

Punkt 2 - Klubben

Tingene der ligger på sofaen skal i en flytte kasse og lægges ovenpå bestyrelsesskabet. Alt der ikke er afhentet inden den 1. august bliver smidt ud.
Der skal en mail ud på listen, om at folk ikke skal lade deres ting ligge og flyde i klubben.
Gulvet i klubben skal ordnes. De "blå mænd" kontaktes.
Vi har nu fået ny computer, stor tak til Adam.
Bager tager en tur til biltema på lørdag, hvor der bliver købt ting til klubben.
Vi skal have indkøbt et lærred til filmaften, Christian sættes på sagen. Der er sat 1500 kr. af til det.

Punkt 3 - Opfølgning på referat fra den 08-01-2008

Der stadig mangler lys over bordet.

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Generalforsamlingen forløb fint. Bager tager fat i Niels ang. referat.

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Martin laver en google-kalender til alle arrangementerne.
Filmaften 24-03: Harley Davidson and the Marlboro Man. Dina tager kontakt til Anders ang. projektor. Bager får fat i film, øl og chips.
Skruedag 05-04: Kom og skrue med en masse andre. Man kan også få hjælp til at skifte olie.
Mandagstur 07-04: Roskilde domkirke.
DieselHouse 20-04: Vi skal have en der gider vise os rundt. Dina skriver til Tommy.
Griller et kollegie 05-05: Martin står for det, da han bor på kampsax.
Rulning ved Alex MC engang i maj (den 18.?): Bager tager kontakt til Alex.
Ugledige træf 21.-22. juni: Dina tager kontakt til Adam.
Ringridning i Åbenra 3.-7. juli.
Træf: TPT (17.-20. juli) og Fyn-træf.
Aftenbadning og grill 04-08: Ligesom sidste år.
Dina følger op på at få et førstehjælpskursus igen.
Snorre foreslog en tur til generalforsamlingen: Dina tager kontakt til ham og skriver ud om der er andre, som har lyst til at arrangere en tur.
Bremsekursus m. Hastig: Mathilde tager kontakt til Hastig.
Fredagsrock i kælderbaren når der kommer fede bands.
I det hele taget flere sociale arrangementer både i klubben og i byen: Pubcrawl, fredagsrock i tivoli, øl i klubben osv.

Punkt 6 - Nye medlemmer

Der skal hvervesedler på mc'er der står på DTU. Hvervesedlen bliver lagt på nettet og der bliver skrevet på listen, at alle studerende skal hjælpe til. Christian bliver sat til at lave en seddel med bakkeåbningen.
Martin er ansvarlig for at nye medlemmer bliver registreret på nettet.

Punkt 7 - SMS-tjenesten

Mathilde er sms-ansvarlig.

Punkt 8 - Cykler i klubben

Der står stadig 2 cykler i klubben.

Punkt 9 - EVT.

Bager sørger for ny lås til bestyrelsesskabet med en masse nøgler!
Martin og Mathilde får login til både webben og sms-service.
Martin henter post hos PF.