Bestyrelsesmøde 08-01-2008


Tilstede: Bager, Nilas, Christian, Dina
Referent: Dina


Punkt 1 - Regnskab

Det ser godt og der er fint overskud i klubben.

Punkt 2 - Klubben

Det ser fint ud. Der skal lige ordnes noget lys og trykluft (Nilas). Der skal også undersøges om vi kan få ordnet gulvet i klubben (Nilas).

Punkt 3 - Opfølgning på referat fra 06-11-2007

Den indkøbte øjenskylle skal op og hænge, det kigger Bager på.
Alt det der stadig ligger og flyder i klubben bliver lagt i en flyttekasse. Denne kasse kommer så til at ligge ovenpå bestyrelsesskabet indtil august, hvorefter den så vil blive smidt ud. Så må folk hente deres ting, hvis det ikke skal smides ud.

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Oprydningsdag 11/11 (9/11): Det er blevet rigtig pænt nede i klubben og der kom en del og hjalp begge dage.
Foredrag 12/11: Fint foredrag og der var et par af vores nye medlemmer med.
Filmaften med WildHogs 26/11: Der kom rigtig mange, filmen var sjov og det var en rigtig hyggelig aften.
Julehygge 3/12: Der blev hygget og fortalt røverhistorier i klubben. Der var så mange, at der næsten ikke var plads.

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Tysklandsturen 19/1: Der mangler stadig en del tilmeldinger. Christian sender reklame ud igen. Hvis vi ikke får nok tilmeldinger vil klubben max. give 4000 kr. i tilskud til arrangementet.
Julefrokost: PF-kontoret bliver kontaktet så vi kan låne køkkenet en lørdag i midten af februar (Dina). Nilas er oprydningsansvarlig til julefrokosten.
Generalforsamling: Datoen er sat til den 4. marts kl. 19.00. Christian tager kage med.
Kalenderen bliver opdateret så snart der er dato for julefrokost (Dina).

Punkt 6 - Nye medlemmmer

Vi har fået nogle medlemmer. De skal alle oprettes på medlemslisten, Nilas kontakter Emil.

Punkt 7 - SMS-tjenesten

Dina

Punkt 8 - Cykler i klubben

Der står kun 2 cykler i klubben og der arbejdes på dem begge.

Punkt 9 - Evt.

Vi vil stadig prøve at finde på arrangementer nede i klubben, så vi kan få det sociale frem igen, flere filmaftener og fredags øl i klubben!!!