Bestyrelsesmøde 06-11-2007


Tilstede: Emil, Dina, Nilas, Christian
Referent: Christian


Punkt 1 - Regnskab

Der er sat op for forbruget i år, men vi holder os stadig på budget.
De planlagte udgifter for de resterende arrangementer i år vælter ikke budgettet.

Punkt 2 - Klubben

Der er indkøbt en øjenskylle.
Der er stadig mange ting i klubben. Både dele og tøj – eks 14 par sko. Folk opfordres til at fjerne det de har liggende og de ikke længere skal bruges inden oprydningsdagen, hvilket vil gøre arbejdet på dagen lettere. Nilas kontakter Bager omkring de billeder der blev taget tidligere. På oprydningsdagen vil alt uspecificeret tøj, dele etc. blive samlet og smidt ud efter 2 uger, såfremt der ikke er nogen der melder sig.
Der er stadig et lysstofrør der ikke virker og den utætte trykluftsamling er fejlmeldt for 3. gang nu.
Der er generelt ulækkert og beskidt i klubben. Det er ikke i orden når der begynder at gro mug på efterladt service!

Punkt 3 - Opfølgning fra sidste referat

Vi mangler stadig en sæbedispenser – Bager er på sagen.
Der er taget billeder.
Der er oprettet en skabsliste.
Turen til Biltema nås ikke inden oprydningsdagen.

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Øl og 80’er Heavy – Mega fedt arrangement. Stor tak til Uffe og Nikolaj for et godt stykke arbejde. Særlig tak til Uffe for at rydde køleskabet så der var plads til samtlige 150 øl.
Videoaftener:
Wild Hogs arrangementet blev aflyst grundet sygdom.
On any Sunday – god film. Der kom masser af kommentarer og forkerte pizzaer. Tak til Johnny for endnu engang at ligge lejlighed og projektor til.
Førstehjælpsarrangementet: Rigtig godt arrangement hvor man kom godt rundt om hele førstehjælpsemnet, og mange ting blev afklaret. Det er bestemt noget bestyrelsen kan anbefale alle at prøve. Der var masser af god frokost og lækker kage. Det eneste skuffende var at tilmeldingerne ikke kom flyvende som forventet. Tusind tak til Dina for godt arbejde.
Tur til Blovstrød Kro: 7-8 mand kørte af sted til Blovstrød og spiste pandekager. 2 mand kørte hjem efter halvdelen af turen fordi de frøs – tøsebørn!
Røsnæsturen: 6 mand kørte af sted på 5 cykler og trodsede vejr og vind for at køre en tur i det Nordsjællandske. Klubben gav færgebilletter.

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Oprydningsdagen - Nilas laver reklame for arrangementet på listen. Klubben giver sodavand. For dem der ikke kan komme på søndag arrangerer Christian mini-oprydning på fredag.
Bagers foredrag om ”Sundhedstilstand på din MC”. Bager sender info og reklame.
Juleafslutningen – Glögg og æbleskiver. Christian finder ud af hvem der køber ind og så videre.
Tysklandsturen – Christian arrangerer igen en Tysklandstur. Datoen er sat til den 19. januar. Mere info følger.
Julefrokosten – Der skal nedsættes et udvalg. Nilas sender en mail ud på listen. Prisen sættes op i år for at der skal være penge til oprydning. Det forslås at prisen bliver 200 kr. hvoraf 50 deraf går til oprydningspuljen.

Punkt 6 - Nye medlemmer

Micle Moerenhout er blevet medlem.

Punkt 7 - SMS-tjenesten

Nilas har SMS-tjenesten.
Der sendes en mail ud på listen omkring sms-tjenesten som info. Emil sender den.
Christian tilføjer noget information på pimsewebben omkring tjenesten.

Punkt 8 - Cykler i klubben

Der står igen for mange cykler i klubben.
Klubben henleder opmærksomheden på at cykler der planlægges at stå i klubben mere end 2 uger skal oplyses til bestyrelsen. Bestyrelsen retter kontakt til Bager, Johnny og Palle.

Punkt 9 - Evt.

Bestyrelsen vil forsøge at genoprette noget af den gamle klubånd ved at afholde nogle flere sociale arrangementer med hjelmen af nede i klublokalet. Der tænkes i retningen af film, hyggeaftener, øl aftener etc. Der forsøges med en filmaften i klubben mandag den 26. november kl. 18.00 til Wild Hogs. Vi mødes kl. 17:30 og der bestilles pizza kl. 18. Filmen starter når pizzaerne er kommet.