Bestyrelsesmøde 24-09-2007


Tilstede: Bager, Dina og Nilas
Referent: Nilas


Punkt 1 - Regnskab

Regnskabet er ok.

Punkt 2 - Klubben

Vores sæbedispenser er gået i stykker. Bager har købt en ny.
Trykluft skal ordnes ved vasken. Den klarer Nilas.
Der er stadig mange ting i klubben som flyder. Nilas og Bager tager billeder af disse, som kommer ud på listen. Vi opfordrer igen medlemmer til at hente gamle dæk, samt sætte navn og evt. fjerne egne sager som står rundt omkring.
Der er kommet en skabsliste, som indtil videre virker fint.
Oliedunken er blevet tømt og der er købt nye sodavand.

Punkt 3 - Opfølgning på referat den 15-08-2007

De fleste af de planlagte opgaver er udført. Der mangler dog stadig et hammerskaft eller en ny hammer. Denne købes når bestyrelsen tager til Biltema for at se på værktøj

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Åbent-hus gik godt. Vi fik snakket med 6-7 stykker som var positive. Stor tak til Anders som skaffede projekter og plakater. Vi var 4 fremmødte fra klubben.
Allan Bagers tur i det sydsjællandske gik godt. Det var en god tur og folk var meget tilfredse med al den lagkage.
Bakken lukkede. Fremmødet var dog ikke så godt som tidligere, men vejret var vist heller ikke det bedste.

Punkt 5 - Kommende arrangementer

Bager kører til Røsnæs søndag den 30. september. Bager sender en mail ud på listen. Turen er oplagt for nye medlemmer, da det er en heldagstur.
Vi skal snart have en oprydningsdag. Nilas finder en dato.
Bestyrelsen tager i Biltema for at købe værktøj. Vi kører i Bagers nye bil. Det bliver ugen før oprydningsdagen.
Øl og 80 Heavy står for døren. Nilas tager kontakt til arrangørerne for at høre om der skal hjælpes med noget.
Den 4. november har vi førstehjælpskursus specielt for MC´er. Klubben har truffet den beslutning at arrangementet kun skal koste 250 kroner per deltager, samt at arrangementet bliver aflyst hvis der ikke er nok tilmeldinger. Dina sender mails ud på listen.
Den 1. mandag i december holder vi julearrangement med gløgg og æbleskiver. Dette kommer der mere info om når vi nærmer os dagen.
I november holder Bager en foredragsaften med temaet ”Sundhedstilstand på din MC”. Bager sørger for mere info.
Bestyrelsen tænkte, at det ville være dejligt med en videoaften i efterårsmånederne. Dina spørger nogle pimser om de ikke er interesseret i at afholde dette.

Punkt 6 - Nye medlemmer

Vi har fået et par nye medlemmer. Vi i bestyrelsen opfordrer disse til at smide en mail på listen, hvor de præsenterer sig selv.

Punkt 7 - SMS-tjenesten

Bager har SMS-tjenesten.

Punkt 8 - Cykler i klubben

Intet at bemærker.

Punkt 9 - EVT.

Nilas udarbejder lidt reklame for klubben i kreditkortstørrelse som dem som har deres daglige dag på DTU, kan udbringe.