Bestyrelsesmøde 12-03-2007


Tilstede: Nilas, Dina, Emil, Christian
Referent: Christian


Punkt 1 - Regnskab

Der er intet nyt. Emil er ikke blevet kasserer endnu officielt

Punkt 2 - Klubben

Der er lidt rodet i klubben pt. Bestyrelsen opfordrer folk til at tænke over hvilke ting de bruger. Læg to ting på plads hver gang du tager en.
Husk at lukke døren ved nedkørslen til boghandlen (kælderindgangen til pmc) – Den må ikke stå åben efter kl. 18 i hverdagene og i weekenden skal den på alle tidspunkter være lukket.
Christian har taget kontakt til campusservice og sat skred i tingene omkring ny trykluft ved håndvasken, el-kontakten ved værktøjet etc.
Der opfordres endnu engang til at medlemmer der ikke bruger deres skab så meget, overlader det til nogle af de nye medlemmer. Bestyrelsen har endnu modtaget nogle mails eller informationer herom.

Punkt 3 - Ny forstærker

Der er indkøbt en ny forstærker til klubben. Den er rigtig fed. Den er sat op sammen med nye højtalerkabler. NU burde det spille igen til næste årtusinde

Punkt 4 - Overståede arrangementer

Generalforsamlingen. Et godt møde. Der refereres til referatet for generalforsamlingen.
Årets første klubtur – God tur med rigtig godt vejr. Vi kørte over via Frederikssund til Holbæk og så til Roskilde. Klubben gav en kæmpe is i Roskilde

Punkt 5 - Kommende arrangementer

PMC’s kobberbryllup 22/3 – Der arrangeres en tur i byen for at drikke en øl – Dina står for det.
Bakkeåbningen den 29/3
DMC Bronzekursus – vi overvejer at lave et arrangement hos Adam i samme weekend. Christian snakker med Adam. Der laves i så fald et klubarrangement ”Sydsjælland rundt” der ender hos Adam.

Punkt 6 - Kalenderen opdateres med arrangementer

se kalenderen snarest

Punkt 7 - Køreturstilsmelding

Der er snakket om at lave en tilmeldingsliste til alle turene så man kan se hvem der kommer med på turene. Nilas tager kontakt til Jacob Bunk og snakker om mulighederne. Der skal være mulighed for at melde sig til og fra på alle turene

Punkt 8 - Hverveaktion

Der laves en hverveaktion i slutningen af marts og midten af april

Punkt 9 - Nye medlemmer

optagelse af nye medlemmer sker stadig ved at rette henvendelse til kassereren.

Punkt 10 - SMS-tjenesten

skal opdateres og numrene skal skrives ind i Telmore profilen

Punkt 11 - Biograftur

Ghostrider – der arrangeres til tur ind og se Ghostrider. Mere info følger på listen.

Punkt 12 - Cykler i klubben

opfordres i forlængelse af referatet fra generalforsamlingen at man sender en mail til bestyrelseslisten hvis man skal have sin cykel i klubben i mere end 2 uger.