Bestyrelsesmøde 11-06-2004


Tilstede: Moll, Bager, Bunk og Christian
Referent: Christian


Punkt 1 - Regnskabet

Der er stadig få der har betalt kontingent. Pga. overskud af snaps og god tilmelding blev julefrokosten en billig fornøjelse for klubben

Punkt 2 - Klubben

Palles fjernede sin cykel indenfor tidsfristen. Christian skal stadigvæk snakke med de blå mænd, eller uddelegere. Revurdering af skabspladsen – der er nogle der har et skab, selvom de ikke længere bruger dem, og nogle der gerne vil have det.

Punkt 3 - Opbevaring af cykler i klubben

Det foreslås at medlemmer ikke må have sin cykel stående i klubben mere end 2 uger uden godkendelse fra bestyrelsen

Punkt 4 - Julefrokosten

Fed fest. Vi brændte forstærkeren af og brugte den efterfølgende som sømblok. Der var god mad, og der blev drukket masser af snaps. Festudvalget gjorde et godt stykke arbejde og maden var endnu engang god. Mange tak til oprydningsholdet.

Punkt 5 - Generalforsamlingen

Indkaldelserne er sendt ud rettidigt. Der er kommet nogle indkaldelser retur. De bliver kontaktet pr mail (Uffe R, Andreas Dam, Karen, Knud, Morten A, Anders Reske). Jacob Bunk sender en huskemail ud om indbetaling og en direkte mail til de 6 der ikke har modtaget et personligt brev.

Punkt 6 - Tilskud til rookies til bronzekursus

Det blev forslået at der måske kunne komme et tilskud til rookies til bronzekursus. Det er bestyrelsens holdning at der ikke skal gives tilskud til enkeltpersoner. Der vil stadig godt gives tilskud til arrangementer, men ikke til enkeltpersoner.

Punkt 7 - Forstærker til klublokalet

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for at købe en ny forstærker til klubben. Der er umiddelbart afsat 500 kr. til forstærkeren. Der indkøbes også nye højtalerkabler.

Punkt 8 - Julefrokosten næste år

Der foreslås følgende forbedringer: Bordplan ved lodtrækning og bedre information om oprydning

Punkt 9 - Følgende føjes til kalenderen

TPT, bakkens åbning (29/3), bronzekursus, nordic bike meet, bakkelukning