Bestyrelsesmøde 22-01-2007


Tilstede: Jakob Moll, Bager, Christian og Jacob Bunk
Referent: Jacob Bunk


Punkt 1 - Regnskab

Året er lige startet - der er ikke sket så meget endnu.

Punkt 2 - Tidligere arrangementer

Tysklandsturen gik fint selv om Bager kom 15 minutter for sent til bussen i Hamborg. Hurtig redning i form af invitation til DFM fra præz da der ikke var nok tilmeldte. Bedre held med tilmeldingerne næste år.
Oprydningsdagen gik fint. Der var 6 der blev til pizza, men flere der deltog.
Filmaften hos JJ var hyggelig selv om der kun var 6 fremmødte.
Julehyggen gik fint, men æbleskiverne blev ikke spist op. Hvor blev folk af?

Punkt 3 - Kommende arrangementer

Bager har lovet en filmaften, hvor vi skal se Supercross.
PF-gangen er booket til julefrokosten, vi sætter vores lid til at julefrokost-udvalget har styr på arrangementet.
Bager er ved at arrangere foredrag med Ida Tin (Hjalte Tins datter).
I den kommende sæson foreslår bestyrelsen at vi laver nogle flere lange søndagsture i stil med Røsnæs-turen i maj 2006.
Der er forslag om at sidste mand på klubturene kører med en gul vest, så forreste mand kan se om alle er med. Samtidig foreslås det at vi deler os op hvis der er mere end 10 fremmødte til en tur.

Punkt 4 - Generalforsamling

Der skal de sædvanlige punkter på. Dertil følgende punkter:
- Nye medlemmer
- Lav tilslutning til klubture.
- Langtidsopbevaring af cykler i klubben.

Generalforsamlingen bliver den 27. februar. Christian undersøger mulighed for lokale snarest.
Bager undersøger om vi kan anskaffe et stempel med klubbens navn og adresse.
Måske kan vi få Anders LM til at hjælpe os med at udsende indkaldelser, det har han tidligere været god til. Christian snakker med Anders.

Punkt 5 - Nyt fra klubben

Præz har ikke haft tid til at snakke med de blå mænd. Han prøver at finde tid.

Punkt 6 - Opstilling til den kommende bestyrelse

Den nuværende bestyrelse vil gerne anbefale studerende medlemmer at stille op til den nye bestyrelse, som skal vælges til generalforsamlingen.

Punkt 7 - SMS abonnement til klubben

Moll undersøger muligheden for at oprette et SMS-abonnement til klubben, så vi får en mere fornuftig afregningsmetode samt mulighed for at alle fra bestyrelsen kan sende påmindelses-SMS'er til de interesserede klubmedlemmer.