Bestyrelsesmøde 11-06-2004


Tilstede: Moller, Bager, Jacob Bunk, Christian, Jakob Moll
Referent: Jakob Moll


Punkt 1 - Regnskab

Klubben skylder Christian 100,- Bunk overfører dem. Bunk fik en regning fra PF på 1,- per kuvert. Næste gang køber vi dem selv.
Vi laver tilmeldingsdimsen til tysklands turen med det samme, folk er stadig først tilmeldt når de har betalt. Det bliver diskuteret om vi skal sætte tilskudet op fra 50,- til 100,- for klubmedlemmer.
Det besluttes at datoen for tysklandsturen 2007 er lørdag d. 13. Januar.
Det diskuteres endvidere om vi skal leje kælderbaren til julefrokosten.

Punkt 2 - Afholdte arrangementer

Mandagstur til Helsingør - efter lidt forvirring omkring vejen gik det godt. Godt vejr og 10 fremmødte. Da vi nåede frem var det blevet mørkt. Klubben gav shawarma.
Zoo-turen - Ingen fremmødte ... Øv.
Vinterafslutning til Storkereden - 5 fremmødte og den korteste tur i PMC regi. Der var stegt flæsk ad libitum for 99,-
Borat - Grænseoverskridende film med stort indhold af overdrevene morsomme elementer. Godt fremmøde!

Punkt 3 - Kommende arrangementer

Oprydningsdagen søndag d. 26 - Det bliver besluttet at der vil blive givet pizza til dem der dukker op til oprydningen. Der skal købes : Dunke med ajax grundrens (universal rengøring) rengøringshandsker og skuresvampe
Juleafslutning - Nana står for arrangementet: æbleskiver og gløgg
Julefrokost - Bunk står for at nedsætte et udvalg til julefrokosten. Der bliver sendt en mail ud til listen.
The long way round - Bager vil gerne stå for en aften hvor hvor klubben kan se ovenstående film med Ewan McGregor.
Tysklandsturen 2007 - Mere info følger...
Der opfordres til at folk skriver mails ud på listen når man tager nogle spontane ture i det nye år.

Punkt 4 - Nye medlemmer og lav tilmelding til klubturene

Det diskuteres om der skal deles flere sedler ud og evt. hænges nogle plakater op for at lokke flere folk ind i klubben.

Der har ikke været så super mange mennesker på de klubturen vi har holdt i løbet af året - måske fordi gennemsnitsalderen stiger. Vi vil derfor prøve at satse mere på søndagsture end de mandags/tirsdags ture vi har holdt. Der skal endvidere reklameres mere for de søndagsture vi holder. Det diskuteres også om vi skal køre nogle længere ture (det er tidligere blevet gjort, og der er generel positiv stemning for dem) istedet for de kortere ture der er blevet afholdt det sidste stykke tid.

Punkt 5 - Klubben

Stikkontakten i klubben er stadig i stykker - vi bør evt. kontakte de blå mænd (Christian tager affære).
Der skal tages affære mht. olietønden der er sat ud på gangen. Christian tager affære og snakker med Susanne i Campus Service.
Christian har købt en ny lommelygte ned til klubben, og den er dårlig !! Bager kigger efter en ny lygte.
Vi mangler flydende pakning og afbalancerings klodser. Moller køber pakning og klodser.

Punkt 6 - Cykler i klubben

Palle og Jons cykler står i klubben, og har stået der længe. Jons cykel drypper endvidere en eller anden form for væske. Der falder en skriftlig henstilling til begge.

Punkt 7 - Nøgler

Nilas har fået en nøgle.
Steffen får en nøgle - han mangler dog at tage affære.

Punkt 8 - Den kommende generalforsamling 2007

Det bliver besluttet at det er tirsdag d. 27. Februar. Bestyrelsen opfordrer endivdere til at der kommer flere studerende i bestyrelsen - bestyrelsen består pt. af 80% ikke-studerende, og den sidste er på vej ud fra DTU. Der er ingen af os der har den daglige gang på Sletten længere, og der er generel mathed i bestyrelsen. Nye kræfter skal til.

Punkt 9 - Andet

Der skal til at ske noget i klubben - Der er generel stemning for at det går lidt den forkerte vej mht. arrangementer. Der er ikke helt så mange der dukker op til klubture og arrangementer. Gennemsnitsalderen for medlemmerne stiger forholdsvis støt og vi får ikke helt så mange nye medlemmer (studerende).

Bager opdaterer dækguiden.