Bestyrelsesmøde 19-04-2006


Tilstede: Bager, Jacob, Jakob, Moller, Christian
Referent: Jakob


Punkt 1 - Regnskab og kontingent indbetaling

Jeppe har efterhånden betalt kontingent. Der vil blive sendt rykkere ud til det sidste medlem der stadig ikke har betalt (Christian Schmidt Madsen). 2/3 af medlemmerne har betalt til tiden. Det kan gøres bedre.

Regnskabet er blevet gennemgået, og der er ikke fundet nogle springende punkter. Det blev dog noteret at vi på den sidste klubtur brugte mere end beregnet. Det ligger til bund i det store fremmøde samt at prisen på pandekager er hævet med 50%!!

Punkt 2 - Nøgler

Jvf. sidste møde er der blevet uddelt nøgler til Christian Rose og Sanne. De er dog ikke fysisk blevet overleveret.

Punkt 3 - Arrangementer

Til bakkeåbningen var der hele 3 (tre!) der kørte fra klubben (lidt forsinket), efterfølgende blev der serveret kakao i klubben, hvor fremmødet var noget bedre.

PMC drikker ud var ikke det helt store hit. Bunk var i klubben i 2½ time før den første dukkede op.

Sæsonstarten var en stor succes. Vi mistede dog 2 mand m/k på turen (som senere fandt os på Blovstrød kro). Folk skal være opmærksom på reglerne for kollonekørsel - Bager vil lave et forslag til hvad man skal være opmærksom på; dette vil blive sendt ud til revision på listen.

Punkt 4 - Post

Præz. har fundet ud af at han skal checke post - det bliver vist gjort herefter.

Punkt 5 - Klubben

Der mangler arbejdssedler - en printer på DTU vil komme til at mærke vores vrede.

Punkt 6 - Dækmaskinen

Det er blevet konstateret at dækmaskinen virker fantastisk (Johnny har godkendt den). Tak til Tommy for hjælp med  dækmaskinen som er ældre end Britney Spears.

Punkt 7 - Webben

Moller har nu fået adgang til web-siden. Mere info herom vil følge.

Punkt 8 - Kommende arrangementer

Bunk vil lave tilmeldings-ting til Kai's arrangement (gratis for medlemmer, 50,- til ikke-medlemmer), samt til "Æd til du dør" arrangementet.

Et bremsekursus (praktisk) med Hastig (+Kai) er kommet på tale. Christian vil lige tale med Hastig.

Film hos Johnny. Worlds fastest Indian bliver d. 18. Maj.

Moller ringer til Bridgestone manden og finder ud af noget mere mht. dæk-foredrag.

Punkt 9 - Andet

Bager vil ha' penge for SMS'er der bliver sendt ud til Klub. Arr. Det bliver besluttet at Bager skriver ned navnet på et arrangement, samt hvor mange der er blevet sendt til (evt. total prisen). Hele SMS halløjet overgår til Christian.

Moll vil prøve at lave en vejledning til Kalenderfunktionen ...