Bestyrelsesmøde 23-11-2005


Tilstede: Bager, Anders, Nana, Jacob, Christian
Referent: Jacob


Punkt 1 - Tysklandsturen

Bager foreslår at vi tage Teneréklubben med, og fylder bussen op. Vi afsætter 15 pladser i bussen til offroad-nørderne.

Punkt 2 - Regnskab

Udsugningen er betalt. Vi har brugt mange penge i år, men der er stadig plus på kontoen.

Punkt 2½ - Udsugningen

Udsugningen virker rigtig godt.

Punkt 3 - Oprydningsdag

Der var for dårligt fremmøde til sidste oprydningsdag. Vi prøver igen.

Punkt 4 - Trækspil

Christian har købt et trækspil på tilbud og undersøger med Teknisk forvaltning om mulighederne for at få det hængt op. Vi regner dog med at der godt kan gå lidt tid.

Punkt 5 - Nyheder fra klublokalet

Karburatorbogen er fundet.
Det går fint med at håndtere affaldet. Husk at dåser skal i affaldsspanden, og mad-halløj skal i den lukkede skraldespand. Vi skal gøre os umage for at rette os efter de anvisninger vi får angående bortskaffelse af affald.
Der mangler stadig værktøj, som nogen har lånt. 17 mm umbracotoppen er kommet igen.

Punkt 6 - Julefrokosten

Datoen er fastsat til 25. februar 2006. Bager minder musikken om datoen.

Punkt 7 - Postboks hos PF

Vi skal have en postkasse hos PF. Nana snakker med Inge på PF.

Punkt 8 - Film i ferien

Bager arrangerer en biograftur. Nogen finder muligvis også ud af noget videoaften.

Punkt 9 - Generalforsamlingen

Vi skal foreberede generalforsamling på bestyrelsesmøde den 15. december. Jacob laver udkast til dagsorden inden dette bestyrelsesmøde. Generalforsamlingen bliver den 17. januar kl. 19.

Punkt 10 - Media

Jacob sender link til den nye media til præz.
Det nye link er - det er dog ikke sikkert at det bliver ved med at være præcis det link i fremtiden.