Bestyrelsesmøde 26-10-2005


Tilstede: Bager, Nana, Anders, Jacob, Christian
Referent: Christian


Punkt 1 - Klublokalet

Vi har fået en ny søjleboremaskine, der er sat op etc.
Vi har fået lys i udsugningsboksen – lækkert.

Punkt 2 - Udsugningen

Der er kommet sug i nu, men ikke i den lovede mængde på 500m3 i timen.
Lugten er dog blevet forbedret dernede, hvilket kan mærkes.
Bager og Jacob kontakter regnskabsafdelingen og finder ud af med betaling, og med Teknisk Forvaltning om det er det er den mængde luft vi kan forvente.
Når vi er sikker på det er i orden, sørger Christian for at vi får sat noget trykluft op ved siden af.

Punkt 3 - Regnskab

Vi har brugt mange penge i år, da det er et langt år.
Alle dem der var medlem af DMC er blevet det igen. Tak til Jacob.

Punkt 4 - Juleafslutning

5. december kl. 18.
Nana køber ind til æbleskiver og gløgg.

Punkt 5 - Julefrokosten

Dato fastsættes af julefrokost udvalget.
Anders og Nana er igen med i udvalget. Der hverves folk snarest.
Der kommer mad og drikke fra Benny.
Det er bestyrelsens forslag at Bagers bror kommer og spiller.

Punkt 6 - Tysklandsturen

Samme procedure som de sidste par år. Turen går endnu engang til Hamborg.
Datoen bliver den 14. januar 2006.
Mere information følger.

Punkt 7 - Oprydningsdag i klubben

Den 6. november kl. 11.00
Vi skal have:
Lappet huller i gulvet
Hængt nyindkøbt værktøj op
Fejret og ryddet op.
Ryddet sofabordet og smidt blade ud.
Smide computerudstyr ud der ikke bliver brugt
Christian sørger for at få købt det ind der skal købes og laver to-do-lister.
Der vil være lidt kage og en sodavand til dem der møder op og hjælper til :)

Punkt 8 - Affald i klubben

Kølervæske og olie skal tømmes. Anders sørger for det.