Bestyrelsesmøde 04-08-2005


Tilstede: Jacob, Bager, Nana, Anders, Christian
Referent: Jacob


Punkt 1 - Værktøj

Hvem har lånt vores 17 mm umbrakotop? Christian skriver en mail til listen og spørger.
Bager vil gerne have ringskraldenøgler i 10, 12, 14, 17 mm til at starte med.
Dækmaskinen er ringe. Tommy har lovet at han nok godt kan lave den ved at udskifte nogle ventiler. Nana kontakter Tommy og hører om han kan lokkes til at lave den i løbet af vinteren.

Punkt 2 - Polterabend i klubben

I forbindelse med at nogle klubmedlemmer har afholdt et polterabend arrangement blev der efterladt flere cykler med benzin i klubben. Efterfølgende har bestyrelsen tappet benzinen af cyklerne. Vi vil ikke cykler med benzin til at overnatte i klubben, da det kan koste os vores lokale.

Punkt 3 - Sodavand

Vi er løbet tør for sodavand. Anders har aftalt med Kai at de køber sodavand.

Punkt 4 - Udsugning

Vi har modtaget regning for den opsatte udsugning, men den er ikke blevet sluttet til endnu. Jacob tager kontakt til campusservice.

Punkt 5 - Klubtur mandag

Christian og Jacob kører forrest, det skal nok lykkes at fare vild.

Punkt 6 - Træf på Toppen

Vi vandt pokalen for længst kørende klub igen. Flot! Jacob har ikke fået kvitteringer for andet end morgenmad lørdag. Hvis der er nogen der mangler penge må de selv kontakte kassereren.

Punkt 7 - Sommerhustur

Anders undersøger muligheden for at leje en spejderhytte eller låne et sommerhus.

Punkt 8 - Bakkelukning

Bakken lukker 29. august. Christian har ikke tid til at køre forrest. Anders og Jacob kører forrest i stedet.

Punkt 9 - Bank

Christian spurgte om vi ikke kunne få en bedre rente på vores bankkonto, men Jacob har undersøgt sagen tidligere og kan sige at der næppe er meget at hente da vi ikke er specielt rige og kontoen er en foreningskonto.

Punkt 10 - Media

Mediadelen af den nye hjemmeside er sådan set klar og nogen skal blot lave et link samt putte indhold på siden. Christian snakker med Moller og Dantzer.