Bestyrelsesm¸de 24-10-2004Tilstede: Anders, Jacob, Bager, Christian, Nana
Referent: Nana

 

Punkt 1 - Kontingentindbetalinger

Der er nu kun 3, der ikke har betalt. Desv¿rre har nogle stykker valgt at melde sig ud.

 

Punkt 2 - Jubil¿um

Underskuddet er blevet på ca. 9500,-. De 2700,- for vagter bliver betalt af ”Den selvejende

institution polyteknisk forenings studentersociale fond” – mange tak!

 

Punkt 3 - Hjemmesiden

Der blev lovet en udmelding senest d. 1. dec. Dantzer, Moller og Jacob har nu lagt planer. F¸rst og

fremmest s¿ttes der en medieside op. En ny hjemmeside vil blive lavet i l¸bet af vinteren. På sigt er

det meningen at de enkelte medlemmer skal kunne tilf¸je events til vores kalender.

Det blev også foreslået at lave en tips & tricks afdeling.

 

Punkt 4 - Foredrag

Anders vil få fat i Tony fra www.topracing.dk og h¸re, om han vil holde et foredrag om affjedringer.

 

Punkt 5 - Ansvarsområder

Anders er fortsat affaldsansvarlig. Nana er nu postansvarlig, så postboksen hos PF bliver t¸mt regelm¿ssigt.

 

Punkt 6 – Arrangementer

Experimentariet-turen havde ikke den store tilslutning og flyttes derfor til en gang i marts.

Det blev foreslået at tage ud til ¨rstedv¿rket og se n¸dgeneratoren fra 1932.

Endvidere er der julehyggeaften i december, turen til Tyskland engang i januar og julefrokosten i februar. Nana s¸rger for at k¸be ind til f¸rstn¿vnte.

Oprydningsdagen skal flyttes, da den ligger dagen efter Rammsteinkoncerten, hvor en god del pimser er mindre friske. Den er flyttet til ugen efter – den 28 November.

 

Punkt 7 – ”Ting ud af klubben” kampagnen

Bager har sendt mails ud til dem, som har en del ubenyttede ting liggende i klublokalet.

 

Punkt 8 – Indk¸b af v¿rkt¸j

Der skal k¸bes en ny ¼” 10’er top.

 

Punkt 9 – Lugtgener fra klublokalet

Christian og Bager har v¿ret til m¸de med Flemming J¸rgensen fra Teknisk forvaltning omkring luftrensersagen. Han har lovet at kigge på tegningerne over kanalerne på DTU for at se, om det vil v¿re muligt at installere sug i klublokalet. Dette vil overfl¸digg¸re k¸bet af en luftrenser, men vil sandsynligvis stadig koste os en del penge, selvom DTU så står for installationen.