Bestyrelsesmøde 12-08-2004


Tilstede: Jacob, Anders, Bager, Nana, Christian
Referent: Jacob


Punkt 1 - Indkøb

Ikke alle de indkøb der blev besluttet sidst er blevet gjort. Bager køber ind.

Punkt 2 - Opladeren i klubben

Vores store oplader er gået i stykker. Vi har stadig en lille, som virker fint. Vi køber ikke nogen ny stor oplader før der eventuelt er nogen der brokker sig over at den mangler.

Punkt 3 - Sodavand

Moller har bil i næste uge. Nana snakker med Moller om indkøb af sodavand.

Punkt 4 - Nøgler

Nana har fulgt op på nøgleinddragelsen. Folk lader til at være på ferie. Det betyder at de enten ikke tager telefonen eller ikke ringer tilbage som lovet. Nana forsøger igen i den kommende uge.

Punkt 5 - Generalforsamlingen

Vi har snakket om hvilke punkter der skal op på generalforsamlingen. Ud over de faste punkter er der:
- Webserver/hjemmeside
- Kommende arrangementer
- Tilslutning til afholdte arrangementer
- Forslag

Punkt 6 - Næste Prez

Hvem skal være prez efter næste generalforsamling? Bestyrelsen prikker til mulige kandidater og får dem til at overveje muligheden før generalforsamlingen. Alle er naturligvis velkomne til at stille op til afstemning på generalforsamlingen.

Punkt 7 - PMC's 10 års jubilæum

Anders har lavet budget for det kommende træf. Det ser fornuftigt ud, dog lidt til den dyre side i forhold til hvad der er budgetteret med fra starten. Der er gjort et stort arbejde ud af at indhente tilladelser, snakke med relevante mennesker på DTU osv.

Punkt 8 - Trial til festen

Anders ser om han kan skaffe en bil til trial-show i forbindelse med jubilæet. PF-auto har måske et gammelt lig vi kan låne.

Punkt 9 - Asserbo

Christian følger op på muligheden for en tur til Asserbo.

Punkt 10 - Klistermærker til medlemmer og prospects med PMC logo

Bager sørger (gennem Michal) for indkøb af klistermærker med PMC-logo.

Punkt 11 - Vinterforedrag

Anders forsøger at høre om vi kan få et dækforedrag til vinter. Bager sender data om kontaktpersoner fra sidste vinters forsøg. Anders snakker også med Tony fra Topracing om et foredrag om affjedring.

Punkt 12 - Lugtgener

Vi har fået klager fra S-huset over at vi lugter. Bager undersøger muligheden for at anskaffe et aktivt kulfilter til at fjerne lugten af motorolie mm. fra vores klublokale.