Bestyrelsesmøde 11-06-2004


Tilstede: Jacob, Anders, Bager, Christian og Nana
Referent: Nana


Punkt 1 - Indkøb af værktøj

Den gamle boremaskine er ved at stå af. Bager sørger for at købe en ny. Anders køber en momentnøgle.

Punkt 2 - Penge fra PF

De er i hus. Jacob har modtaget 2000,-.

Punkt 3 - Postboks

Klubben har fået en postboks på PF-gangen. Den har nr. 950.

Punkt 4 - Nøgle til P-kælder

Anders har undersøgt sagen, og det er ikke muligt at få en nøgle. Døren er dog åben til kl. 18 på hverdage.

Punkt 5 - Inddrivelse af klubnøgler

Der skal følges op på de personer, som lovede at returnere deres nøgler, men ikke har gjort det. Nana sørger for dette. Status på inddrivelsen er indtil videre 4 tilbageleverede nøgler, og 2 som er bortkommet.

Punkt 6 - Klubarrangementer

Esrom kloster turen skal flyttes. Størstedelen af bestyrelsen er i Skotland og har derfor ikke mulighed for at arrangere turen, sørge for indkøb, mv.

Forslag til udflugter:

'PMC streaker Fortet', tur til stranden ved Charlottenlund Fort. Nana arrangerer dette, når vejret er godt en gang sidst i juli.
MC vaskedag kan evt. afholdes ved Jacobs forældre en søndag. Han undersøger dette.
Foredrag om mc-ferie.
Asserbotur (Christian kontakter Niels.)
Kluboprydning

Det annonceres på listen når kalenderen er opdateret og datoerne for arrangementerne er endelig fastsat.

Punkt 7 - Jubilæumsudvalg, mad

Udvalget vil gerne have sponsoreret noget mad til møderne (15 -20,- pr. person). Dette afslås med begrundelsen, at klubben ikke aflønner frivilligt arbejde. Bestyrelsesmedlemmerne betaler for deres egen mad til møderne, så det bør ikke være anderledes for diverse udvalg.

Punkt 8 - Træf på toppen

Der skal lægges info ud om TPT. Christian og Jacob kigger på det. Jacob opretter en uforpligtende tilmelding for at få et skøn over, hvor mange der kommer og hvornår folk kommer.

Punkt 9 - Sturup, sensommer

Christian kontakter Niels. Klubben sponsorerer ikke brobilletten denne gang, da det endte i kaos sidste gang. Desuden er det dyrt.

Punkt 10 - Generalforsamling

Kommer i år til at ligge tirsdag d. 5. oktober. Jacob og Nana sørger for indkaldelser.

Punkt 11 - Ny prez

Bager ønsker ikke at fortsætte som præsident, så der skal findes en ny.

Punkt 12 - MC'er i klubben

Palles mc har efterhånden holdt i klubben længe. Der er allerede givet en henstilling, men der er ikke sket noget. Bestyrelsen finder det derfor nødvendigt at sende en skriftlig advarsel.