Bestyrelsesmøde 03-03-2004


Tilstede: Christian, Nana, Anders, Jacob og Bager
Referent: Bager


Punkt 1 - Arrangementer

Christian vil arrangere en bif tur og se Terkel i Knibe. Jacob laver en tilmeldning på webben. Datoen bliver den 5-6 April.
Bronzekursus og dækkursus: Rykkere er sendt ud til arrangørene, men intet er hørt. Vi dropper desværre planerne for i år
S-hus åbent: Stor succes! Det lykkedes os at kapre et nyt medlem.
Greggs foredrag "Rejse gennem Sahara" var også en succes. Der var mødt mange op uden tilknytning til PMC, så foredraget endte med at koste ca. 750kr.

Punkt 2 - Jubilæum

Det første møde med hensyn til Jubilæumsfesten mangler at blive afholdt. Karen er ikke med i fest udvalget. Bager og Hans H-L er kommet med i festudvalget.

Punkt 3 - Sturup

Bestyrelsen er skuffet over tilmeldingen til Sturup lukker, før alle interesserede Pimser fik mulighed for at melde sig til. Til næste Sturup arrangement må vi have klare linier, så misforståelser undgåes.

Punkt 4 - Netdelen

Dantzer, Jacob og Christian har alle tænkt over sagen, men mangler stadig at afholde det første møde.

Punkt 5 - Dækmaskinen

Anders har kontaktet en proffessionel dækmand, og fik nogle vedligeholdelsestips. Anders har derefter selv lavet et service på dækmaskinen, og nu virker dækmaskinen meget bedre. Den griber nu fat i fælgen 9 ud af 10 gange.
Anders og Bager var ude og se på en anden brugt dækmaskine, men standen og prisen hang ikke sammen, så der kommer ingen anden maskine til klubben foreløbig.
I den kommende weekend lejer Anders en 10bars kompressor som vi tilslutter dækmaskinen. Hvis det fjerner fejlen helt, overvejer vi at sætte en kompressor i serie med dækmaskinen, men lad os nu lige se om ikke problemet allerede er løst.
Dækmaskinen er gammel og slidt. Behandl den pænt!

Punkt 6 - Indlæg til Rusbog

Nana har påtaget sig tjansen med at skrive et indlæg til Rusbogen. Lige nu er der kun en henvisning til vores hjemmeside. Det kan vi gøre bedre.

Punkt 7 - Nøgler

Vi har pt. 15 nøgler i hænderne på på tidligere PMC medlemmer. Bestyrelsen afholder en "inddriv nøgle" aften snarest. De tidligere pimser der ligger inde med en nøgle er listet op herunder. Hvis nogen kender deres nuværende adresse, telefon/mobil nummer eller e-mail, så kontakt Jacob Bunk, så vi kan få fat i nøglen. Husk du gør dem en tjeneste. De har penge tilgode.

Jacob Midtgaard
Morten Willer Stadeager
Preben Hagelskjær Lauridsen
Nicolaj U. Hanssing
Claus Hiort
Stefan Olsen
Ulla Thomsen
Andrew Crawford
Anders Schmidt Sørensen
Lars Ellebjerg Larsen
Rino Ranheim
Sune Bille Jepsen
Axel Wagner
Søren Aakjær Jensen
Mads Kure Aspelin


Punkt 8 - Sidste års regnskab

Endelig blev sidste års regnskab godkendt af revisorene Steen og Snorre. De var meget tilfredse med den måde regnskabet var lavet på, og var meget imponerede over det arbejde vores nye kasserer har lagt i det. Bestyrelsen siger tak til revisorene og er stolt over vores nye kasseres store detektivarbejde med de tidligere regnskaber.

Punkt 9 - Klubben

Anders rykker igen for at få fjernet dunken og tønden der står på gangen.

Punkt 10 - Advarsler og henstillinger

Desværre må bestyrelsen se sig nødsaget til at give Janus Sierakowski en skriftlig advarsel for sin langtidsparkering af sin FZR i klubben. Den har stået urørt siden midt på efteråret. Selv om Janus uden tvivl mangler reservedele, så skal motorcyklen stå et andet sted end klubben, hvis leveringstiden på reservedelene er et halvt år.

Bestyrelsen ser sig også nødsaget til at give Morten Johansen en henstilling for sin meget uhensigtsmæssige parkering i klublokalet. Mortens TLR skal have lakeret fælge, hvilket ifølge Morten, kommer til at tage en måned. Den er stillet, uden fælge, på løftere midt på den bedste arbejdsplads i klubben. Her står den så uden vi kan flytte den indtil fælgene kommer på igen. Hvis nogen skal nogen tilsvarende, så opfordrer bestyrelsen til man prøver at stille sin MC lidt af vejen, så den ikke står midt i det hele.

Da Tommy har været færdig med sit arbejde på sin VFR 400 en måned nu, så anmoder bestyrelsen Tommy om at fjerne sin enorme kasse med stumper inden for rimelig tid.