Bestyrelsesmøde 04-02-2004


Til stede: Bager, Jacob, Anders, Nana og Christian
Referent: Christian


Punkt 1 - Tysklandsturen

Tysklandsturen var en succes. Der blev et lille overskud. Vi regner med at lave endnu et arrangement næste år.

Punkt 2 - Julefrokosten

Der har været et indledende møde. Klubben giver 1100 kr til julefrokosten. Overskuddet fra tysklandsturen går også hertil.

Punkt 3 - Arrangementer

Anders står for "Øksnehallen show"
Bronzekursus og dækkursus - Der er intet nyt.
S-hus åbent - Christian står for det. Der skal arrangeres projektor, computer med hjemmesideadgang, motorcykler, "hvem er vi" etc.

Punkt 4 - Dækmaskinen

Der er blevet lavet service, men den virker stadig ikke, fordi DTU's anlæg ikke leverer nok tryk. Der arbejdes på en holdbar praktisk løsning.

Punkt 5 - Klubben

Der har stået 6 motorcykler i klubben på et tidspunkt, og det er alt for mange. Der skrives en anmodning til Janus og Kim O. om at flytte deres motorcykler, hvis ikke der bliver lavet noget snarest. Brugerne af klubbens værksted er meget trætte af at flytte 3-4 motorcykler ud hvergang der skal laves noget.
Anders har fået købt nogle store kasser til at ligge værktøj etc i.
Der er lidt for mange dunke og affaldtønder i klubben pt. Anders ser på det.

Punkt 6 - Regnskabet

Der er stadig nogle, der ikke har betalt for sidste år. Jacob ser på det igen, og sender rykkere igen.
Regnskabet fra sidste år er blevet lavet, men er endnu ikke blevet set og godkendt af Sten og Snorre.

Punkt 7 - Netdelen

Dantzer, Christian og Jacob er i gang med at arbejde på en ny løsning. Der kommer mere senere.
Ideen om at lave en kalender for tidligere arrangementer er stadig på tale. Kalenderen skal opdateres.