Bestyrelsesmøde 26-11-2003


Tilstede: Anders, Nana, Jacob, Bager, Christian
Desuden var Lars Molnit inviteret som observant
Referent: Anders


Punkt 1 - Snakke med Susanne Frederiksen tlf.: 45 25 13 54 angående PMC lokale og brandfare

Anders talte med Susanne i dag (26-11-03), ang. Affaldsmøde i morgen i klubben kl. 10.00. Til dette møde kommer også Jacob og Bager.

Punkt 2 - Status for Regnskab. Kontingent restancer. Regnskabet for 2003. Saldo PF legat

Jacob har ikke fået adgang til kontoen, men det arbejdes der på, papirerne er sendt med alle bestyrelsesmedlemmernes underskrifter. Adgang forventes indenfor 1. måned.
Klubben har et stort overskud på bank kontoen, efter at der indbetalt kontingent fra medlemmerne.
Der har været problem med regnskabet for 2002, saldo har ikke været rigtigt beregnet. Der var en del indtægter der manglede at blive regnet med. Dermed bliver overskuddet for 2002 større end først beregnet. Springet til dette års overskud bliver dermed ikke af samme størrelse som det fremlagte ved generalforsamlingen.
Regnskabet for 2003 stemmer stadig ikke, Jacob, der arbejder på sagen, er nået noget af vejen, men da der også er problemer med regnskabet for 2001 og 2002, tager det noget tid. Bager tilbyder at også kikke på sagen. Vi kunne forstå på Jacob at der stadig er problemer med bilagene, eller mangel på samme. Samt at nogle af bilagene ikke er mærket.
Der er stadig med problemer med kontingent betalingen, Jacob minder folk om indbetalingen pr. mail. Han kan først minde folk om kontingent betaling når kontoen bliver tilgængelig, og han kan se hvem der endnu ikke har betalt.

Punkt 3 - Er træf udvalget informeret om bestyrelsens beslutning fra sidste møde?

Der ikke blevet informeret endnu, men Anders påtager sig at gøre dette.

Punkt 4 - Er Julefrokost udvalget informeret om bestyrelsens beslutning fra sidste møde?

Nej heller ikke julefrokost udvalget er blevet informeret endnu, Anders tager sig af det.

Punkt 5 - Hvordan gik oprydningsdagen?

Arrangementet gik godt syntes Bager. Der er blevet ryddet godt og grundigt op i alle kroge. Klubben gav mad fra Pappa's.

Punkt 6 - Status for Tysklandsturen

Sted: verdens største Louis butik. Med nærliggende Restposten, og Louis loppemarked. I Hamborg.
Der var stemning for at vi laver en internet tilmelding, efter først til mølle princippet. Der skal laves god reklame, så vi eventuelt kan få flere minibusser af sted, prisen for transporten deles pr. bus, og busserne skal så vidt muligt fyldes. Vi mangler at undersøge hvad prisen ville være for transport. Pris gæt max. 3000, kr. pr bus eller noget liggende 300 kr. pr person.
Grænsehandel tilladt. Vi stopper ved grænse butik så der kan provianteres
Tilmeldingsannonce laver Jacob og Christian. Der er tænkt at bruge den samme tilmeldings struktur som ved Kaldred tilmelding.

Punkt 7 - Sturup 2004

Vi undersøger om Racer Niels kan stå for det igen. Vi regner med at lave to kurser næste år. Bager sender mail.

Punkt 8 - Bronzekursus

Vi undersøger om det er muligt at lave en fællestur igen. Bager sender mail.

Punkt 9 - Status for dækmaskinen

Anders har ringet og lavet en aftale om at den bliver lavet i næste uge, efter aftale med Jens Lillelund maskinfabrik, reparatør ringer ved ankomst til enten Anders, Jacob eller Christian.

Punkt 10 - Status for Hjemmeside

Døde links kikker Christian på.
Christian laver julegave.

Punkt 11 - Tøj i klubben

Nana udsender en rykkermail, ang. Tøj i klubben.

Punkt 12 - Andet

Klage over at dæk holderne sidder for højt. Der kunne laves et skilt med anmærkningen, folk under denne højde må Ikke arbejde i klubben.
Indkommende forslag fra Christian: Til sommer skal der afholdes nogle kørekursus dage og bremse dag, fordi klubben indenfor det sidste år, har fået nogle nye medlemmer, som måske kunne have glæde af et sådan kursus.
Janus skal mindes om at hans MC, har holdt temmelig længe. Hvis det er manglede dele, skal vi lige vide hvor mange dage vi taler om, hvornår de er hjemme og motorcyklen er lavet.
Indkommende forslag om vinter arrangement fra Anders: Der kunne afholdes et dæk kursus, hvor vi fik en ingeniør fra et dæk firma, til at komme og tale om hvad forskellen på touring og sports dæk er i deres opbygning. Hvordan er normal gade dæk lavet. Hvad har et dæks udformning at gøre med dens køre måde. Bager påtager sig at kontakt en dæk importør( Bridgestone, Dunlop, osv), for videre kontakt til en ekspert person. Arrangement forventes afholdt i løbet af denne vinter.